Radioamatöörilyhenteet

Sähkötysavaimia.

Radioamatööriliikenteessä, kuten muussakin radioliikenteessä, on perinteisesti käytetty useita tarkasti määriteltyjä lyhenteitä. Lyhenteet on alun perin luotu palvelemaan lähinnä sähkötyksellä (CW) tapahtuvaa liikennöintiä. Radioamatööriliikenteessä useat sähkötysliikenteen lyhenteet ovat käytössä myös puheella (FONE).

Radioamatöörien käyttämät lyhenteet jakaantuvat neljään ryhmään:

  • Kolmikirjaimiset Q-lyhenteet (joita käytetään myös ammattiliikenteessä)
  • Kansainväliset lyhenteet (lyhennetään jokin asia tai ilmaisu yhdestä neljään kirjaimen lyhenteeksi)
  • Tekniset lyhenteet (tekniset termit tai ilmaisut lyhennetään yhdestä neljään kirjaimen lyhenteeksi)
  • Foneettisiin aakkosiin. Jokaiselle aakkoston kirjaimelle on sana, joka selventää kirjainta. Suomessa käytetään kolmea erikielistä aakkostoa: suomalaista, ruotsalaista ja englantilaista aakkostoa.

Kolmea ensimmäistä lyhennetyyppejä on alun perin käytetty sähkötysliikenteessä nopeuttamaan liikennöintiä, ts. ei lähetetä pitkiä sanoja, jos sen voi korvata 1-4 kirjaimella.

Foneettisia aakkosia on sovittu käytettäväksi puheliikenteessä selventämään esim. huonoissa radiokeliolosuhteissa tapahtuvaa liikennöintiä, jolloin jotkut kirjaimet tai sanat lausuttuna sellaisenaan saattavat jäädä epäselviksi. Tällöin kannattaa käyttää foneettisia aakkosia sanan tavaamiseksi. Tällöin kuluu hieman enemmän aikaa, mutta toisaalta liikennöinnin varmuus ja ymmärrettävyys paranevat huomattavasti.

Q-lyhenteet

Q-lyhenteet Q-lyhenteet ovat kolmen kirjaimen yhdistelmiä, jotka kaikki alkavat Q-kirjaimella. Q-lyhenteitä on olemassa hyvin paljon ja niiden merkitys saattaa vaihdella käyttötarkoituksen mukaan. Ammattiradioliikenteessä Q-lyhenteillä saattaa olla hieman poikkeava merkitys harrastajien käyttämiin verrattuna.

Kymmenen tärkeintä Q-lyhennettä

Q-lyhenne on usein joko toteamus tai kehotus. Mikäli siihen liitetään kysymysmerkki, lyhenne muuttuu kysymykseksi.

Muita Q-lyhenteitä, joita käytetään arkipäiväisessä radioamatöörityöskentelyssä

Esimerkki 1

  • QRL = Työskentelen. Älkää häiritkö. (Käytetään usein merkityksessä ”Taajuus on varattu”)
  • QRL? = Työskenteletkö? (Käytetään usein merkityksessä ”Onko taajuus vapaa?”)

Q-lyhennettä voidaan tarvittaessa myös täydentää numeroin tai kirjaimin. Tällöin C (tai YES) = kyllä ja NO = ei.

Esimerkki 2

Etsiessämme käyttöömme sopivaa vapaata taajuutta kysymme hyvien tapojen mukaisesti sähkötyksellä QRL? (”Työskenteletkö?) ja puheella ”Onko taajuus vapaa?” – ”Is this frequency occupied?” ennen kuin ryhdymme käyttämään taajuutta yhteyksien pitoon. Tällä pyrimme välttämään taajuudella mahdollisesti olevien muiden asemien häiritsemistä. Mikäli saamme vastauksen muodossa YES, QRL tai pelkkä C (= kyllä, työskentelen, älä häiritse), meidän on etsittävä toinen taajuus.

