Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 22/2024, 29.6.2024

Denna bulletin läses lördagen den 29 juni 2024 kl. 15.00 finsk tid, beroende på konditionerna, på frekvenserna 3685 kHz och 7070 kHz. Bulletinen läses från Åbo med anropet OH1T.

INNEHÅLL

HamKarelia24 SRAL:s sommarläger i Joensuu 25-28 juli

Inbjudan till årsmöte för SF-C Radioamateur Club ry den 26 juli

Kommande kurser för radioamatörexamen för elementär klass hösten 2024

Hamigolf 2024

OH7AA:s sommardag den 3 augusti

OH2AP:s lagersortering i augusti

Ansökan om arrangörsrätt för SRAL:s höstmöte har öppnats

Ansökan om arrangörsrätt för SRAL:s sommarläger 2026 har öppnats

OH1NOA:s sommarturné i Baltikum

Tävlings- och DX-nyheter

HamKarelia24 SRAL:s sommarläger i Joensuu 25 – 28 juli

Finlands Radioamatörförbund och Pohjois-Karjalan Radiokerho OH7AB välkomnar alla radioamatörer och radiointresserade, tillsammans med sina familjer och vänner, till HamKarelia24 sommarläger i Holiday Linnunlahti och Joensuu Science Park. Läs mer på SRAL:s hemsida.

Inbjudan till SF-C Radioamateur Clubs årsmöte den 26 juni

Caravanradioamatörerna inbjuds till SF-C Radioamateur Clubs evenemang som hålls på SRALs sommarläger HamKarelia 24 i Joensuu fredagen den 26 juli. Evenemanget pågår från 15:15 till 17:00 och består av:

 • föredrag ca 15:15-16:00, dit alla är välkomna
 • SF-C Radioamateur Club r.y:s årsmöte kl 16.00-17.00 som endast är för medlemmar.

Kommande kurser för radioamatörexamen för elementär klass hösten 2024

Lounais-Hämeen radiokerho och Zero Radio Club kommer tillsammans att anordna en kurs i Forssa som syftar till avläggande av radioamatörexamen för elementär klass. Kursstart den 18 september.

Mer information: Jukka OH3MPB, e-post foh3an@nullgmail.com

Därtill startar MPK:s nästa ra-kurs den 18 september som Teams-utbildning på distans. Syftet med kursen är att utbilda deltagarna så att de har nödvändiga kunskaper för att avlägga Trafik- och kommunikationsverket Traficoms radioamatörexamen för elementär klass.

Du kan få stöd och råd av kursansvariga för anmälan till examina, men kursdeltagarna kommer självständigt överens om tiden för examnen med den lokala behörighetsexaminatorn. Under examen kan man avlägga flera moduler på samma gång. Mer information hittar du i MPK:s utbildningskalender

Lahden Radioamatöörikerho, OH3AC; anordnar i september en kurs för avläggande av examen för elementär klass via lokala radiostationer. Flera lokalradiostationer runt om i landet sänder kursen live, och du kan även följa kursen samtidigt på både Teams och YouTube-kanaler. Dessutom sänder den lokala radiostationen ”Radio OH3AC” i södra Finland samtidigt i september-oktober var och en av de åtta lektionerna flera gånger vid olika tider på dygnet. Kursen är givetvis gratis. Mer information på klubbens hemsida.

Lahden Radioamatöörikerho, OH3AC; anordnar därtill kurser för elementär klass och T2-kurser för allmän klass under hösten som distansutbildning på Teams-kanalen och face-to-face. Mer information under sommaren.

Hamigolf 2024

Hamigolf 2024 kommer att spelas på Keretti-banan i Outokumpu torsdagen den 25 juli 2024.

Vill du spela 9 eller 18 hål? Kerettis bana är en 9-hålsbana, så du kan även spela loppet som en 9-hålsbana om du vill lägga mer tid på träffar med andra amatörer – viktigt är att du är med! Spelformat: PB/HCP och ett vandringsprispris för bästa handicap slagspelsresultat. Dessutom ett specialpris för bästa PB-resultat för någon som varit radioamatör i mer än 40 år. Avgångstider från ca kl. 11.

Anmälan senast 11 juli via e-post eller telefon Matti Manninen (050-362 7724), OH2MGJ, matti.manninen@nullgwlnetworks.com. Nämn namn, anrop, klubb, exakt handikapp, telefonnummer. Berätta dessutom om du spelar 9 eller 18 hål och om du har varit radioamatör i mer än 40 år. Vid behov, be om mer information via telefon eller e-post.

