SRAL svenska

VERKSAMHET     UTBILDNING     INFOBANKEN     UNGDOM      BLI MEDLEM     SRAL RF.     SUOMEKSI     ENGLISH

Styrelsen mm.     Mötesreferat     RA-tidningen svenska     Svenska utskottet     Bulletiner     Stadgar     Val     Historia

Hem

SRAL

Suomen Radioamatööriliitto ry – Finlands Radioamatörförbund rf. eller SRAL är den nationella centralorganisationen för Finlands radioamatörer. Förbundet grundades år 1921. Till förbundet hör cirka 3600 medlemmar.

Vad gör förbundet?

 • Anordnar evenemang såsom årliga vårdagar, sommarläger, lägerskola och höstdagar
 • Anordnar utbildning såsom mastsäkerhetskurser, förstahjälpkurser, elektronikverkstäder och radioorienteringsövningar
 • Publicerar undervisningsmaterial och annan litteratur som hör till amatörradioverksamhet
 • Ger ut Radioamatööri-tidningen
 • Handledarnätverket betjänar medlemskåren bland annat vid tekniska problem
 • Anordnar radioamatörtävlingar
 • Anordnar radiokommunikationsövningar
 • Säljer litteratur med anknytning till amatörradio, ferriter och medlemsprodukter
 • Stödjer radioamatörklubbarnas utbildningsverksamhet
 • Deltar i mässor och andra evenemang där hobbyn presenteras. Lånar och producerar presentationsmaterial till medlemsklubbarna för sådana evenemang
 • Upprätthåller ARX-esamenssystemet och frågebankerna för radioamatörexamina.
 • Svarar för anordnande av radioamatörexamina i Finland.
 • Samarbetar med Transport- och kommunikationsverket i frågor gällande amatörradiobestämmelser, -frekvenser och behörighetsexamina.
 • Koordinerar radioamatörernas radiokonditionsfyrar och repeaterstationer i Finland.
 • Deltar i SESKO:s SK CISPR-kommitté, som följer med standardiseringen gällande radiostörningar och påverkar de standarder som uppgörs.
 • Bevakar användningen av amatörradiofrekvenserna och verkar tillsammans med IARU och telemyndigheterna för att hålla de frekvensområden som anvisats exklusivt åt radioamatörerna fria från annan radiotrafik.
 • Är medlem i den internationella amatörradiounionen (IARU) och de nordiska förbundens samarbetsorganisation (NRAU). Förbundet deltar i det internationella arbetet för att påverka tryggandet av amatörradiofrekvenserna och möjligheterna att utöva amatörradioverksamhet via dessa organisationer. Förbundet deltar i IARU:s och NRAU:s möten och deltar i beredningen av mötesärendena.
 • Representerar radioamatörerna i den frivilliga räddningstjänsten, MPK och i Allianssi ry, takorganisationen för ungdomsarbete i Finland.

Förbundets byrå betjänar medlemmarna och dem som är intresserade av hobbyn i Helsingfors. I kansliet kan du sköta medlemsärenden, bekanta dig med de nyaste utländska tidningarna och träffa andra radioamatörer. Det finns en liten försäljningspunkt i kansliet och ett bibliotek där du kan läsa böcker.

SRAL:s byrå är öppen:

 • må–to, kl. 12.00–16.30
 • fre, kl. 12.00–14.00.

I kansliet betjänas du av:

Ronja Iso-Heiko
tfn (09) 562 5973, ronja ät sral punkt eff i

Postadress: PB 44, 00441 Helsingfors
Besöksadress: Kaupinmäenpolku 9, Helsingfors

Kontonummer: FI88 1010 3000 0724 13 (IBAN), NDEAFIHH (BIC)

Förbundets publikationer och informationskanaler

 • Radioamatööri-tidningen
 • Kanslibulletinen varje vecka
 • internet-sidor sral.info
 • YLE Tekst-TV-sida nr 590
 • Facebook-sidor
 • Twitter @SralToimisto
 • Styrelsens frågetimme i regel månadens första lördag kl. 14.00 finsk tid, men om tidpunkten meddelas alltid skilt. På grund av radiokonditionerna hålls frågetimmen från maj till augusti (och vid behov i september) på frekvensen 7075 kHz. Under vintern är frekvensen 3685 kHz.

 

AKTUELLT

Kyselytunti

Hallituksen kyselytunti 4.4. /Styrelsens frågetimme 4.4

Seuraava hallituksen kyselytunti pidetään lauantaina 4.4.2020. Kyselytunti pidetään HF:llä taajuudella 3685 kHz klo 14.00 sillä varauksella, että puheenjohtaja saa itselleen HF-pääsyn. FinDMR-verkossa kyselytunti pidetään klo 14.30, puheryhmä 244. Styrelsens nästa frågetimme anordnas lördag 4.4.2020. Frågetimmen ...
LUE LISÄÄ...
Liiton toimisto on kiinni.

Toimisto suljettu koronavirusepidemian ajan /Kansliet stängt under coronavirusepidemin

Liiton toimisto on suljettuna kävijöiltä koronavirusepidemian aikana. Jäsenpalveluihin liittyvissä asioissa pyydetään ottamaan yhteyttä ensisijaisesti sähköpostin välityksellä, toimisto ät sral.fi, tai puhelimitse 09 562 5973. Kansliet håller stängt för besökare medan coronavirusepidemin pågår. I ärenden som ...
LUE LISÄÄ...
Förbundets utlåtande om utkastet M 64C/2020 gällande auktion av frekvensområdet 25,1-27,5 GHz och om de tekniska villkoren för radiotillstånd

Förbundets utlåtande om utkastet M 64C/2020 gällande auktion av frekvensområdet 25,1-27,5 GHz och om de tekniska villkoren för radiotillstånd

Finlands Radioamatörförbund rf. har gett sitt utlåtande om Transport- och kommunikationsverkets utkast till föreskrift 64 C/2020 M om auktion av frekvensområdet 25,1–27,5 GHz och om de tekniska villkoren för radiotillstånd. Begäran om utlåtande och tilhörande ...
LUE LISÄÄ...
Liiton lausunto M 64C/2020 taajuusalueen 25,1-27,5 GHz huutokaupasta ja radiolupien teknisistä ehdoista

Liiton lausunto M 64C/2020 taajuusalueen 25,1-27,5 GHz huutokaupasta ja radiolupien teknisistä ehdoista

Suomen Radioamatööriliitto ry on antanut lausunnon Liikenne- ja viestintäviraston luonnokseen määräykseksi M 64C/2020 taajuusalueen 25,1-27,5 GHz huutokaupasta ja radiolupien teknisistä ehdoista. Lausuntopyyntö ja sen liitteet on nähtävissä Lausuntopalvelu.fi-verkkosivuilla osoitteessa: https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=4543ed3f-7701-490d-b9ef-74b69789492d Liiton lausunto käsittelee nyt huutokaupattavana ...
LUE LISÄÄ...