Uncategorized

Juhlavuoden valokuvanäyttely /Jubileumsårets fotoutställning

 

Kalervo “Kille” Korjus (OH2CX) ja Ritva Korjus (OH2CJ) ovat koonneet SRAL:n arkistosta kolme valokuvanäyttelyä, jotka aukesivat maailman radiopäivänä (World Radio Day) 13.2.2021 katsottaviksi verkossa. Näyttelyt ovat katsottavissa vuoden 2021 loppuun saakka. Niitä voi katsoa matkapuhelimella, mutta paremmin kuvat pääsevät oikeuksiinsa tietokoneen tai tabletin näytöltä. Näyttelyt löytyvät osoitteesta https://sral100kuvat.sral.fi/.

Näyttelyt esittelevät radioamatööritoimintaa eri vuosikymmeniltä ja siinä samassa myös teknologian kehitystä. Yksi näyttelyistä on keskittynyt itse rakennettuihin radiolaitteisiin.

Toivomme, että verkkomuodossa järjestetyt näyttelyt tarjoavat iloa laajasti jäsenkunnallemme kautta maan, antoisia hetkiä historiallisten valokuvien parissa! Näyttelyistä sopii toki vinkata myös muille historiallisista radioista kiinnostuneille!

SRAL 100 -sivulle


Kalervo “Kille” Korjus (OH2CX) och Ritva Korjus (OH2CJ) har ur SRAL:s arkiv sammanställt tre fotoutsällningar som öppnades på webbplatsen https://sral100kuvat.sral.fi/ på världsradiodagen (World Radio Day) 13.2.2021. Utställningarna kan ses till slutet av år 2021. Man kan använda mobiltelefon men bilderna ses bättre på datorns eller tablettens bildskärm.

Utställningarna presenterar amatörradioverksamheten under olika årtionden och samtidigt också den tekniska utvecklingen. En av utställningarna koncentrerar sig på egenbyggda radioapparater.

En utställning i förbundets kansli hade planerats jämsides med webbutställningen. Den skjuts emellertid fram till en senare tidpunkt.

Vi hoppas att webbutställningen erbjuder glädje bland medlemskåren runt om i landet – givande stunder bland de historiska fotografierna! Det är bra om ni kan tipsa även andra som är intresserade av historiska radioapparater!

Tillbaka till SRAL 100 -sidan