SRAL svenska

VERKSAMHET     UTBILDNING     INFOBANKEN     UNGDOM      BLI MEDLEM     SRAL RF.     SUOMEKSI     ENGLISH

SRAL 100 år | Strategi 2020-2025 | Styrelsen mm. | MötesreferatRA-tidningen | Svenska utskottet | BulletinerStadgarValHistoria

Hem

SRAL

Suomen Radioamatööriliitto ry – Finlands Radioamatörförbund rf. eller SRAL är den nationella centralorganisationen för Finlands radioamatörer. Förbundet grundades år 1921. Till förbundet hör cirka 3600 medlemmar.

Vad gör förbundet?

 • Anordnar evenemang såsom årliga vårdagar, sommarläger, lägerskola och höstdagar
 • Anordnar utbildning såsom mastsäkerhetskurser, förstahjälpkurser, elektronikverkstäder och radioorienteringsövningar
 • Publicerar undervisningsmaterial och annan litteratur som hör till amatörradioverksamhet
 • Ger ut Radioamatööri-tidningen
 • Handledarnätverket betjänar medlemskåren bland annat vid tekniska problem
 • Anordnar radioamatörtävlingar
 • Anordnar radiokommunikationsövningar
 • Säljer litteratur med anknytning till amatörradio, ferriter och medlemsprodukter
 • Stödjer radioamatörklubbarnas utbildningsverksamhet
 • Deltar i mässor och andra evenemang där hobbyn presenteras. Lånar och producerar presentationsmaterial till medlemsklubbarna för sådana evenemang
 • Upprätthåller ARX-esamenssystemet och frågebankerna för radioamatörexamina.
 • Svarar för anordnande av radioamatörexamina i Finland.
 • Samarbetar med Transport- och kommunikationsverket i frågor gällande amatörradiobestämmelser, -frekvenser och behörighetsexamina.
 • Koordinerar radioamatörernas radiokonditionsfyrar och repeaterstationer i Finland.
 • Deltar i SESKO:s SK CISPR-kommitté, som följer med standardiseringen gällande radiostörningar och påverkar de standarder som uppgörs.
 • Bevakar användningen av amatörradiofrekvenserna och verkar tillsammans med IARU och telemyndigheterna för att hålla de frekvensområden som anvisats exklusivt åt radioamatörerna fria från annan radiotrafik.
 • Är medlem i den internationella amatörradiounionen (IARU) och de nordiska förbundens samarbetsorganisation (NRAU). Förbundet deltar i det internationella arbetet för att påverka tryggandet av amatörradiofrekvenserna och möjligheterna att utöva amatörradioverksamhet via dessa organisationer. Förbundet deltar i IARU:s och NRAU:s möten och deltar i beredningen av mötesärendena.
 • Representerar radioamatörerna i den frivilliga räddningstjänsten, MPK och i Allianssi ry, takorganisationen för ungdomsarbete i Finland.

Förbundets byrå betjänar medlemmarna och dem som är intresserade av hobbyn i Helsingfors. I kansliet kan du sköta medlemsärenden, bekanta dig med de nyaste utländska tidningarna och träffa andra radioamatörer. Det finns en liten försäljningspunkt i kansliet och ett bibliotek där du kan läsa böcker.

SRAL:s byrå är öppen:

 • må–to, kl. 12.00–16.30
 • fre, kl. 12.00–14.00.

I kansliet betjänas du av:

Ronja Iso-Heiko
tfn (09) 562 5973, ronja ät sral punkt eff i

Postadress: PB 44, 00441 Helsingfors
Besöksadress: Kaupinmäenpolku 9, Helsingfors

Kontonummer: FI88 1010 3000 0724 13 (IBAN), NDEAFIHH (BIC)

Förbundets publikationer och informationskanaler

 • Radioamatööri-tidningen
 • Kanslibulletinen varje vecka
 • internet-sidor sral.info
 • YLE Tekst-TV-sida nr 590
 • Facebook-sidor
 • Twitter @SralToimisto
 • Styrelsens frågetimme i regel månadens första lördag kl. 14.00 finsk tid, men om tidpunkten meddelas alltid skilt. På grund av radiokonditionerna hålls frågetimmen från maj till augusti (och vid behov i september) på frekvensen 7075 kHz. Under vintern är frekvensen 3685 kHz.

 

AKTUELLT

Aalto.

EU:n avoin julkinen kuuleminen sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevasta direktiivistä (EMC-direktiivi)

Määräystyöryhmä tiedottaa Haluatko vaikuttaa EU-kansalaisena tai järjestönä radiotaajuuksiemme mahdollisimman puhtaana pysymiseen? Nyt sinulla on siihen mahdollisuus. Kysely päättyy tällä viikolla 29.1.2021, joten vielä ehdit mukaan. Kysymyksiin vastaaminen on helppoa, sillä kysely koostuu rastikysymyksistä, joita voit ...
LUE LISÄÄ...
Aalto.

SRAL tukee IARU:n työtä 23cm taajuusalueen säilyttämiseksi /SRAL stöder IARU:s arbete att bevara frekvensbandet 23 cm

Määräystyöryhmä tiedottaa: Suomen Radioamatööriliitto on alusta lähtien tukenut ja tukee edelleen Kansainvälistä Radioamatööriunionia IARU:a ja sen työtä 23cm säilyttämiseksi radioamatöörikäytössä. Lisäksi Liitto  tiedotti mahdollisuudesta vaikuttaa lausunnon antamisen mahdollisuudesta radiotaajuusmääräykseen. Lausuntoihin osallistui lukuisia yksityisiä ja yhteisöjäseniämme ...
LUE LISÄÄ...
Aalto.

Liiton lausunto vapautuvan taajuusalueen 174–230 MHz käyttötarpeista /Förbundets utlåtande om frekvensområdet 174-230 MHz som frigörs

Määräystyöryhmä tiedottaa: Suomen Radioamatööriliitto ry:n lausunto 30.11.2020 Liikenne- ja viestintäviraston kyselyyn vapautuvan taajuusalueen 174 – 230 MHz käyttötarpeista Taajuusalue VHF 174–230 MHz on ollut Suomessa digitaalisen TV-toiminnan käytössä 31.3.2020 saakka. TV-käytön loputtua taajuusalueelle on mahdollista ...
LUE LISÄÄ...
QSL-kortteja.

QSL-toimisto tiedottaa /QSL-byrån informerar

QSL-korttiliikenne toimii koronan vaikutuksista huolimatta Suomeen ja ulkomaille samalla tavoin kuin ennenkin, muutamia poikkeusmaita lukuunottamatta. (Lista poikkeuksista löytyy Postin sivuilta.) Joillain kotimaan alueilla on ollut viivytyksiä. Ykkösten liikenne on ollut pysähdyksissä koronarajoitusten vuoksi, mutta alkaa taas toimimaan ...
LUE LISÄÄ...