SRAL svenska

VERKSAMHET     UTBILDNING     INFOBANKEN     UNGDOM      BLI MEDLEM     SRAL RF.     SUOMEKSI     ENGLISH

Styrelsen mm.     Mötesreferat     RA-tidningen svenska     Svenska utskottet     Bulletiner     Stadgar     Val     Historia

Hem

SRAL

Suomen Radioamatööriliitto ry – Finlands Radioamatörförbund rf. eller SRAL är den nationella centralorganisationen för Finlands radioamatörer. Förbundet grundades år 1921. Till förbundet hör cirka 3600 medlemmar.

Vad gör förbundet?

 • Anordnar evenemang såsom årliga vårdagar, sommarläger, lägerskola och höstdagar
 • Anordnar utbildning såsom mastsäkerhetskurser, förstahjälpkurser, elektronikverkstäder och radioorienteringsövningar
 • Publicerar undervisningsmaterial och annan litteratur som hör till amatörradioverksamhet
 • Ger ut Radioamatööri-tidningen
 • Handledarnätverket betjänar medlemskåren bland annat vid tekniska problem
 • Anordnar radioamatörtävlingar
 • Anordnar radiokommunikationsövningar
 • Säljer litteratur med anknytning till amatörradio, ferriter och medlemsprodukter
 • Stödjer radioamatörklubbarnas utbildningsverksamhet
 • Deltar i mässor och andra evenemang där hobbyn presenteras. Lånar och producerar presentationsmaterial till medlemsklubbarna för sådana evenemang
 • Upprätthåller ARX-esamenssystemet och frågebankerna för radioamatörexamina.
 • Svarar för anordnande av radioamatörexamina i Finland.
 • Samarbetar med Transport- och kommunikationsverket i frågor gällande amatörradiobestämmelser, -frekvenser och behörighetsexamina.
 • Koordinerar radioamatörernas radiokonditionsfyrar och repeaterstationer i Finland.
 • Deltar i SESKO:s SK CISPR-kommitté, som följer med standardiseringen gällande radiostörningar och påverkar de standarder som uppgörs.
 • Bevakar användningen av amatörradiofrekvenserna och verkar tillsammans med IARU och telemyndigheterna för att hålla de frekvensområden som anvisats exklusivt åt radioamatörerna fria från annan radiotrafik.
 • Är medlem i den internationella amatörradiounionen (IARU) och de nordiska förbundens samarbetsorganisation (NRAU). Förbundet deltar i det internationella arbetet för att påverka tryggandet av amatörradiofrekvenserna och möjligheterna att utöva amatörradioverksamhet via dessa organisationer. Förbundet deltar i IARU:s och NRAU:s möten och deltar i beredningen av mötesärendena.
 • Representerar radioamatörerna i den frivilliga räddningstjänsten, MPK och i Allianssi ry, takorganisationen för ungdomsarbete i Finland.

Förbundets byrå betjänar medlemmarna och dem som är intresserade av hobbyn i Helsingfors. I kansliet kan du sköta medlemsärenden, bekanta dig med de nyaste utländska tidningarna och träffa andra radioamatörer. Det finns en liten försäljningspunkt i kansliet och ett bibliotek där du kan läsa böcker.

SRAL:s byrå är öppen:

 • må–to, kl. 12.00–16.30
 • fre, kl. 12.00–14.00.

I kansliet betjänas du av:

Ronja Iso-Heiko
tfn (09) 562 5973, ronja ät sral punkt eff i

Postadress: PB 44, 00441 Helsingfors
Besöksadress: Kaupinmäenpolku 9, Helsingfors

Kontonummer: FI88 1010 3000 0724 13 (IBAN), NDEAFIHH (BIC)

Förbundets publikationer och informationskanaler

 • Radioamatööri-tidningen
 • Kanslibulletinen varje vecka
 • internet-sidor sral.info
 • YLE Tekst-TV-sida nr 590
 • Facebook-sidor
 • Twitter @SralToimisto
 • Styrelsens frågetimme i regel månadens första lördag kl. 14.00 finsk tid, men om tidpunkten meddelas alltid skilt. På grund av radiokonditionerna hålls frågetimmen från maj till augusti (och vid behov i september) på frekvensen 7075 kHz. Under vintern är frekvensen 3685 kHz.

 

AKTUELLT

Kyselytunti

Hallituksen kyselytunti 2.5.2020 /Styrelsens frågetimme 2.5.2020

Seuraava hallituksen kyselytunti pidetään lauantaina 2.5.2020. Kyselytunti pidetään HF:llä taajuudella 3685 kHz klo 14.00. FinDMR-verkossa kyselytunti pidetään klo 14.30, puheryhmä 244. Styrelsens nästa frågetimme anordnas lördag 2.5.2020. Frågetimmen hålls på HF på frekvensen 3685 kHz ...
LUE LISÄÄ...
Aalto.

Määräystyöryhmän tiedote annetusta lausunnosta

Viite: Liikenne- ja viestintäviraston lausuntopyyntö TRAFICOM/97500/03.00.05.00/2020 ECC:n suositus- ja päätösluonnoksista. Draft revision of ERC Recommendation 70-03 (Annex 1) suosituksen yleisten lyhyen kantaman radiolaitteiden liite on yhdenmukaistettu Euroopan Komission lyhyen kantaman radiolaitepäätöksen kanssa poistamalla siitä tehotiheysrajat ...
LUE LISÄÄ...
Logomerkit.

SRAL tiedote koronavirusepidemian vuoksi – päivitetty 12.4.2020 /SRAL:s information med anledning av coronavirusepidemin – uppdaterad 12.4.2020

Valtioneuvoston sekä Liikenne- ja viestintäviraston jatkettujen poikkeustilaohjeistuksien johdosta SRAL päivittää omaa tiedotettaan koronavirusepidemian johdosta. Liikenne- ja viestintäviraston ohjeistuksen mukaisesti radioamatöörin pätevyystutkintojen keskeyttämistä jatketaan ainakin 13.5.2020 saakka. Uusia radioamatöörin pätevyyskoetilaisuuksia ei järjestetä tänä aikana. Jatkosta tiedotetaan ...
LUE LISÄÄ...
Please join the global amateur radio network as you STAY HOME

Please join the global amateur radio network as you STAY HOME

In the world-wide amateur radio community, the social distancing is not an issue. The ham radio network operates by radio waves with signals flying high and wide, across all borders near and far. Amateur radio ...
LUE LISÄÄ...