SRAL svenska

VERKSAMHET     UTBILDNING     INFOBANKEN     UNGDOM      BLI MEDLEM     SRAL RF.     SUOMEKSI     ENGLISH

Styrelsen mm.     Mötesreferat     RA-tidningen svenska     Svenska utskottet     Bulletiner     Stadgar     Val     Historia

Hem

SRAL

Suomen Radioamatööriliitto ry – Finlands Radioamatörförbund rf. eller SRAL är den nationella centralorganisationen för Finlands radioamatörer. Förbundet grundades år 1921. Till förbundet hör cirka 3600 medlemmar.

Vad gör förbundet?

 • Anordnar evenemang såsom årliga vårdagar, sommarläger, lägerskola och höstdagar
 • Anordnar utbildning såsom mastsäkerhetskurser, förstahjälpkurser, elektronikverkstäder och radioorienteringsövningar
 • Publicerar undervisningsmaterial och annan litteratur som hör till amatörradioverksamhet
 • Ger ut Radioamatööri-tidningen
 • Handledarnätverket betjänar medlemskåren bland annat vid tekniska problem
 • Anordnar radioamatörtävlingar
 • Anordnar radiokommunikationsövningar
 • Säljer litteratur med anknytning till amatörradio, ferriter och medlemsprodukter
 • Stödjer radioamatörklubbarnas utbildningsverksamhet
 • Deltar i mässor och andra evenemang där hobbyn presenteras. Lånar och producerar presentationsmaterial till medlemsklubbarna för sådana evenemang
 • Upprätthåller ARX-esamenssystemet och frågebankerna för radioamatörexamina.
 • Svarar för anordnande av radioamatörexamina i Finland.
 • Samarbetar med Transport- och kommunikationsverket i frågor gällande amatörradiobestämmelser, -frekvenser och behörighetsexamina.
 • Koordinerar radioamatörernas radiokonditionsfyrar och repeaterstationer i Finland.
 • Deltar i SESKO:s SK CISPR-kommitté, som följer med standardiseringen gällande radiostörningar och påverkar de standarder som uppgörs.
 • Bevakar användningen av amatörradiofrekvenserna och verkar tillsammans med IARU och telemyndigheterna för att hålla de frekvensområden som anvisats exklusivt åt radioamatörerna fria från annan radiotrafik.
 • Är medlem i den internationella amatörradiounionen (IARU) och de nordiska förbundens samarbetsorganisation (NRAU). Förbundet deltar i det internationella arbetet för att påverka tryggandet av amatörradiofrekvenserna och möjligheterna att utöva amatörradioverksamhet via dessa organisationer. Förbundet deltar i IARU:s och NRAU:s möten och deltar i beredningen av mötesärendena.
 • Representerar radioamatörerna i den frivilliga räddningstjänsten, MPK och i Allianssi ry, takorganisationen för ungdomsarbete i Finland.

Förbundets byrå betjänar medlemmarna och dem som är intresserade av hobbyn i Helsingfors. I kansliet kan du sköta medlemsärenden, bekanta dig med de nyaste utländska tidningarna och träffa andra radioamatörer. Det finns en liten försäljningspunkt i kansliet och ett bibliotek där du kan läsa böcker.

SRAL:s byrå är öppen:

 • må–to, kl. 12.00–16.30
 • fre, kl. 12.00–14.00.

I kansliet betjänas du av:

Ronja Iso-Heiko
tfn (09) 562 5973, ronja ät sral punkt eff i

Postadress: PB 44, 00441 Helsingfors
Besöksadress: Kaupinmäenpolku 9, Helsingfors

Kontonummer: FI88 1010 3000 0724 13 (IBAN), NDEAFIHH (BIC)

Förbundets publikationer och informationskanaler

 • Radioamatööri-tidningen
 • Kanslibulletinen varje vecka
 • internet-sidor sral.info
 • YLE Tekst-TV-sida nr 590
 • Facebook-sidor
 • Twitter @SralToimisto
 • Styrelsens frågetimme i regel månadens första lördag kl. 14.00 finsk tid, men om tidpunkten meddelas alltid skilt. På grund av radiokonditionerna hålls frågetimmen från maj till augusti (och vid behov i september) på frekvensen 7075 kHz. Under vintern är frekvensen 3685 kHz.

 

AKTUELLT

Bulletiinitaajuudet ovat 3685 kHz ja 7075 kHz.

Toimiston tiedote 3/2017

Toimiston tiedote 3/2017, 28.1.2017 Tämä bulletiini luetaan bandilla lauantaina 28.1.2017 klo 15.00 SA. Bulletiini luetaan Turusta OH1T:n asemalta, taajuuksilla 3685 kHz ja 7075 kHz. SISÄLTÖ * Suomen Radioamatööriliiton kevätkokous * * Jäsenten esitykset kevätkokoukselle * ...
LUE LISÄÄ...
Bulletiinitaajuudet ovat 3685 kHz ja 7075 kHz.

Toimiston tiedote 2/2017

Toimiston tiedote 2/2017, 21.1.2017 Tämä bulletiini luetaan bandilla lauantaina 21.1.2017 klo 15.00 SA. Bulletiini luetaan Lapualta OH6SRAL:n asemalta, taajuuksilla 3685 kHz ja 7075 kHz. SISÄLTÖ * Tiedote OF-prefiksin käytöstä * * Kerhot tiedottavat * * ...
LUE LISÄÄ...
Radion näyttö.

Toimiston tiedote 1/2017

Toimiston tiedote 1/2017, 14.1.2017 Tämä bulletiini luetaan bandilla lauantaina 14.1.2017 klo 15.00 SA. Bulletiini luetaan Kauniaisista, OH2K:n asemalta, taajuuksilla 3685 kHz ja 7075 kHz. SISÄLTÖ Suomi 100 -juhlakilpailu alkoi 1.1.2017 Juhlakutsu OF100FI OF käytössä koko ...
LUE LISÄÄ...
SRAL-logo

Viestintäsuunnitelma

Suomen Radioamatööriliitto ry (SRAL) YHTEISÖKUVA JA VIESTINNÄN PERIAATTEET Yhtenäisellä viestinnällä voidaan vaikuttaa radioamatööritoiminnan yhteisökuvaan ja -kulttuuriin. Viestintäsuunnitelma toimii yhtenäisen viestinnän suunnan näyttäjänä ja työkaluna radioamatööritoiminnan yhteisökuvan vahvistamisessa halutulla tavalla. SRAL:ssa toimivat henkilöt (hallitus, henkilökunta, toimihenkilöt ...
LUE LISÄÄ...