OH7AA:s sommardag den 3 augusti

OH7AA:s sommardag lördagen den 3 augusti. från kl 11 i Kuopio, Tikkalansaari (KP32UW08RH) förutom face-to-face-kontakter, grillning och loppis från bilarnas bagageutrymme. Ytterligar t.ex. en utvecklingsberättelse: ”Byggande av en effektiv och fjärrmanövrerad station med en gammal fristående mast av massivt stål”. Mer information på www.oh7aa.fi

OH2AP:s lagersortering i augusti

Vi samlas för att starta höstsäsongen i lagersorteringens tecken torsdagen den 8 augusti kl. 15. Vi kommer att gå igenom och sortera prylarna som samlats i Jarmos OH2GJL lager från olika källor till användbara saker och för SER-insamling. Det finns mycket prylar och där kan var och en hitta något intressant till loppispris till förmån för klubben. Adressen är Tuiskutie 25, 01940 Palojoki. Tilltugg kommer att finnas till buds.

Ansökan om arrangörsrätt för SRAL:s höstmöte har öppnats

Ansökan om arrangörsrätt av förbundets höstmöte 2024 har öppnats för medlemsklubbarna. Förbundets höstmöte och val av nya styrelseledamöter kommer att hållas i november. Ansökningar ska lämnas in till förbundets kansli senast den 31 juli 2024 på adressen toimisto@nullsral.fi.

Ansökan om arrangörsrätt för SRAL:s sommarläger 2026 har öppnats

Ansökan om arrangörsrätt för förbundets sommarläger 2026 har öppnats för medlemsklubbarna. Ansökningar ska upprättas enligt separata ansökningsanvisningar. Anvisningarna och mallen för sommarlägerkontrakt fås på begäran från förbundets kansli. Ansökan ska lämnas in till förbundets kansli senast den 30 september 2024 på adressen hallitus@nullsral.fi.

OH1NOA:s sommarturné i Baltikum

Timo OH1NOA/OH1NA reser runt 30.6 – 11.7 i Baltikum och och besöker olika WWFF-objekt. I början av resan kommer den nya anropssignalen ES0NO att korkas på Ösel. Förutom buskarna från 30 juni till 2 juli är målet att aktivera den sällsynta KO08-rutan med FT8. Från Vilsandi nationalpark används anropet ES9EFF. Efter det flyttar han över till fastlandet och är på banden som ES1NOA/x, YL/OH1NOA och LY/OH1NOA från olika WWFF-områden. QSL via OH1NOA.

Tävlings- och DX-nyheter

EDR – Eksperimenterende Danske Radioamatører anordnar ett IOTA-evenemang i juli och augusti. Även sällsynta danska öar aktiveras under den tiden. Den danska FF-gruppen deltar i arrangemangen, notera OZFF och Danish Islands-awarden. Läs mer på danska EDR:s hemsida

Tävlingskalender:

NRAU 10m Activity Contest 4.7.2024

CW: 1800Z-1900Z

SSB: 1900Z-2000Z

FM: 2000Z-2100Z

Digi: 2100Z-2200Z

IARU HF World Championship 1200Z, Jul 13 to 1200Z, Jul 14

 • 13.7.2024 1200 UTZ – 14.7.2024 1200 UTC

HF:s tävlingsutskott söker en arrangör för HQ-operationen! Om du känner för uppgiften, kontakta oss omgående på radiosport@nullsral.fi

Slutårets inhemska HF-tävlingar (CW/SSB/RTTY):

 • Kesäkisa-sommartävling i augusti. OBS! Datumet för tävlingen är oklart, datumet kommer att bekräftas i nästa bulletin
 • Viitosten Syysottelu -hösttävling 2.11.2024
 • Joulukilpailu-jultävling 26.12.2024

Slutårets inhemska FT8- deltävlingar:

 • On 14.8.2024
 • On 11.9.2024
 • On 9.10.2024
 • On 13.11.2024
 • On 11.12.2024

Och naturligtvis, förbered dig redan nu för deltagande i Scandinavian Activity Contest på hösten!

 • CW 21.9.2024 1200 UTC – 22.9.2024 1200 UTC
 • SSB 12.10.2024 1200 UTC – 13.10.2024 1200 UTC

. . . _ . _

Nästa bulletin läses lördagen den 6 juli kl. 15 finsk tid, beroende på konditionerna, på frekvenserna 3685 kHz och 7070 kHz. Bulletinen läses från Jyväskylä med anropet OH6K.

Bulletinen har sammanställts av Anne Kainulainen. Översättning: Jan Jylhä OH1NDA

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media