SRAL svenska

VERKSAMHET     UTBILDNING     INFOBANKEN     UNGDOM      BLI MEDLEM     SRAL RF.     SUOMEKSI     ENGLISH

SRAL 100 år | Strategi 2020-2025 | Styrelsen mm. | MötesreferatRA-tidningen | Svenska utskottet | BulletinerStadgarValHistoria

Hem

SRAL

Suomen Radioamatööriliitto ry – Finlands Radioamatörförbund rf. eller SRAL är den nationella centralorganisationen för Finlands radioamatörer. Förbundet grundades år 1921. Till förbundet hör cirka 3600 medlemmar.

Vad gör förbundet?

 • Anordnar evenemang såsom årliga vårdagar, sommarläger, lägerskola och höstdagar
 • Anordnar utbildning såsom mastsäkerhetskurser, förstahjälpkurser, elektronikverkstäder och radioorienteringsövningar
 • Publicerar undervisningsmaterial och annan litteratur som hör till amatörradioverksamhet
 • Ger ut Radioamatööri-tidningen
 • Handledarnätverket betjänar medlemskåren bland annat vid tekniska problem
 • Anordnar radioamatörtävlingar
 • Anordnar radiokommunikationsövningar
 • Säljer litteratur med anknytning till amatörradio, ferriter och medlemsprodukter
 • Stödjer radioamatörklubbarnas utbildningsverksamhet
 • Deltar i mässor och andra evenemang där hobbyn presenteras. Lånar och producerar presentationsmaterial till medlemsklubbarna för sådana evenemang
 • Upprätthåller ARX-esamenssystemet och frågebankerna för radioamatörexamina.
 • Svarar för anordnande av radioamatörexamina i Finland.
 • Samarbetar med Transport- och kommunikationsverket i frågor gällande amatörradiobestämmelser, -frekvenser och behörighetsexamina.
 • Koordinerar radioamatörernas radiokonditionsfyrar och repeaterstationer i Finland.
 • Deltar i SESKO:s SK CISPR-kommitté, som följer med standardiseringen gällande radiostörningar och påverkar de standarder som uppgörs.
 • Bevakar användningen av amatörradiofrekvenserna och verkar tillsammans med IARU och telemyndigheterna för att hålla de frekvensområden som anvisats exklusivt åt radioamatörerna fria från annan radiotrafik.
 • Är medlem i den internationella amatörradiounionen (IARU) och de nordiska förbundens samarbetsorganisation (NRAU). Förbundet deltar i det internationella arbetet för att påverka tryggandet av amatörradiofrekvenserna och möjligheterna att utöva amatörradioverksamhet via dessa organisationer. Förbundet deltar i IARU:s och NRAU:s möten och deltar i beredningen av mötesärendena.
 • Representerar radioamatörerna i den frivilliga räddningstjänsten, MPK och i Allianssi ry, takorganisationen för ungdomsarbete i Finland.

Förbundets byrå betjänar medlemmarna och dem som är intresserade av hobbyn i Helsingfors. I kansliet kan du sköta medlemsärenden, bekanta dig med de nyaste utländska tidningarna och träffa andra radioamatörer. Det finns en liten försäljningspunkt i kansliet och ett bibliotek där du kan läsa böcker.

SRAL:s byrå är öppen:

 • må–to, kl. 12.00–16.30
 • fre, kl. 12.00–14.00.

I kansliet betjänas du av:

Ronja Iso-Heiko
tfn (09) 562 5973, ronja ät sral punkt eff i

Postadress: PB 44, 00441 Helsingfors
Besöksadress: Kaupinmäenpolku 9, Helsingfors

Kontonummer: FI88 1010 3000 0724 13 (IBAN), NDEAFIHH (BIC)

Förbundets publikationer och informationskanaler

 • Radioamatööri-tidningen
 • Kanslibulletinen varje vecka
 • internet-sidor sral.info
 • YLE Tekst-TV-sida nr 590
 • Facebook-sidor
 • Twitter @SralToimisto
 • Styrelsens frågetimme i regel månadens första lördag kl. 14.00 finsk tid, men om tidpunkten meddelas alltid skilt. På grund av radiokonditionerna hålls frågetimmen från maj till augusti (och vid behov i september) på frekvensen 7075 kHz. Under vintern är frekvensen 3685 kHz.

 

AKTUELLT

Äänestysohje puheenjohtajan sekä hallituksen jäsenten vaaliin 2020 /Röstningsanvisning i valet 2020 av ordförande och styrelsemedlemmar

Äänestysohje puheenjohtajan sekä hallituksen jäsenten vaaliin 2020 /Röstningsanvisning i valet 2020 av ordförande och styrelsemedlemmar

Sähköiset vaalit 2020 on nyt päättynyt. Kiitokset äänestäjille! Vaalien tulokset julkistetaan syyskokouksen jälkeen 14.11.2020. Jos jäsen ei ole käyttänyt äänioikeuttaan sähköisessä äänestyksessä, hän voi äänestää syyskokouspaikalla, Riihimäellä, 14.11.2020 klo 13.30–15.30. Kokouspaikalla äänestävän tulee varautua todistamaan ...
LUE LISÄÄ...
Sähköinen äänestäminen liiton vaaleissa 2020 /Elektronisk röstning i förbundets val 2020

Sähköinen äänestäminen liiton vaaleissa 2020 /Elektronisk röstning i förbundets val 2020

Sähköiseen äänestykseen voivat osallistua kaikki äänioikeutetut jäsenet eli henkilöt, jotka hallitus on 26.9.2020 mennessä hyväksynyt liiton jäseniksi ja jotka ovat maksaneet viimeisimmän erääntyneen jäsenmaksunsa kokonaisuudessaan. Äänioikeus on henkilökohtainen. Sähköiseen äänestyksen tunnistaudutaan sillä sähköpostiosoitteella tai matkapuhelinnumerolla, ...
LUE LISÄÄ...
Postiäänestyskuoria.

Vaalien 2020 ehdokkaat /Kandidaterna i valet 2020

Suomen Radioamatööriliiton syyskokouksessa 2020 valitaan puheenjohtaja kahden vuoden kaudeksi sekä kaksi (2) hallituksen jäsentä kolmen vuoden kaudeksi. Puheenjohtajan vaalit 2020 Suomen Radioamatööriliiton hallituksen puheenjohtajaksi ehdolla ovat: 2. Jari Jussila, OH2BU 3. Jorma Saloranta, OH2KI Hallitusvaalit ...
LUE LISÄÄ...
NRAU täyttää 85 vuotta /NRAU fyller 85 år

NRAU täyttää 85 vuotta /NRAU fyller 85 år

Pohjoismaiden radioamatööriliittojen yhteistyöjärjestö NRAU täyttää 85 vuotta. Järjestö perustettiin edistämään pohjoismaisten liittojen yhteisiä tavoitteita radioamatööritoiminnan saralla. Ennen jokaista IARU-konferenssia NRAU:ssa keskustellaan ja sovitaan yhteisistä toimintalinjoista Pohjoismaiden osalta. Tänä vuonna NRAU-kokous järjestettiin koronavaaran takia etäkokouksena. IARU-kysymyksiä ...
LUE LISÄÄ...