SRAL svenska

VERKSAMHET     UTBILDNING     INFOBANKEN     UNGDOM      BLI MEDLEM     SRAL RF.     SUOMEKSI     ENGLISH

Styrelsen mm.     Mötesreferat     RA-tidningen svenska     Svenska utskottet     Bulletiner     Stadgar     Val     Historia

Hem

SRAL

Suomen Radioamatööriliitto ry – Finlands Radioamatörförbund rf. eller SRAL är den nationella centralorganisationen för Finlands radioamatörer. Förbundet grundades år 1921. Till förbundet hör cirka 3600 medlemmar.

Vad gör förbundet?

 • Anordnar evenemang såsom årliga vårdagar, sommarläger, lägerskola och höstdagar
 • Anordnar utbildning såsom mastsäkerhetskurser, förstahjälpkurser, elektronikverkstäder och radioorienteringsövningar
 • Publicerar undervisningsmaterial och annan litteratur som hör till amatörradioverksamhet
 • Ger ut Radioamatööri-tidningen
 • Handledarnätverket betjänar medlemskåren bland annat vid tekniska problem
 • Anordnar radioamatörtävlingar
 • Anordnar radiokommunikationsövningar
 • Säljer litteratur med anknytning till amatörradio, ferriter och medlemsprodukter
 • Stödjer radioamatörklubbarnas utbildningsverksamhet
 • Deltar i mässor och andra evenemang där hobbyn presenteras. Lånar och producerar presentationsmaterial till medlemsklubbarna för sådana evenemang
 • Upprätthåller ARX-esamenssystemet och frågebankerna för radioamatörexamina.
 • Svarar för anordnande av radioamatörexamina i Finland.
 • Samarbetar med Transport- och kommunikationsverket i frågor gällande amatörradiobestämmelser, -frekvenser och behörighetsexamina.
 • Koordinerar radioamatörernas radiokonditionsfyrar och repeaterstationer i Finland.
 • Deltar i SESKO:s SK CISPR-kommitté, som följer med standardiseringen gällande radiostörningar och påverkar de standarder som uppgörs.
 • Bevakar användningen av amatörradiofrekvenserna och verkar tillsammans med IARU och telemyndigheterna för att hålla de frekvensområden som anvisats exklusivt åt radioamatörerna fria från annan radiotrafik.
 • Är medlem i den internationella amatörradiounionen (IARU) och de nordiska förbundens samarbetsorganisation (NRAU). Förbundet deltar i det internationella arbetet för att påverka tryggandet av amatörradiofrekvenserna och möjligheterna att utöva amatörradioverksamhet via dessa organisationer. Förbundet deltar i IARU:s och NRAU:s möten och deltar i beredningen av mötesärendena.
 • Representerar radioamatörerna i den frivilliga räddningstjänsten, MPK och i Allianssi ry, takorganisationen för ungdomsarbete i Finland.

Förbundets byrå betjänar medlemmarna och dem som är intresserade av hobbyn i Helsingfors. I kansliet kan du sköta medlemsärenden, bekanta dig med de nyaste utländska tidningarna och träffa andra radioamatörer. Det finns en liten försäljningspunkt i kansliet och ett bibliotek där du kan läsa böcker.

SRAL:s byrå är öppen:

 • må–to, kl. 12.00–16.30
 • fre, kl. 12.00–14.00.

I kansliet betjänas du av:

Ronja Iso-Heiko
tfn (09) 562 5973, ronja ät sral punkt eff i

Postadress: PB 44, 00441 Helsingfors
Besöksadress: Kaupinmäenpolku 9, Helsingfors

Kontonummer: FI88 1010 3000 0724 13 (IBAN), NDEAFIHH (BIC)

Förbundets publikationer och informationskanaler

 • Radioamatööri-tidningen
 • Kanslibulletinen varje vecka
 • internet-sidor sral.info
 • YLE Tekst-TV-sida nr 590
 • Facebook-sidor
 • Twitter @SralToimisto
 • Styrelsens frågetimme i regel månadens första lördag kl. 14.00 finsk tid, men om tidpunkten meddelas alltid skilt. På grund av radiokonditionerna hålls frågetimmen från maj till augusti (och vid behov i september) på frekvensen 7075 kHz. Under vintern är frekvensen 3685 kHz.

 

AKTUELLT

Förbundets utlåtande om utkastet M 64C/2020 gällande auktion av frekvensområdet 25,1-27,5 GHz och om de tekniska villkoren för radiotillstånd

Förbundets utlåtande om utkastet M 64C/2020 gällande auktion av frekvensområdet 25,1-27,5 GHz och om de tekniska villkoren för radiotillstånd

Finlands Radioamatörförbund rf. har gett sitt utlåtande om Transport- och kommunikationsverkets utkast till föreskrift 64 C/2020 M om auktion av frekvensområdet 25,1–27,5 GHz och om de tekniska villkoren för radiotillstånd. Begäran om utlåtande och tilhörande ...
LUE LISÄÄ...
Liiton lausunto M 64C/2020 taajuusalueen 25,1-27,5 GHz huutokaupasta ja radiolupien teknisistä ehdoista

Liiton lausunto M 64C/2020 taajuusalueen 25,1-27,5 GHz huutokaupasta ja radiolupien teknisistä ehdoista

Suomen Radioamatööriliitto ry on antanut lausunnon Liikenne- ja viestintäviraston luonnokseen määräykseksi M 64C/2020 taajuusalueen 25,1-27,5 GHz huutokaupasta ja radiolupien teknisistä ehdoista. Lausuntopyyntö ja sen liitteet on nähtävissä Lausuntopalvelu.fi-verkkosivuilla osoitteessa: https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=4543ed3f-7701-490d-b9ef-74b69789492d Liiton lausunto käsittelee nyt huutokaupattavana ...
LUE LISÄÄ...
Kyselytunti

Hallituksen kyselytunti 7.3. /Styrelsens frågetimme 7.3

Seuraava hallituksen kyselytunti pidetään lauantaina 7.3.2020. Kyselytunti pidetään HF:llä taajuudella 3685 kHz klo 14.00 sekä FinDMR-verkossa, puheryhmä 244, klo 14.30. Styrelsens nästa frågetimme anordnas lördag 7.3.2020 på HF på frekvensen 3685 kHz kl. 14.00 och ...
LUE LISÄÄ...
Logomerkit.

SRAL:n strategia 2020-2025 kommentoitavaksi /SRAL:s strategi 2020-2025 för kommentarer

Miltä näyttää radioamatööritoiminta ja SRAL tulevaisuudessa? Mitä meidän pitää tehdä, jotta saamme uusia harrastajia mukaan toimintaan? Miten voimme tukea kerhoja tulevien amatöörien kouluttamisessa? SRAL:n hallitus päätti viime keväänä asettaa toimikunnan selvittämään muun muassa näitä kysymyksiä ...
LUE LISÄÄ...