YOTA-anropen i etern under december månad

I december anordnas åter aktivitetskampanjen December YOTA Month (DYM) för unga radioamatörer. Avsikten är att engagera unga operatörer, både radioamatörer och second operators, runt om i världen. I år används i Finland anropen OH2YOTA och OF2YOTA. Det senare anropet användes förra gången år 2017 för att celebrera hundraåriga Finland.

Läs mera här om aktiviteten och hur du som ung radioamatör kan boka anropet.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media