Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 19/2023, 20.5.2023

Denna bulletin blir läst från OH6A söndagen den 20 maj 2023 klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +-QRM.

INNEHÅLL

MEDDELANDE OM VÅRMÖTET
PäijätHami: Anmäl dig till WhatsAppgruppen, lägeravgifter, lek och nöje
Hamigolf 2023
Silent Key
Traditionsradioevenemang PRT36
OI-aktivitetsdag 4 juni
OH3NE: sommarläger i Teisko 9-11 juli
Höjning av avgifterna för radioamatörexamina
Tävlings- och DX-nyheter

MEDDELANDE OM VÅRMÖTET

Styrelsen för Finlands Radioamatörförbund SRAL konstaterar att ett laglighetsproblem framkommit i kallelsen till vårmötet den 20 maj 2023. Problemet berör förhandsanmälan till distansmötet, som inte omnämns i SRAL:s stadgar. Den ikraftvarande Föreningslagen förutsätter dock detta, med anledning av vilket mötet inte är lagligt sammankallat.

Vårmötet 2023 ordnas på en plats och under en tidpunkt som meddelas senare.

Styrelsen för Finlands Radioamatörförbund.

PäijätHami: Anmäl dig till WhatsAppgruppen, lägeravgifter, nöje

Alla finska radioamatörer och personer intresserade av radio är tillsammans med familjer och vänner välkomna på sommarlägret PäijätHami i Vierumäki den 12-16 juli.  

Anmäl dig till lägrets WhatsAppgrupp

För de som kommer till lägret eller är intresserade av lägret har nu en egen WhatsAppgrupp ”PaijatHami2023-leiri” inrättats. I gruppen kan du genom lågtröskelprincipen fråga om vad som helst som berör lägret och du får ett snabbt svar, samtidigt som även alla andra får ta del av informationen.

Till WhatsAppgruppen kan du anmäla dig antingen via kerhomestari at oh3ac punkt fi (lägg med ditt telefonnummer) eller per sms till 04007001599.

Bara några stugor obokade – skynda dig!

I norra delen av Vierumäki finns över hundrafemtio stockstugor. Nu återstår enbart ett fåtal obokade. Skunda dig och fråga om stugorna via Vierumäki, Holiday Club Vierumäkis försäljningstjänster eller via webbsidan booking.com. Hotellinkvartering finns kvar i riklig mängd.

Lägeravgifterna samma eller billigare än förra året

Lägeravgifterna, dvs. deltagaravgifterna är aningen lägre än förra året:

– hela tiden, två till fyra dagar eller längre kostar 30 euro

– dagsbesök kostar 25 euro

– familjeavgift (partner och barn) 50 euro

– OT-rabatt (RA-tillstånd i över 50 år) halva priset

Radioamatörer från landskapet Lappland är befriade från lägeravgift

Trots att sommarlägret några gånger ordnats i landskapet Lappland, är de som bor där ofta tvungna att resa långt söderut för att kunna delta i lägret. Som flera års kompensation och visande av respekt befrias i år samtliga som på heltid bor i Lappland befriade från lägeravgiften. Enbart innehav av ett OH9-prefix räcker dock inte till för att ”intyga” stadigvarande boende i Lappland.

Även lek och nöje på lägret

Lägret är främst till för att träffa andra radioamatörer, samvaro och följande av aktuella presentationer. Men det bör även finnas lek och nöje!
– Efter torsdagens dagprogram ordnas en trevlig en timmes sommarlägertävling på 2m/70cm foni. Reglerna kommer att finnas på sommarlägersidorna.
– På fredag efter dagprogrammet ordnas även en lekfull transformatorskastartävling. Vem vet om det är fråga om längd- elle precisionskast? Eller kanske bägge?
– I lek och nöje ingår  även kvällsbastun, jammande och annat trevligt i terassrestaurang Palmu. Därtill Green Card-kurs, HamiBowl och HamiGolf.

Examina varje dag

På lägret går det att utföra vilka som helst av K-, T1- eller T2-modulerna varje dag. Som avslutning på kurserna ordnas alltid kursexamen.

Lägerprogrammet och förhandsanmälan i slutet av maj

Lägerprogrammet och förhandsanmälan publiceras och öppnas i slutet av maj under lägersidorna på SRAL:s webbplats. På lägersidorna finns redan nu bland annat inkvarterings- och husbils-/husvagnsalternativ.

Välkomna till sommarlägret PäijätHami i Vierumäki on-sö 12-16.7.2023.

