SRAL svenska

VERKSAMHET     UTBILDNING     INFOBANKEN     UNGDOM      BLI MEDLEM     SRAL RF.     SUOMEKSI     ENGLISH

Styrelsen mm.     Mötesreferat     RA-tidningen svenska     Svenska utskottet     Bulletiner     Stadgar     Val     Historia

Hem

SRAL

Suomen Radioamatööriliitto ry – Finlands Radioamatörförbund rf. eller SRAL är den nationella centralorganisationen för Finlands radioamatörer. Förbundet grundades år 1921. Till förbundet hör cirka 3600 medlemmar.

Vad gör förbundet?

 • Anordnar evenemang såsom årliga vårdagar, sommarläger, lägerskola och höstdagar
 • Anordnar utbildning såsom mastsäkerhetskurser, förstahjälpkurser, elektronikverkstäder och radioorienteringsövningar
 • Publicerar undervisningsmaterial och annan litteratur som hör till amatörradioverksamhet
 • Ger ut Radioamatööri-tidningen
 • Handledarnätverket betjänar medlemskåren bland annat vid tekniska problem
 • Anordnar radioamatörtävlingar
 • Anordnar radiokommunikationsövningar
 • Säljer litteratur med anknytning till amatörradio, ferriter och medlemsprodukter
 • Stödjer radioamatörklubbarnas utbildningsverksamhet
 • Deltar i mässor och andra evenemang där hobbyn presenteras. Lånar och producerar presentationsmaterial till medlemsklubbarna för sådana evenemang
 • Upprätthåller ARX-esamenssystemet och frågebankerna för radioamatörexamina.
 • Svarar för anordnande av radioamatörexamina i Finland.
 • Samarbetar med Transport- och kommunikationsverket i frågor gällande amatörradiobestämmelser, -frekvenser och behörighetsexamina.
 • Koordinerar radioamatörernas radiokonditionsfyrar och repeaterstationer i Finland.
 • Deltar i SESKO:s SK CISPR-kommitté, som följer med standardiseringen gällande radiostörningar och påverkar de standarder som uppgörs.
 • Bevakar användningen av amatörradiofrekvenserna och verkar tillsammans med IARU och telemyndigheterna för att hålla de frekvensområden som anvisats exklusivt åt radioamatörerna fria från annan radiotrafik.
 • Är medlem i den internationella amatörradiounionen (IARU) och de nordiska förbundens samarbetsorganisation (NRAU). Förbundet deltar i det internationella arbetet för att påverka tryggandet av amatörradiofrekvenserna och möjligheterna att utöva amatörradioverksamhet via dessa organisationer. Förbundet deltar i IARU:s och NRAU:s möten och deltar i beredningen av mötesärendena.
 • Representerar radioamatörerna i den frivilliga räddningstjänsten, MPK och i Allianssi ry, takorganisationen för ungdomsarbete i Finland.

Förbundets byrå betjänar medlemmarna och dem som är intresserade av hobbyn i Helsingfors. I kansliet kan du sköta medlemsärenden, bekanta dig med de nyaste utländska tidningarna och träffa andra radioamatörer. Det finns en liten försäljningspunkt i kansliet och ett bibliotek där du kan läsa böcker.

SRAL:s byrå är öppen:

 • må–to, kl. 12.00–16.30
 • fre, kl. 12.00–14.00.

I kansliet betjänas du av:

Ronja Iso-Heiko
tfn (09) 562 5973, ronja ät sral punkt eff i

Postadress: PB 44, 00441 Helsingfors
Besöksadress: Kaupinmäenpolku 9, Helsingfors

Kontonummer: FI88 1010 3000 0724 13 (IBAN), NDEAFIHH (BIC)

Förbundets publikationer och informationskanaler

 • Radioamatööri-tidningen
 • Kanslibulletinen varje vecka
 • internet-sidor sral.info
 • YLE Tekst-TV-sida nr 590
 • Facebook-sidor
 • Twitter @SralToimisto
 • Styrelsens frågetimme i regel månadens första lördag kl. 14.00 finsk tid, men om tidpunkten meddelas alltid skilt. På grund av radiokonditionerna hålls frågetimmen från maj till augusti (och vid behov i september) på frekvensen 7075 kHz. Under vintern är frekvensen 3685 kHz.

 

AKTUELLT

POLAR-leiri Leirisalossa 16.-18.10.2020 /POLAR-läger i Leirisalo

POLAR-leiri Leirisalossa 16.-18.10.2020 /POLAR-läger i Leirisalo

POLAR-leiri tulee taas! Suomen radioamatööriliiton Nuorisotiimi yhteistyössä radiopartiolaisten kanssa järjestää tänä vuonna nuorten POLAR-leirin 16.-18.10.2020 NOTA-leiriltä tutussa Leirisalon leirikeskuksessa. Leirin lauantaina on myös partiolaisten JOTA-JOTI-tapahtuma ja siihen liittyen leirillä on ainakin erilaisia radioamatööriaiheisia rasteja, ulkoilua ...
LUE LISÄÄ...
SRAL allekirjoitti yhteisen julkilausuman radiolaitteiden ohjelmistolukitusta vastaan /SRAL har undertecknat det gemensamma uttalandet mot låsning av programkoden för radioapparatur

SRAL allekirjoitti yhteisen julkilausuman radiolaitteiden ohjelmistolukitusta vastaan /SRAL har undertecknat det gemensamma uttalandet mot låsning av programkoden för radioapparatur

Suomen Radioamatööriliitto ry on allekirjoittanut yhteisen julkilausuman radiolaitteiden ohjelmistolukitusta vastaan. Allekirjoittajien joukossa on mm. Saksan sisarliittomme DARC.  EU: n asetus voi estää mukautetun ohjelmiston asentamisen useimpiin radiolaitteisiin, kuten WiFi- reitittimiin, älypuhelimiin ja sulautettuihin laitteisiin. Se ...
LUE LISÄÄ...
Aalto.

Lausunto 440-960 MHz taajuustarpeista

Määräystyöryhmä tiedottaa: Suomen Radioamatööriliitto ry:n lausunto Liikenne- ja viestintävirastonvastausluonnoksesta ITU-R WP6A -ryhmän TV-verkkojen taajuustarvekyselyyn Kansainvälinen televiestintäliitto (ITU) on tehnyt jäsenmaille ja muille jäsenille taajuustarvekyselyn koskien TV-taajuuksien käyttöä taajuusalueella 470-960 MHz. Kyselyssä pyritään selvittämään TV taajuuksien ...
LUE LISÄÄ...
Aalto.

CEPT-ECC WG-SE40 kokous ja 23cm radioamatööriliikenne

Määräystyöryhmä tiedottaa CEPT ECC WG-SE40 piti 69. kokouksensa 23.-25.6.2020, ja siihen osallistui 69 rekisteröitynyttä osallistujaa 14 hallinnosta, ECO:sta, EU:sta (JRC) ja teollisuudesta/toimijoista. Euroopan maiden posti- ja telehallintojen yhteenliittymän (CEPT) alatyöryhmä WG -SE-40 käsittelee avaruusradioliikenteen yhteensopivuusasioita ...
LUE LISÄÄ...