CEPT-maat

Radioamatööriasemia voi käyttää CEPT-järjestelmän maissa

Radioamatöörien CEPT-lupa oikeuttaa luvanhaltijan pitämään hallussaan ja käyttämään radioamatööriasemaansa tilapäisesti niissä maissa, jotka ovat mukana järjestelmässä. Oikeudet määräytyvät kohdemaassa CEPT-lupaluokkaa vastaavan amatööriluokan mukaan.

Radioamatöörien kansainvälisellä HAREC-todistuksella voi hakea radioamatööriluvan ja -kutsumerkin ulkomailta.

CEPT: Recommendation T/R 61-01 (pdf), (sisältää listan maista)

HAREC: Recommendation T/R 61-02 (pdf), (sisältää listan maista)

CEPT maat
CEPT maat

Käytännön ohjeita:

  • Esim. Norja kuuluu CEPT-maihin ja norjalaisten amatöörien maatunnus on LA. Mikäli ajan Norjassa autolla, tunnukseni on LA/OH2***/M
  • Noudatettaessa CEPT-suositusta kohdemaassa, kutsumerkin jälkeen ei tarvitse liittää mitään lisämerkkejä, mutta niitä voi käyttää tarpeen mukaan (esimerkiksi /M)
  • CEPT-lupa oikeuttaa kaikkien radioamatööreille sallittujen taajuusalueiden käyttöön kyseisessä maassa
  • Matkustettaessa CEPT-järjestelmän ulkopuoliseen maahan, tulee anoa vastavuoroisuuslupa kyseisen maan telehallinnolta

Operating Abroad (IARU Region ykkösen ohjesivu)

Radioamatöörisivut, European Conference of Postal and Telecommunications Administrations

Apua radioamatöörien asiointiin ulkomailla

Viestintävirasto antaa pyynnöstä virallisen englanninkielisen kirjeen, joka sisältää henkilön voimassa olevan radioluvan tiedot sekä hänen suorittamansa tutkinnot. Kirje helpottaa radioamatöörin asiointia lupa- ja pätevyysasioissa maissa, jotka eivät kuulu CEPT- tai HAREC-järjestelmään.