Valo
Toiminta Uncategorized Uutiset

Radiotaajuusmääräyksen 4AA/2021M muutosten vaikutus radioamatöörikäyttöön taajuuskaistalla 50 -52 MHz, sekä ohje kentänvoimakkuuden määrittämiseksi /Inverkan av ändringarna i radiofrekvensföreskrift 4AA/2021M på amatörradioanvändningen på frekvensbandet 50-52 MHz, samt anvisning om bestämmande av fältstyrka

Vuonna 2021 voimaan tulevassa radiotaajuusmääräyksessä radioamatööritaajuusalueen käyttöehdot ovat muuttuneet. Jatkossa kaikkien Suomessa toimivien radioamatöörien täytyy huomioida radiolähettimensä aiheuttama sähkökentän voimakkuus…