Finlands Radioamatörförbund kanslibulletin 34/2020, 17.10.2020

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

Denna bulletin blir läst från OH6A i Vasa på söndag 18.10 kl. 15.00 finsk tid på 3720 kHz.
INNEHÅLL
* Förbundets Höstdagar i Riihimäki 14.11 *
* Valen 2020 *
* Skrivarkallelser till tidningen Radioamatööri *
* Kansliet meddelar *
* Är era repeaterstationers uppgifter uppdaterade? *
* Kommunikationstrafikövning 20–21.11 *
* Fredagens 160 m aktivitetskväll 30.10 *
* ITE-evenemang 31.10  *
* Femmornas höstkamp 1.11 *
* Tävlingsnyheter *
* Nästa bulletin *

* Förbundets Höstdagar i Riihimäki 14.11 *SRAL:s Höstdagar hålls i Riihimäki lördagen 14.11. Evenemanget ordnas av Riihimäen Kolmoset ry, OH3AD. Platsen är undantagsvis Hämeen ammattikorkeakoulus Riihimäen kampus på adressen Kaartokatu 2, Riihimäki.
I samband med Höstdagarna hålls förbundets stadgeenliga höstmöte.
Presentationerna denna gång fokuserar på olika plattformer för remotestationer och presentation av hur dessa förverkligas samt i de mystiska förkortningarna i fråga om nätet och routrar. Som vanligt även ett gratis lopptorg och varulotteri. Under evenemanget säljs kaffe, andra uppfriskare, lätt lunch och ifall vädret tillåter är även grillen varm.
Mer information kommer i följande nummer av Radioamatööri och på webbsidorna oh3ad.fi. Välkomna önskar OH3AD!
* Valen 2020 *
Under Finlands Radioamatörförbunds höstmöte 2020 väljs en ordförande för en två års period och två styrelsemedlemmar för en tre års period.
De som kandiderar till att bli Förbundets styrelseordförande är:
(Kandidatnummer) 2. Jari Jussila, OH2BU
(Kandidatnummer) 3. Jorma Saloranta, OH2KI
De som kandiderar till att bli styrelsemedlemmar i Förbundet är:
(Kandidatnummer) 4. Dimitrios Doukas, OH2DD
(Kandidatnummer) 5. Jari Kekki, OH2EXE
(Kandidatnummer) 6. Veli-Matti Pappinen, OH7JEV
Röstningssätten är elektronisk röstning och röstning på höstmötesplatsen. Elektronisk omröstning inleds 29.10 och avslutas 11.11. Anvisningarna till den elektroniska omröstningen kommer att publiceras i nästa nummer av tidningen Radioamatööri och på förbundets valsidor.
Mer information om valen, kandidatpresentationer och understödande texter hittas på förbundets valsidor under sral.fi/vaalit. Understödande texter kan sändas per e-post till adressen toimisto är sral.fi.
* Skrivarkallelser till tidningen Radioamatööri *
Decembernumret av tidningen Radioamatööri har byggtema, och artiklar om byggprojekt önskas till detta. Artiklarna ska sändas in t.o.m. 5.11 till adressen ra-ehti är sral.fi. Mer information och hjälp fås från samma adress.
SRAL ry fyller hundra år nästa år. Tidningen Radioamatööri strävar till att i varje nummer nästa år publicera skrivelser som berör jubileumsårstemat. Temat kan beröra en person, ett evenemang, något ärende eller någon milstolpe eller vändpunkt i Förbundets historia.
Skrivelser, bilder och annat material kan sändas till adressen ra-lehti ät sral.fi. Mer information fås från samma adress. På webbsidan sral.fi/tilaa-radioamatoorilehti finns allmänna anvisningar för artikelskrivning och även anvisningar för bilder.
* Kansliet meddelar *
Du kommer väl ihåg att beställa eFaktura för kommande medlemsavgifter.
Mer information om beställande av konsumentnätfakturor hittar du från den egna banken. Hjälp fås även från förbundets kansli.
* Är era repeaterstationers uppgifter uppdaterade? *
Från adressen automatic.sral.fi finns repeaterstationernas uppgifter som kan användas t.ex. under resor inom landet. Nog är väl de repeatrar du manövrer uppdaterade med aktuell information? Informationen kan uppdateras på egen hand av den som övervakar stationen. I ärenden som berör repeatrar, ta kontakt per e-post till adressen repeater ät sral.fi.
* Kommunikationstrafikövning 20–21.11.2020 *
Pohjois-Karjalan radiokerho OH7AB ordnar en nationell kommunikationstrafikövning 20-21.11.2020 med stöd av MPK Savo-Karjala Joensuu utbildningsenhet. I övningen trafikeras det från landskapet Norra Karelen i ett täckande meddelande- och talnätverk både på HF- och VHF-frekvenser (tal och data) till olika håll av Finland. Ifall du kommer till ledarstationen, lärs du installation och användning av digitala program.
Anmälan till övningen via MPK:s webbsidor före 22.10.2020. Du kan även anmäla dig som distansstation utan att anmäla dig till MPK:s kurs. I detta fall deltar du i övningen som privatperson och lyder t.ex. inte under MPK:s försäkringsskydd. Anmälningar till Tommi (tommi(punkt)holopainen(at)gmail(punkt)com) t.o.m. 22.10 (meddela ditt namn, anrop, deltagarplats, telefonnummer och e-postadress i ditt meddelande).
Mer information från MPK:s webbsidor och från Tommi, OH7JJT.
Välkomna till övningen!
* Fredagens 160 m aktivitetskväll 30.10 *
160m aktivitetskvällen 30.10 sköts värdinneskapet av Anne OH2YL och Jaana OH6AX. Denna aktivitet sker enbart på CW och med anropet OH4O. Anne och Jaana fick bägge sina radioamatörtillstånd år 1990 så de jubilerar samtidigt sina 30 år som radioamatörer. Frekvensen är den bekant 1847, som bes lämnas enbart för detta syfte. Kommentarer och fria diskussioner kan hållas på SSB men välj en frekvens som är tillräckligt långt ifrån för att undvika störningar.
Vi uppmuntar nu alla delta, även långsamma telegrafister beaktas. Turerna är fördelade i 2 timmars snuttar, i tur och ordning telegraferar bägge ladyn. CW är ett kärt barn för bägge damer, så på grund av denna orsak ordnas aktivitetskvällen på detta sätt denna gång. Alla med för att telegrafera!
* ITE-evenemang 31.10 *
Årets sista aktivitetsevenemang för ITE-stationer hålls lörsdagen 31.10.2020. CW-delen kl. 10-12 (finsk tid) och phonedelen klockan 12-15 finsk tid. Som anrop det egna anropet /i och rapport RST. Frekvensområdet 3500-3700 kHz. Korta rapporter över evenemanget jämte bilder kan sändas till Kari på oh1uh ät sral.fi.
Alla med i det lekfulla Field Day evenemanget från t.ex naturen ifall vädret tillåter!
* Femmornas höstkamp 1.11 *Femmornas höstkamp hålls söndagen 1.11. Tävlingen ordnas av Saimaan Viitoset, OH5AB. Regler och ytterligare information i nästa nummer av tidningen Radioamatööri samt på förbundets webbsidor.
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas Worked All Germany Contest.
Nästa veckas tisdag tävlas NAC 1296 MHz.
Nästa veckoslut tävlas CQ Worldwide DX Contest, SSB.
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin blir läst från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 17.10 klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.
Bulletinredaktör: Ronja Iso-Heiko
Översättning: Patrik Willför, OH6GDX
Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media