Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 13/2021, 10.4.2021


Denna bulletin blir läst från OH6A söndagen 11.4. klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM
INNEHÅLL
* Internationella radioamatördagen nästa vecka 18.4. *
* Awardveckoslutet 17. -18.4. *
* SRAL100 meddelanden *
* Välkomna till jubileumsårets sommarläger i Eerikkilä *
* Vårens klubbaktiveringskampanj *
* Kansliet meddelar *
* Silent Key *
* Hamit.fi – radioamatörernas snabbmeddelandekanal *
* OH3AC:s webinar om RF-störningar och hur man bekämpar dem på måndagen 12.4. *
* OHFF-virtualmöte nästa tisdag 13.4. *
* Tävlingsnyheter *
* Nästa bulletin *
* Internationella radioamatördagen nästa vecka 18.4. *
Nästa veckas söndag 18.4. firas Internationella radioamatördagen. Då vi inte i år kan anordna evenemang
samlas vi i stället på åttio meter strax efter den svenskspråkiga bulletinen, börjandes ungefär kl. 15.15 Finsk tid.
Internationella radioamatördagen är ett bra tillfälle att samla poäng för de award som förbundet publicerat till ära för 100-årsjubileet.
Dessa är SRAL 100- awardet samt SRAL 100 år -jubileumsawardet.
* Awardveckoslutet 17. -18.4. *
SRAL 100- arbetsgruppen arrangerar nästa veckoslut 17.4 – 18.4. ett awardaktivitetsveckoslut.
Genom att delta då ger du både dig och även andra möjlighet att få ihop de erfordrade 100 stationerna både för SRAL 100 -awardet och SRAL100 On The Air -awardet.
Reglerna hittar du på SRAL 100-sidorna och det senaste numret av tidningen Radioamatööri.
Eftersom awarden även är ägnade för utländska amatörer hoppas vi på aktivt deltagande även på internationella band och alla sändeslag.
Under evenemanget har du möjlighet att samla på specialanrop för awarden. Åtminstone följande stationer är med:
OH100SRAL, OH2A, OG2B, OH6SRAL, OI3AX, samt OH2YOTA.
Stationerna kör på flere frekvensband och sändeslag men på foni lönar det sig att jaga dem speciellt efter bulletinen på frekvenserna mellan 3680 – 3700 kHz.
Jubileumsårsutskottet önskar alla ett givande aktivitetsveckoslut och radioamatördag.
* SRAL100 meddelanden *
ITE-utställningen flyttas till maj
Förbundets 100-års jubileums ITE-utställning hålls i Tekniska museet i Helsingfors. Man har varit tvungen att flytta öppnandet av utställningen på grund av coronasituationen.
Enligt dagens uppgifter öppnas den i slutet av maj. Utställningen förevisar apparater som radioamatörerna själv byggt under hundra års tid.
Dessutom ämnar man arrangera föredragskvällar i samband med utställningen.
Jubileumsårets fotoutställningar finns på adressen sral100kuvat.sral.fi.  Utställningarna skildrar radioamatörverksamheten och teknikens utveckling unde olika årtionden.
Välkommen att bekanta dig med utställningarna!
Förbundets specialanrop OH100SRAL står hela jubileumsåret 2021 till förfogande åt förbundets medlemmar och medlemsklubbar. Läs noggrannare instruktioner på SRAL100-sidorna.
* Välkommen till jubileumsårets sommarläger i Eerikkilä *Sommarlägret under SRAL:s 100 årsjubileum ordnas av Riihimäen Kolmoset, OH3AD från torsdag till söndag 15-18.7.2021 i Eerikkilä Sport & Outdoor Resort i Tammela.
Sommarlägerprogrammet kommer att innehålla, förutom det traditionella programmet, även en utställning med temat ”Hamapparater genom tiderna”,  förbundets vårmöte samt SRAL:s OT-träff som är ägnad för alla som varit medlemmar i 50 år.
Mer information om lägret finns på förbundets webbsidor.
Logi kan bokas med en blankett som finns på Eerikkiläs webbsidor.
Välkomna att trivas bland radioamatörerna, önskar styrelsen för OH3AD!
