Antti-Matti

AM, amplitudimodulaatio. Tämä käsite on ajalta, kun LA-radioihin tuli AM:n rinnalle FM, taajuusmodulaatio. Näin ollen AM:ään viitattiin Antti-Mattina, koska puheradioliikennettä alkoi olla FM:lläkin. (Lisätty saadun palautteen perusteella.)

Comments