SRAL ja IARU radioamatöörejä koskevan radiohäiriöasioiden edunvalvonnan kärjessä

”Radiohäiriöihin ja niitä sääteleviin sähkömagneettinen yhteensopivuuden (EMC) normeihin vaikutetaan SESKO:n Suomen kansallisessa radiohäiriökomiteassa (SK-CISPR). Liitto tuo yhdessä IARU:n C7-radiohäiriökomitean näkemyksiä valmisteilla oleviin IEC/CENELEC normeihin radioamatööriyhteisön näkökulmasta.” Edellinen lainaus oli suoraan …

Kansainvälinen radioamatööripäivä 18.4. ja awardityöskentelyviikonloppu

Sunnuntaina 18.4. vietetään kansainvälistä radioamatööripäivää. Tänä vuonna emme voi järjestää tapahtumia, mutta kokoonnumme sankoin joukoin bandille. Kansainvälinen radioamatööripäivä on hyvä tilaisuus kerätä pisteitä liiton 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi julkaistuihin awardeihin, joita ovat …