perinneradio

Perinneradio/sotilasperinneradio-nimitys on vakiintunut tarkoittamaan sotilaskäyttöön suunniteltua tai sotilaskäytössä ollutta tyyppinä jo käytöstä poistettua radiolaitetta, joka on usein toisen maailmansodan aikainen tai sitä vanhempi. (Vrt. muut perinteet sekä engl. veteran radio.) (Lisätty saadun palautteen perusteella.)

Comments