RA-tidningen – svensk sammanfattning

VERKSAMHET     UTBILDNING     INFOBANKEN     UNGDOM      BLI MEDLEM     SRAL RF.     SUOMEKSI     ENGLISH

Styrelsen mm.     Mötesreferat     RA-tidningen svenska     Svenska utskottet     Bulletiner     Stadgar     Val     Historia

Hem

Svensk sammanfattning av Radioamatööri-tidningarna

Från den här sidan når du sammanfattningarna på svenska av RA-tidningen fr.o.m. år 2019. Om du vill ha närmare upplysningar om någon artikel kan du skriva ett mejl till utskottet at sral.fi så försöker vi hjälpa.

Radioamatööri år 2021

Radioamatööri år 2020

Radioamatööri år 2019