Toiminta

Jäsenten esitykset kevätkokoukselle /Medlemmarnas framställningar till vårmötet

Kuva syyspäiviltä 2020 Bild från höstdagarna 2020.

Jäsenten kevätkokoukselle tekemät kirjalliset esitykset on toimitettava perusteluineen ja allekirjoituksineen hallitukselle viimeistään kaksi kuukautta ennen kevätkokousta eli 18.5.2021 mennessä. Esityksen on oltava vähintään kymmenen jäsenen allekirjoittama. Kevätkokous järjestetään tänä vuonna Liiton kesäleirillä.

Esitykset lähetetään osoitteeseen SRAL ry, hallitus, Kaupinmäenpolku 9, 00440 HELSINKI.


Medlemmarnas skriftliga framställningar till vårmötet bör inlämnas undertecknade jämte motiveringar till styrelsen senast två månader före vårmötet, dvx. senast 18.5.2021. Framställan ska vara undertecknad av minst tio medlemmar.

Framställningarna skickas till adressen SRAL rf, styrlesen, Krämarbackastigen 9, 00440 HELSINGFORS.