* Vårens klubbaktiveringskampanj *
Är er klubb intresserad att delta i Finlands Radioamatörförbunds kampanj, där klubbarna runtom i Finland presenteras under firandet av jubileumsåret?
Under april-maj kommer klubbarnas verksamhet att presenteras i Förbundets sociala medier (Instagram, Facebook, YouTube)
och på webbsidorna kommer man att presentera klubbarnas verksamhet. Postningarna kommer att beskriva varje klubbs verksamhet på det sätt som önskas.
Postningarna kan alltså inkludera bilder, video och/eller text. Det finns även möjlighet att skriva korta artiklar om verksamheten på förbundets webbsidor och i tidningen Radioamatööri.
Detta är ett bra tillfälle för er klubb att få synlighet och sporra alla intresserade med att delta i verksamheterna vid er klubb.
Ta kontakt, ifall deltagandet intresserar! Ert intresse kan ni meddela till adressen vilma ät sral punkt fi. Vilma hjälper även till vid planeringen och förverkligandet av postningarna.
* Kansliet meddelar *
Kansliet är fortfarande öppet endast enligt särskild överenskommelse. Om du har äende till kansliet, ta kontakt per e-post toimisto ät sral.fi eller per telefon 09 562 5973.
* Silent Key *
Förbundets kansli har nåtts av budet att vår radioamatörbroder Oiva Viitanen, OH3MY, har lämnat oss.
Vi hedrar Oivas minne med en stunds tystnad.
* Hamit.fi – radioamatörernas snabbmeddelandekanal *
Välkommen att diskutera radioamatörhobbyn. Hamit.fi är ett nytt diskussionsforum som inte är bundet till en särskild plattform, utan kan nås via Matrix, Telegramm, WhatsApp och IRC.
Kanalen är inte bunden till klubb eller ort utan är tillägnad all finskspråkig diskussion om radioamatörhobbyn. Välkommen gamla som unga! Tilläggsinfo på adressen hamit.fi
* OH3AC:s webinar om RF-störningar och hur man bekämpar dessa måndagen 12.4. *
Grannen installerade solpaneler på sitt tak och du fick en 59+ störning på ditt HF-band. Grannen tycker att allt är i skick då apparaten har CE-märke.
Din andra granne kanske vill öka sin julstämning med LED-lampor och du kan inte höra en enda station på fredagens 160m OH-träff på grund av den nya störningen.
Låter det bekant? RF-störningarna från andras apparater ökar år för år. Vad kan vi göra? I Finland undersöker Kommunikationsverket störningar som framkallas av sändare och mottagare, men alla andra störningskällor undersöks av Säkerhets- och Kemikalieverket TUKES.
Lahden Radioamatöörikerho, OH3AC, arrangerar ett webinar med ämnet ”RF-störningar och deras bekämpning” nästa måndag 12.4. kl. 18:00. TUKES ledande expert Hanna Mustonen, som ansvarar för apparaters EMC-kompabilitet och marknadsövervakning, föredrar.
Kom med och fråga om saker du har på hjärtat av sakkännaren. Linken hittar du på Lahden Radioamatöörikerhos webbsidor. Välkommen
* OHFF-virtualmöte nästa tisdag 13.4. *
Nästa veckas tisdag 13.4. anordnas ett OHFF-virtualmöte. Där diskuteras hur man påbörjar WW Flora & Fauna-aktiviteten och vad som krävs för aktiveringen, såsom antenner, riggar och batterier.
WWFF är ett internationellt awardprogram som uppmuntrar radioamatörer att hålla kontakter från national- och naturparker samt naturskyddsområden.
Välkommen med! Tilläggsinfo hittar du på OHFF-virtualmötets facebook-evenemang.
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas JIDX CW Contest och OK/OM DX Contest, SSB.
Nästa tisdag tävlas NAC 432 MHz och torsdag NAC 70 MHz.
Nästa veckoslut tävlas Holyland DX Contest, ES Open HF Championship och CQMM DX, YU DX.
 
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin blir läst från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 18 april klockan 15.00 Finsk tid på frekvensen 3720 kHz +- QRM.
Bulletinredaktör: Ronja Iso-Heiko
Översättning: Teppo Meriluoto, OH6GSB
Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media