Ansökan om arrangörsrätt för SRAL:s höstmöte 2024 och sommarläger 2026 har öppnats

Ansökan om arrangörsrätt av förbundets höstmöte 2024 har öppnats för medlemsklubbarna. Förbundets höstmöte och val av nya styrelseledamöter kommer att hållas i november. Ansökningar ska lämnas in till förbundets kansli senast den 31 juli 2024 på adressen toimisto@nullsral.fi

Ansökan om arrangörsrätt för förbundets sommarläger 2026 har öppnats för medlemsklubbarna. Ansökningar ska upprättas enligt separata ansökningsanvisningar. Anvisningarna och mallen för sommarlägerkontrakt fås på begäran från förbundets kansli. Ansökan ska lämnas in till förbundets kansli senast den 30 september 2024 på adressen hallitus@nullsral.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media