Amatörradioförkortningar

I amatörradiotrafiken, liksom inom annan radiotrafik, har man traditionellt använt många tydligt definierade förkortningar. Förkortningarna har ursprungligen skapats främst för trafik med hjälp av telegrafi (CW). I amatörradiotrafiken används många telegrafiförkortningar också på telefoni (FONE).
De av radioamatörerna använda förkortningarna kan uppdelas i fyra grupper:

 • Q-förkortningar med tre bokstäver (som även används inom yrkesmässig radiotrafik)
 • Internationella förkortningar (en sak eller ett uttryck förkortas till 1-4 bokstäver)
 • Tekniska förkortningar (tekniska termer eller uttryck förkortas till 1-4 bokstäver)
 • Fonetiska alfabet. Varje bokstav motsvaras av ett ord som förtydligar bokstaven. I Finland används tre olika alfabet: finska, svenska och engelska

De tre förstnämnda typerna av förkortningar har ursprungligen används i telegrafitrafiken för att göra den snabbare – man sänder inte långa ord ifall de kan ersättas med 1-4 bokstäver.
Man har kommit överens om att i radiokommunikation på foni använda fonetiska alfabet särskilt vid dåliga radiokonditioner, då det finns risk för att en del bokstäver eller ord kan vara svåra att uppfatta. I sådana fall lönar det sig att använda det fonetiska alfabetet för att stava ordet. Visserligen går det åt litet mera tid men tillförlitligheten och förståbarheten ökar markant.

 • Q-lyhenteet

  Q-förkortningar

  De tio viktigaste Q-förkortningarna (kommer att översättas)

  wpDataTable with provided ID not found!

  Andra Q-förkortningar som används i den dagliga amatörradioverksamheten (kommer att översättas)

  Q-förkortningarna

  Q-förkortningarna består av tre bokstäver och börjar alltid med bokstaven Q. Det finns en stor mängd Q-förkortningar och deras betydelse kan variera beroende på syftet.
  I yrkesmässig trafik kan betydelsen vara något annorlunda än i amatörradiotrafiken.
  Q-förkortningen är ofta ett kontaterande eller en uppmaning. Om den förses med ett frågetecken blir förkortningen en fråga.
  Exempel:
  QRL = Jag är upptagen. Var god stör mig inte. (används ofta i betydelsen ”Frekvensen är upptagen”)
  QRL? = Är Ni upptagen? (används ofta i betydelsen ”Är frekvensen upptagen?”)
  Q-förkortningarna kan vid behov kompletteras med siffror eller bokstäver, t.ex. C (eller YES) = ja och NO = nej.
  Då vi till exempel söker en lämplig ledig frekvens är det god sed att vid telegrafi sända QRL? (Är Ni upptagen?) och vid tal ”Är frekvensen upptagen?” – ”Is this frequency occupied?” innan vi börjar använda frekvensen för att hålla förbindelser. På det sättet försöker vi undvika att störa eventuella andra stationer på frekvensen. Om vi får svaret YES, QRL eller C (ja, jag är upptagen, stör inte) måste vi söka en annan frekvens.

 • Kansainväliset lyhenteet

 • Tekniset lyhenteet

 • Foneettiset aakkoset

Infobanken

Award

CEPT-länder

DX-verksamhet

IARU-frekvensallokeringsrekommendation (på finska)

Konditionsprognoser

Kommuner och nationalparker

Lagar och bestämmelser gällande amatörradio

Förkortningar

Ordlista (på finska)

Telegrafi-ABC (på finska)

Evenemangskalender

Repeaterstationer

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media