Radioamatöörilyhenteet

Sähkötysavaimia.

Radioamatööriliikenteessä, kuten muussakin radioliikenteessä, on perinteisesti käytetty useita tarkasti määriteltyjä lyhenteitä. Lyhenteet on alun perin luotu palvelemaan lähinnä sähkötyksellä (CW) tapahtuvaa liikennöintiä. Radioamatööriliikenteessä useat sähkötysliikenteen lyhenteet ovat käytössä myös puheella (FONE).

Radioamatöörien käyttämät lyhenteet jakaantuvat neljään ryhmään:

  • Kolmikirjaimiset Q-lyhenteet (joita käytetään myös ammattiliikenteessä)
  • Kansainväliset lyhenteet (lyhennetään jokin asia tai ilmaisu yhdestä neljään kirjaimen lyhenteeksi)
  • Tekniset lyhenteet (tekniset termit tai ilmaisut lyhennetään yhdestä neljään kirjaimen lyhenteeksi)
  • Foneettisiin aakkosiin. Jokaiselle aakkoston kirjaimelle on sana, joka selventää kirjainta. Suomessa käytetään kolmea erikielistä aakkostoa: suomalaista, ruotsalaista ja englantilaista aakkostoa.

Kolmea ensimmäistä lyhennetyyppejä on alun perin käytetty sähkötysliikenteessä nopeuttamaan liikennöintiä, ts. ei lähetetä pitkiä sanoja, jos sen voi korvata 1-4 kirjaimella.

Foneettisia aakkosia on sovittu käytettäväksi puheliikenteessä selventämään esim. huonoissa radiokeliolosuhteissa tapahtuvaa liikennöintiä, jolloin jotkut kirjaimet tai sanat lausuttuna sellaisenaan saattavat jäädä epäselviksi. Tällöin kannattaa käyttää foneettisia aakkosia sanan tavaamiseksi. Tällöin kuluu hieman enemmän aikaa, mutta toisaalta liikennöinnin varmuus ja ymmärrettävyys paranevat huomattavasti.

Q-lyhenteet

Q-lyhenteet Q-lyhenteet ovat kolmen kirjaimen yhdistelmiä, jotka kaikki alkavat Q-kirjaimella. Q-lyhenteitä on olemassa hyvin paljon ja niiden merkitys saattaa vaihdella käyttötarkoituksen mukaan. Ammattiradioliikenteessä Q-lyhenteillä saattaa olla hieman poikkeava merkitys harrastajien käyttämiin verrattuna.

Kymmenen tärkeintä Q-lyhennettä

Q-lyhenne on usein joko toteamus tai kehotus. Mikäli siihen liitetään kysymysmerkki, lyhenne muuttuu kysymykseksi.

Muita Q-lyhenteitä, joita käytetään arkipäiväisessä radioamatöörityöskentelyssä

Esimerkki 1

  • QRL = Työskentelen. Älkää häiritkö. (Käytetään usein merkityksessä ”Taajuus on varattu”)
  • QRL? = Työskenteletkö? (Käytetään usein merkityksessä ”Onko taajuus vapaa?”)

Q-lyhennettä voidaan tarvittaessa myös täydentää numeroin tai kirjaimin. Tällöin C (tai YES) = kyllä ja NO = ei.

Esimerkki 2

Etsiessämme käyttöömme sopivaa vapaata taajuutta kysymme hyvien tapojen mukaisesti sähkötyksellä QRL? (”Työskenteletkö?) ja puheella ”Onko taajuus vapaa?” – ”Is this frequency occupied?” ennen kuin ryhdymme käyttämään taajuutta yhteyksien pitoon. Tällä pyrimme välttämään taajuudella mahdollisesti olevien muiden asemien häiritsemistä. Mikäli saamme vastauksen muodossa YES, QRL tai pelkkä C (= kyllä, työskentelen, älä häiritse), meidän on etsittävä toinen taajuus.

Kansainväliset lyhenteet

Tekniset lyhenteet

Foneettiset aakkoset

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media