SRAL100 Toiminta Uncategorized Verksamhet

Näin käytät N1MM Loggeria ja WSJT-X:ää OH100SRAL-kutsun kanssa /Så här använder du N1MM Logger och WSJT-X med anropet OH100SRAL

N1MM Logger+ on kätevin vaihtoehto workittaessa SSB:tä ja CW:tä. Sinun tarvitsee vain vaihtaa oman kutsusi tilalle OH100SRAL: Config > Change Your Station Data > Call. Muita kohtia ei tarvitse muuttaa. Kun vuorosi on päättynyt saat adif-lokitiedoston kohdasta File > Export > Export ADIF to file.

Kun workit FT8:aa tai FT4:ää OH100SRAL-kutsulla, pitää tehdä muutama säätö WSJT-X:ssä, jotta juhlavuosikutsun yhteydet pysyvät erillään omista yhteyksistäsi. Aloita muuttamalla kutsuksi OH100SRAL kohdassa File > Settings > My Call (My Grid-kohtaa ei tarvitse muuttaa).

Sen jälkeen menet kansioon, jossa on WSJTX:n lokitiedostot: File > Open log directory. Lokitiedosto on nimeltään wsjtx.log. Muuta työskentelyn ajaksi sen nimeksi vaikkapa wsjtx.omalog. Adif-lokin nimi on wsjtx_log.adi. Sen nimeksi voit laittaa wsjtx_log.omaadi. Tietysti voit myös ottaa varmuudeksi kopiot tiedostoista. Kun ryhdyt workkimaan OH100SRAL-kutsulla, ohjelma luo uudet wsjtx.log- ja wsjtx_log.adi-tiedostot, joihin tulee vain juhlakutsulla workitut yhteydet.

Kun työskentelyvuorosi päättyy, sinulla on valmis adif-tiedosto, jonka voit lähettää sähköpostiliitteenä kutsun valvojalle osoitteella oh1nda ät sral piste fi

Ainakin WSJT-X versiossa 2.2.2 on bugi adif-tiedoston otsikkorivillä (header). Rivin lopussa on koodi <EH>, joka kuitenkin pitäisi olla <EOH> (end of header). Jos haluat, voit avata tiedoston ja korjata virhe.

Kun olet kopioinut tiedostot wsjtx_log.adi ja wsjtx.log toiseen paikkaan voit poistaa ne WSJT-X:n kansiosta. Sen jälkeen muutat omien lokitiedostojen nimeksi takaisin alkuperäiset nimet poistamalla ’oma’. Vaihda myös kutsuksi oma kutsusi kohdassa File > Settings > My Call.


N1MM Logger+ är det behändigaste alternativet för att köra SSB och CW. Du behöver bara ersätta ditt eget anrop med OH100SRAL: Config > Change Your Station Data > Call. Övriga punkter behöver inte ändras. Då din tur är slut får du en adif-loggfil genom att välja File > Export > Export ADIF to file.

Då du kör FT8 eller FT4 med anropet OH100SRAL bör du ändra vissa inställningar i WSJT-X för att kontakterna med jubileumsanropet hålls åtskiljda från dina egna kontakter. Börja med att ändra anropet till OH100SRAL genom att välja File > Settings > My Call (My Grid-punkten behöver inte ändras).

Gå därefter till mappen med WSJT-X loggfiler: File > Open log directory. Loggfilens namn är wsjtx.log. Ändra namnet tillfälligt till exempelvis wsjtx.egenlog. Adif-loggens namn är wsjtx_log.adi. Ändra namnet till wsjtx_log.egenadi. Förstås kan du för säkerhets skull ta kopior av filerna. Då du börjar köra med OH100SRAL-anropet skapar programmet nya wsjtx.log- och wsjtx_log.adi-filer som bara innehåller kontakterna med jubileumsanropet.

Då du kört färdigt har du en färdig adif-fil, som du kan sända som bilaga till e-posten till anropets övervakare på adressen oh1nda at sral punkt fi

Åtmistone i WSJT-X version 2.2.2 finns det en bugg i adif-filens rubrik. I slutet av raden står det <EH> men det borde stå <EOH> (end of header). Om du vill kan du öppna filen och korrigera felet.

Efter att du kopierat filerna wsjtx_log.adi och wsjtx.log till annat ställe kan du radera dem från WSJT-X mappen. Efter det återställer du namnen på dina egna loggfiler genom att ta bort ’egen’ från namnen. Ändra också till ditt eget anrop i File > Settings > My Call.