OH DXCC-resultat

Pekka Ketonen OH1TV upprätthåller på sin webbplats bl.a. DX Honor Roll-listan och andra DXCC-tabeller. Du kan bekanta dig med dem via nedanstående länk. http://www.kolumbus.fi/pekka.ketonen/DXCC/tuloksia.html