Bulletiini Bulletin Harrastus Kerhot Kilpailut Koulutus SRAL Tapahtumat Toiminta

Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 4/2019, 26.1.2019

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

 

INNEHÅLL

 

* Vårdagar i Salo 12-14.4 *

* Medlemmarnas petitioner till vårmötet *

* Kansliet meddelar *

* OHFF informerar om nya områden *

* Klubbarna meddelar *

* Tävlingsnyheter *

* Nästa bulletin *

 

* Vårdagar i Salo 12-14.4 *

 

Salon Radiokerho ry, OH1AD, ordnar i år SRAL:s vårdagar i Salo.

Huvudsakliga evenemangsplatsen för vårdagarna är Sokos Hotel Rikala, som

finns beläget i kärncentrum i Salo. Det är lätt att komma till platsen med

offentliga fortskaffningsmedel, eftersom tågstation och busstation finns

belägna ca 400 meter från mötesplatsen. För personer som kommer med egen

bil finns en riklig mängd avgiftsfria parkeringsplatser i den omedelbara

närheten av Rikala.

 

Lördagen den 13.4 står förbundets vårsmöte på programmet kl. 16.00 och

därtill intressanta presentationer. I vårdagarnas program ingår även

studiebesök, traditionellt lopptorg samt kvällsfest med program. Även

förbundets materialförsäljning finns på plats. Kringprogram utlovasför hela

veckoslutet. I Salo finns intressanta saker att göra även för

familjemedlemmarna.

 

Om vårdagarnas program meddelas mer specifikt i kommande bulletiner, på

förbundets webbsidor och på Salon Radiokerhos webbsidor på www.oh1ad.fi.

 

OBS alla ordföranden och managers i förbundets sektioner och kommittéer!

Ifall ni önskar inkludera er egen kommittés träffas eller annat program

gällande ert eget verksamhetsområde, ta snarast möjligt kontakt med Memma,

OH1EG som är programansvarig för Vårdagarna 2019. Memma nås via e-post på

oh1eg ät sral.fi.

 

* Medlemmarnas petitioner till vårmötet *

 

Petitionerna från medlemmarna till vårmötet bör ställas styrelsen

tillhanda, undertecknade och med motiveringar, senast två månader före

vårmötet, d.v.s. t.o.m. 13.2.2019 t.o.m. kl. 16.00. Petitionen bör vara

undertecknad av minst 10 medlemmar. Petitionerna sänds till adressen SRAL,

styrelsen, PB 44, 00441 HELSINGFORS.

 

* OHFF meddelar om nya områden *

 

Finland har i årsskiftet fått 200 fler OHFF Floral & Fauna objekt att söka,

som finns till för alla radiohobbyister. Sammanlagt finns nästan 800 olika

OHFF-objekt i vårt land. Olika områden finns för såväl mobilverksamhet,

båtfarare och även ställen som kan aktiveras under utflykter.

 

OHFF gänget utmanar nu såväl nya som gamla hobbyister till att testa på hur

det känns med buskkontakter – antingen som jägare som jagar buskar eller

också genom att göra en utflykt till något mål. Ha roligt och njut av

pileupen! sporrar OHFF. Förra året var det mest aktiva rekordåret genom

tiderna, och samma förväntas även för detta år.

 

* Kansliet informerar *

 

Medlemsavgiftsfakturorna skickas per epost, eller ifall så önskats med

brevpost under denna och nästa vecka. Du noterar väl att brevledes kan det

räcka en stund. Ifall dina kontaktuppgifter har förändrats eller du önskar

ändra på leveranssätt, meddela därom till kansliet.

 

* Klubbarna meddelar *

 

Radioamatörkurser

 

OH1AA:s kurs i Sommelo

 

Turun Radioamatöörit ry, OH1AA, ordnar en radioamatörkurs för elementär

klass med start 6.2.2019. Platsen är klubbutrymmena i Sommelo på

Sommelontie 61. Kurskvällarna är på onsdagar kl. 18.00 och utbildningen

varar ungefär två timmar i taget. Kursen omfattar 11 kvällar. Kurspriset är

50 euro. Priset inkluderar studiematerial.

 

Anmälningar till kursen och mer uppgifter fås via Jouni Anttila, tfn 040

771 0 fyra två noll eller per e-post oh1coATsral.fi. Välkomna!

 

OH2AP:s kurs i Järvenpää

 

Keski-Uudenmaan Radioamatöörit ry, OH2AP, ordnar en kurs som förbereder

inför radioamatörexamen. Kursen inleds måndagen den 25.2 klockan 18.00.

Kursplatsen är Radioklubbens lokal i Järvenpään Seuratalo, vid adressen

Kartanontie 20. Kursavgiften inkluderande studiematerial är 30 euro, och i

detta ingår även medlemsavgift i klubben.

 

På plats får man även komma enbart för att stifta bekantskap med hobbyn,

välkommen! Mer information hittas på OH2AP klubbens webbsidor www.oh2ap.fi.

 

Årsmöten

 

Teljän Radioamatöörit ry

 

Teljän Radioamatöörit ry, OH1AF – OH1AB – OH1F, håller sitt årsmöte

onsdagen 30.1.2019 kl. 10.00 på klubben i Viasvesi (Vanha Raumantie 705,

28660 BJÖRNEBORG). Stadgeenliga årsmötesärenden behandlas. Kaffeservering.

Välkomna!

 

Hämeenlinnan Radioamatöörit ry

 

Hämeenlinnan Radioamatöörit ry, OH3AA, ordnar sitt stadgeenliga årsmöte i

klubbhuset på adressen Hakapellontie 95, 4.2.2019 fr.o.m. kl. 18. Under

mötet behandlas stadgeenliga ärenden. På plats finns kaffe med dopp, hälsar

Styrelsen.

 

Laivaston Radioamatöörit ry

 

Laivaston Radioamatöörit ry, OH1AJ, håller sitt stadgeenliga årsmöte på

klubben tisdagen 12.2.2019 kl. 18.30. (Adress: är Båtsmansvägen 2, 20240

Åbo). Kaffeservering.

 

Turun Radioamatöörit ry

 

Turun Radioamatöörit ry, OH1AA, håller sitt årsmöte torsdagen 21.2.2019 kl.

18.30 i Sommelo, Välkomna.

 

Keski-Uudenmaan Radioamatöörit ry

 

Keski-Uudenmaan Radioamatöörit ry, OH2AP, håller sitt årsmöte på den

bekanta platsen hos Olli, OH2OW på adressen Torpantie 7, Träskända

torsdagen 28.2.2019 kl. 18. Stadgeenliga ärenden behandlas.

 

* Tävlingsnyheter *

 

Detta veckoslut tävlas CQ 160-Meter Contest, REF Contest, BARTG RTTY Sprint

och UBA DX Contest.

 

Nästa veckoslut tävlas Mexico RTTY och SRAL:s Grundtävling 80.

 

FM-seriens resultat för år 2018 hittas nu på Förbundets webbsidor på

www.sral.info.

 

* Nästa bulletin *

 

Nästa bulletin blir läst från OH6A i Vasa om en vecka söndagen den 3.2

klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

 

Bulletinredaktör: Ronja Iso-Heiko

Översättning: Patrik Willför, OH6GDX

Comments