Hamigolf 2023

De radioamatörer som idkar golf är med sina familjer välkomna till den traditionella Hamigolftävlingen på Cookebanan i Vierumäki. Hamigolf går av stapeln i samband med SRAL:s sommarläger fredagen 14.7 med start klockan 12.30. Var på plats minst en halv timme före tävlingen inleds.

Tävlingsanvisningarna finns att ses en halv timme före evenemanget. Spelformen är pb/hcp. Vandringspriset fås av den radioamatör som har bäst resultat i parslag.

Greenfee för tävlingen är 66 euro. Tävlingsrundan betalas åt caddiemaster före tävlingen inleds.

Förhandsanmälningar till Juha OH2LQ, juhakotala1 ät gmail punkt com eller per telefon 040 5089 698. Anmälningar t.o.m. 6.7.

Nämn namn, förening, exakt utjämning, telefonnummer, behov till golfbil samt andra specialönskemål.

Silent key

Kansliet har nåtts av budet att vår radioamatörkollega Matti Kaitera, OH2LK, lämnat oss. Vi hedrar Mattis minne med en stunds tystnad.

Traditionsradioevenemang PRT36

Evenemanget PRT36 ordnas söndagen den 4 juni. Det är inte fråga om en tävling utan om att hedra gamla över 40 år gamla veteranradion och de radioveteraner som använt dessa. Evenemanget är fritt format och har ingen ledarstation.

Tidpunkt och sändarslag: CW klockan 8-10 samt 12-14 finsk tid, AM: klockan 10-12 och 14-16 finsk tid.

Frekvensområden CW: 3510-3590 och 7020-7040 kHz samt AM 3610-3770 och 7060-7080 kHz.

Rekommendationen är att traditionsradiostationer med under fem watt i effekt placerar sig i lägre delen av frekvensområdet och de med högre effekt på den högre delen av frekvensområdet. Traditionsradiostationerna kan använda /S efter sitt anrop. Ifall apparaturtypen använts redan under andra världskriget kan tilläggsidentifieringen vara /SA.

Som motstationer fungerar alla radioamatörstationer, oberoende av apparatur och alla är välkomna att delta. Det önskas även att en riklig mängd OI-stationer deltar.

Historier om aktiviteten och bilder kan sändas till Kari, OH5YW, per e-post till kari punkt syrjanen at gmail.com. Sammandrag publiceras efter evenemanget på Putkiradiomuseos webbsidor.

OI-aktivitetsdag 4 juni

Militärradioamatörerna firar dagen för försvarsmaktens fanfest genom att aktivera militärradioamatörstationerna. Välkomna på bandet!

OH3NE:s sommarläger i Teisko 9-11 juni

Tampereen Radioamatöörit ry OH3NE ordnar sitt sommarläger 9-11 juni i Vähäsillan leirikeskus som finns i Teisko. Mer information om lägret, programmet och avgifterna hittar du på klubbens webbsidor.

Höjning av avgifterna för radioamatörexamina

En höjning kommer i avgifterna för radioamatörexamena. Från och med 1 juli 2023 är examensavgiften 26 euro per modul, och Förbundet stöder de examinander som är under 18 år under den dag examen utförs med en 50 procents rabatt i examensavgifterna.

Att fullskaligt idka radioamatörverksamhet kräver att behörighetsexamen utförs. Utförandet av behörighetsexamina övervakas och behörighetsintygen beviljas av Trafik- och Kommunikationsverket. Mer uppgifter om skolningar hittar du på Förbundets webbsidor.

Tävlings- och DX-nyheter

Resultaten från FT8, den tredje deltävlingen i FM-serien, har färdigställts. Klassegrarna gick till stationerna OH1KH, OH1W, OH2KZE, OH6NMY och OH5FI. Resultaten i deltävlingen samt situationen i FM-serien kan ses på förbundets tävlingssidor.

Söndagen den 21.5 ordnas K.S. Sainios jubileumstävling, som samtidigt är den tredje deltävlingen i OH FM-serien. Tävlingsmeddelanden och regler kan läsas på förbundets tävlingssidor.

Ifråga om internationella tävlingar ordnas denna helg CW-delen av His Majesty King of Spain Contest. Måndagen den 22 maj på kväll finns det möjlighet att tävla genom sändarslaget FT4 i brittiska RSGB:s FT4-serie.

Inkommande vecka kommer flera tävlingsexpeditioner att resa till olika mål runtom i världen inför CQWW WPX CW som infaller nästa veckoslut. Aktuellt på denna front kan ses på t.ex. NG3K:s DX- och tävlingssidor.

. . . _ . _

Nästa bulletin blir läst från OH6A söndagen den 28 maj 2023 klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz.

Bulletinen sammanställdes av Laura Rosten och översattes av Patrik Willför OH6GDX.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media