Pätevyystutkijat

SRAL – Pätevyystutkijat /Examinatorer

Paikka /OrtNimi /Namn@Kutsu /AnropPuh. /Tfn.Huom. /Anm.
HaapavesiViitala Jan@OH8FQS044 0708107
HelsinkiLahtivirta Heikki@OH2LH040 5228596CW
HelsinkiPeippo Vili@OH5GE045 6416063CW
Hämeenlinna/ RiihimäkiOlander Henri@OH3JR0500 843396CW
Hämeenlinna/OuluWirtanen Marko@OH8WM041 7022652CW
JoensuuKorhonen Matti@OH7FQP050 365 4823
JyväskyläKuukkanen Markus@OH6LSR040 5765891CW
JärvenpääFriman Matti@OH2BDQ050 9100691CW
KajaaniMoilanen Arto@OH8GNZ044 3280543CW
KauhajokiHakala Timo@OH6FMG0400 363446
Kolari/OuluNikumaa Kari@OH8GET040 5222556
KotkaGlan Tero@OH5TEG044 7099511
KouvolaMiettinen John@OH5SS044 3335024
KuopioRantalainen Mari@OH2FPK044 0272700CW
Lahti/HollolaLehto Ari@OH3HZ050 3132995CW
LappeenrantaSuurnäkki Simo@OH5GIO050 5983814
MikkeliHuttunen Heikki@OH4RD0400 653210CW
Nurmijärvi/Vantaa/EspooTuomi Pasi@OH2PT040 5018683
OuluAho Esa@OH9VB0400910006CW
PieksämäkiSundberg Harri@OH4BW0503825510
PoriPohjola Timo@OH1TM0405019143CW
RaumaManner Ilkka@OH1OD050 67 878CW
SaloYrjälä Petteri@OH1KFL040 540 2213
SaltvikEriksson Karl-ErikOH0NA(018) 436 07CW
SeinäjokiHavimäki Erkki@OH6NMY040 5549161
TampereSirén Tommi@OH3FCB050 3436744
TurkuHeikinheimo Jukka@OH2BR040 5009727CW
TurkuKajava Juha@OH1ND050 4836012
VaasaVauramo Rauno@OH6AYW044 3174555
VantaaYrjölä Jukka@OH2MRS044 9815573

Tutkintoon haluava voi ottaa yhteyttä tutkijaan ja sopia milloin ja missä pidetään tutkinto.

@-merkillä merkityille pätevyystutkijoille voi lähettää sähköpostia muodostamalla sähköpostiosoitteen henkilön kutsu@sral.fi

Niiden tutkijoiden kohdalle on merkitty “CW”, jotka ottavat vastaan SRAL:n epävirallisia sähkötystutkintoja.

Liiton hallitus nimittää pätevyystutkijat vuodeksi kerrallaan.

Pätevyystutkijat vastaanottavat radioamatööritutkintoja annettujen ohjeiden mukaisesti.

Tutkijoiden esimies: Henri Olander, OH3JR@, 0500 843 396.

Den som önskar avlägga examen kontaktar examinatorn och kommer överens om när och var examen anordnas. Till examinatorer utmärkta med @-tecknet kan man sända e-post på adressen personens anrop@nullsral.fi. Personer utmärkta med “CW” tar emot SRAL:s inofficiella telegrafiprov. Förbundets styrelse utser examinatorerna för ett år i sänder. Examinatorerna mottar radioamatörexamina i enlighet med givna föreskrifter. Examinatorernas förman: Henri Olander, OH3JR@, 0500 843 396.

Tutkinto-organisaation toimijat, roolit ja tehtäväjako

Seuraavassa on kuvattu radioamatööritutkintojen järjestämiseen osallistuvat toimijat ja tehtävät pääpiirteittäin.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
• toimii radiotaajuuksia ja niiden käyttöä valvovana viranomaisena myös häiriö- tai häirintätapauksissa
• määrää oikeuden vastaanottaa radioamatööriviestinnän pätevyystutkintoja
• ylläpitää henkilörekisteriä tutkinnon vastaanottajista ja valvoo suoritettuja tutkintoja
• käsittelee radioamatöörin pätevyystodistuksia koskevat hakemukset (AH-lomake)
• myöntää radioluvat (radioamatöörin asemalupa)

Suomen Radioamatööriliitto ry
• vastaanottaa viranomaisen määräyksestä radioamatööriviestinnän pätevyystutkintoja;
• järjestää tutkintoihin valmentavaa koulutusta yhdessä jäsenkerhojen kanssa; sekä
• ylläpitää tutkintoihin valmentavaan koulutukseen tähtäävää opetus- ja oppimisympäristöä (ARX), jonka avulla tuotetaan tutkinnoissa käytettävä aineisto ja asiakirjat.

Liiton hallitus
• nimeää tutkinto-organisaatiossa tarvittavat luottamushenkilöt (Pätevyystutkijakunta (PTK), esimies, pätevyystutkijat, ylläpitäjät)
• päättää tutkintojen järjestämiseen liittyvistä asioista yhteistyössä Viestintäviraston kanssa
• valvoo tutkintojen suorittamista

Pätevyystutkijakunta (PTK)
• toimii tutkintoasioissa Liiton ja viranomaisen välisenä yhteistyöryhmänä
• koordinoi, suunnittelee, johtaa ja valvoo tutkintotoimintaa
• toimii pätevyystutkijoiden esimiehen apuna

Pätevyystutkijoiden esimies
• toimii yhteyshenkilönä Viestintäviraston suuntaan radioamatööritutkintoihin, pätevyystodistuksiin ja radiolupiin liittyvissä asioissa siltä osin, kun ne liittyvät suoritettuihin tutkintoihin
• toimii pätevyystutkijoiden esimiehenä, perehdyttäjänä ja ohjaajana
• tiedottaa pätevyystutkintoihin liittyvistä asioista
• vastaa vuosittain suoritettujen tutkintojen tilastoinnista

Pätevyystutkijat
• vastaanottavat tutkintoja annettujen ohjeiden mukaisesti

Tutkintojen tarkastaja (Liiton toimistossa)
• vastaanottaa pätevyystutkijoiden lähettämät tutkintoasiakirjat
• tarkastaa tutkinnoista perittävien maksujen maksusuoritukset
• tarkistaa ja hyväksyy tutkintoasiakirjat, ja toimittaa ne sovitusti viranomaiselle
• arkistoi tutkintoasiakirjat

Ylläpitäjät
• vastaavat ARX-tutkintojärjestelmän ylläpidosta, tietoturvasta ja käytöstä
• avustavat kokelaita ja pätevyystutkijoita ARX-tutkintojärjestelmän käyttöön liittyvissä asioissa
• suorittavat tutkintokysymysten pankkeihin liittyvät päivitykset

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media