SRAL – Behörighetsexaminatorer

SRAL – Behörighetsexaminatorer

 

Paikka / Ort Nimi / Namn @ Kutsu / Anrop Puh. / Tfn Huom. / Obs.
Espoo/Kauniainen/Vihti Halminen Niko @ OH2GEK 0503722726 CW
Haapavesi Viitala Jan @ OH8FQS 0440708107
Helsinki Lahtivirta Heikki @ OH2LH 0405228596 CW
Hämeenlinna Olander Henri @ OH3JR 0500843396 CW
Hämeenlinna/Oulu Wirtanen Marko @ OH8WM 0417022652 CW
Ivalo Tanhua Kari @ OH9MCL 040 703 7954 / 040 709 4188 CW
Joensuu Korhonen Matti @ OH7FQP 050 365 4823
Jyväskylä Peippo Vili @ OH5GE 0456416063 CW
Järvenpää Friman Matti @ OH2BDQ 0509100691 CW
Kajaani Moilanen Arto @ OH8GNZ 0443280543 CW
Kauhajoki Hakala Timo @ OH6FMG 0400363446
Kolari/Oulu Nikumaa Kari @ OH8GET 0405222556
Kotka Glan Tero @ OH5TEG 0447099511
Kouvola Miettinen John @ OH5SS 0443335024
Kuopio Nikkilä Mari @ OH2FPK 0440272700 CW
Lahti/Hollola Lehto Ari @ OH3HZ 0503132995 CW
Lappeenranta Suurnäkki Simo @ OH5GIO 0505983814
Mikkeli Huttunen Heikki @ OH4RD 0400653210 CW
Nurmijärvi/Vantaa/Espoo Tuomi Pasi @ OH2PT 0405018683
Oulu Aho Esa @ OH9VB 0400910006 CW
Pieksämäki Sundberg Harri @ OH4BW 0503825510
Pietarsaari/Jakobstad Björklund Kaj @ OH6NGL

0503502839

Pori Pohjola Timo @ OH1TM 0405019143 CW
Rauma Manner Ilkka @ OH1OD 050 67 878 CW
Riihimäki/Hirvensalmi Saloranta Marko @ OH2LGW 0407229507
Saltvik Eriksson Karl-Erik OH0NA (018) 436 07 CW
Seinäjoki Havimäki Erkki @ OH6NMY 0405549161
Tampere Sirén Tommi @ OH3FCB 0503436744
Turku Heikinheimo Jukka @ OH2BR 0405009727 CW
Turun alue Kautiainen Alpo @ OH1MG 0440461860 CW
Vaasa Vauramo Rauno @ OH6AYW 0443174555
Vantaa Yrjölä Jukka @ OH2MRS

0449815573

Den som vill delta i examen kan kontakta examinatorn och komma överens om när och var examen anordnas.

Till examinator som har tecknet @ kan e-post skickas till adressen personens anrop @sral.fi

Examinatorer med anteckningen CW tar emot SRAL:s inofficiella telegrafiexamen.

Förbundets styrelse utser examinatorerna för ett år i sänder.

Examinatorerna tar emot radioamatörexamina i enlighet med givna direktiv.

Examinatorernas förman: Henri Olander, OH3JR@, 0500 843 396.

 

Aktörer, roller och arbetsfördelning gällande examensorganisationen

I det följande beskrivs aktörerna och uppgifterna för anordnande av radioamatörexamina i huvudrag.

Transport- och kommunikationsverket
• fungerar som myndighet som övervakar radiofrekvenserna och deras användning, även vid störningsfall
• beslutar om rätt att ta emot behörighetsexamina för radioamatörkommunikation
• upprätthåller personregister över examensmottagare och övervakar avlagda examina
• behandlar ansökningar om behörighetsbevis för radioamatör (AH-blankett)
• beviljar radiolicenser (radioamatörens stationstillstånd)

Finlands Radioamatörförbund rf.
• tar emot behörighetsexamina för radioamatörkommunikation i enlighet med myndighetsbeslut
• anordnar utbildning för examina i samarbete med medlemsklubbarna
• upprätthåller utbildnings- och inlärningsomgivningen ARX, genom vilken fås det material och de dokument som används vid examina

Förbundets styrelse
• utnämner de förtroendepersoner som behövs inom examensorganisationen (Examinatorsnämnden (PTK), förmannen, examinatorerna, systemadminstratörerna)
• beslutar om frågor gällande anordnande av examina i samarbete med Transport- och kommunikationsverket
• övervakar avläggande av examina

Examinatorsnämnden (PTK)
• fungerar som samarbetsorgan mellan förbundet och myndigheterna
• koordinerar, planerar, leder och övervakar examensverksamheten
• bistår förmannen för behörighetsexaminatorerna

Förmannen för behörighetsexaminatorerna
• fungerar som kontaktperson till Transport- och kommunikationsverket i frågor gällande radioamatörexamina. behörighetsbevis och radiolicenser till den del de gäller avlagda examina
• fungerar som examinatorernas förman, mentor och handledare
• informerar om frågor som gäller behörighetsexamina
• ansvarar för årlig statistik över avlagda examina

Behörighetsexaminatorerna
• tar emot examina i enlighet med givna direktiv

Granskare av examina (i förbundets kansli)
• tar emot examenshandlingar som examinatorerna skickar
• granskar att avgifterna för examina har inbetalats
• granskar och godkänner examenshandlingarna och skickar dem på överenskommet sätt till myndigheterna
• arkiverar examenshandlingarna

Systemadministratörer
• ansvarar för ARX-examenssystemets underhåll, datasäkerhet och användning
• bistår examinander och examinatorer i frågor som gäller användningen av ARX-systemet
• utför uppdateringar av databankerna för examensfrågorna