Kansainväliset lyhenteet

Lyhenne Tarkoitus
AA  kaikki jälkeen ... (All After) sanomaliikenteessä
AB  kaikki ennen ... (All Before) sanomaliikenteessä
ABL  kykenevä (Able)
ABT  noin (About)
ABV  lyhentää (Abbreviate)
AC vaihtovirta (Alternating Current)
ADR osoite (Address)
ADS osoite (Address)
ADS tapaamiin (esp. Adios)
ADV ohje (Advice) 
AER  antenni (Aerial)
AF Afrikka (Africa); pientaajuus (Audio Frequency)
AGN uudestaan, taas (Again)
AHD eteenpäin… edelleen (Ahead)
AL  kaikki (All)
AM modulaatio; aamupäivä (Ante Meridian)
ANI yhtään (Any)
ANR toinen (Another)
ANS vastaus (Answer)
ANT antenni (Antenna)
APP pitää arvossa (Appreciate)
APRX noin, suunnilleen (Approximately)
AR lähetyksen loppu (annetaan yhteen)
AS  odotusaika (annetaan yhteen)
AS M odota minuutti (alkoosa yhteen .---)
AW näkemiin (saks. Auf Wiedersehen)
B olla (Be)
B4 ennen (Before)
BC yleisradio (Broadcast)
BCI yleisradiohäiriö (Broadcast Interference)
BCL yleisradiokuuntelija (Broadcast Listcner)
BCNU näkemiin (Be Seeing You)
BCP paljon (ranske Beaucoup)
BCR yleisradiovastaanotin (Broadcast Receiver)
BCUS  koska, jonka tähden (Because)
BCUZ  koska, jonka tähden (Because)
BD paha, huono (Bad)
BDA syntymäpäivä (Birthday)
BDS hyvää päivää (esp. buenos dias)
BJR  hyvää päivää (ransk. Bonjour)
BK  käynnissä olevan lähetyksen keskeytyspyyntö (Break)
BKG keskeyttää (Breaking)
BKR keskeyttäjä "breikkari" (Breaker)
BLW alle, alla (Below)
BN  kaikki …n ja ...n välillä (All Between) sanomaliikenteessä; myös ollut (Been)
BN  hyvää yötä (esp. Buenas Notches)
BND alue, bandi (Band); myös matkalla johonkin (Bound)
BNE hyvä, hyvää ... (ransk. Bonne)
BQ vastaus RQ-pyyntöön suuntima (BeariIlg)
BRG keskeyttää (Breaking)
BSR hyvää iltaa (ransk. Bonsoir)
BT mutta (But)
BTR parempi (Better)
BUG puoliautomaattiavain
BUK kirja (Book); erityisesti (Call Book)
C ok kyllä
CB Callbook
CC kideohjattu (Crystal Controlled)
CDNT  en (ei) voinut (Couldn't)
CFM  vahvistus (Confirm)
CFMG  vahvistan (Confirming)
CK  tarkistaa, tarkistus (Check)
CKT  piiri (Circuit)
CL  suljen asemani (Closing station); kutsu (Call)
CLBK Callbook
CLD kutsui, kutsuttu (Called)
CLG kutsuu (Calling)
CLIX klikkejä (Clicks)
CLR puhdas, selvä (Clear)
COL vertailu (Collate)
CMG tulee (Coming)
CN voida, voin (Can)
CNDX kelit (Conditions)
CNT en (ei) voi (Cannot)
CNTY maa (Country)
CNU voitko (Can you)
CNVN sopimus (Convention)
CO kideoskillaattori (Crystal Oscillator)
CONDX kelit (Conditions)
COPA kideoskillaattori + pääteaste (Crystal Oscillator + Power Amplifier)
CPI lukeminen "kopitus" (Copy)
CP yleiskutsu tietyille asemille
CQ yleiskutsu kaikille asemille
CRD kortti (Card)
CS kutsumerkki (Call Sign)
CU näkemiin (See You)
CUAGN näkemiin (See you again)
CUD voisi (voisin) (Could)
CUL näkemiin (See You Later)
CUM tulla (Come)
CUPL A muutama (A Couple of)
CCUZ koska, jonka tähden (Because)
CW  sähkötys (Continuous Wave)
D päivämäärä (Date)
DA päivä (Day)
DBL kaksinkertainen (Double)
DC tasavirta (Direct Current)
DCN suunta (Direction)
DCI suoraan (Direct)
DDD merkki jolla asema, joka itse ei ole hädässä, ilmoittaa välittävänsä hädässä olevan aseman liikennettä (annetaan yhteen -..-..-..)
DE edeltää kutsuvan aseman kutsumerkkiä (from)
DEG astetta (Degrees)
DF suuntimalaite (Direction Finder)
DHM Päivämäärä, tunti, minuutti (Date-Hour-Minute)
DIFF ero (Difference); vaikea (Difficult)
DLD toimitettu (Delivered)
DLR kauppias (Dealer)
DLVD toimitettu (Delivered)
DMI ei kannata mainita (Don´t mention it)
DN alas (IDown) taajuudessa
DNT ei, älä (Do not)
DPE tiedot (Dope)
DR hyvä, rakas (Dear)
DS kiitos (saks. Danke schön); päivää (esp. Dias)
DSNT  ei (Does not)
DSW näkemiin (ven. Do svidaniya)
DUNNO en (ei) tiedä (Don't know)
DX kaukainen asema (Distant X)
DXPDN DX-peditio (DX expedition)
EH ? (kysymysmerkki)
EL, ELS antennin elementti, -tit (Element(s))
EM he? ne (Them)
ENI joku, yhtään (Any)
ER täällä (Here)
ERE täällä (Here)
ES ja, &
ETA laskettu saapumisaika (Estimated Time of Arrival)
ETD laskettu lähtöaika (Estimated Time of Departure)
EU Eurooppa (Europe)
FB hieno homma (Fine business)
FD leiri (Field Day)
FDR syöttöjohto (Feeder)
FER -sta (For)
FIVER QSA-5
FLD  kenttä, (Field)
FLR kerros, lattia (Floor)
FM modulaatio; jostakin (From)
FND löysin, löytää (Found)
FNI hauska, huvittava (Funny)
FQ taajuus (Frequency)
FR -sta (For)
FRD ystävä (Friend)
FREQ taajuus (Frequency)
FWD eteenpäin (Forward)
FYI tiedoksi (For your information)
GA anna mennä (Go ahead); GA hyvää iltapäivää (Good afternoon)
GB tapaamiin (Goodbye)
GBA anna tarkempi osoite (Give better address)
GD hyvä (Good); hyvää päivää (Good day)
GE hyvää iltaa (Good evening)
GES arvata (Guess)
GG mennessä (Going)
GH hyvää jahtia (Good hunting)
GL hyvää onnea (Good luck)
GLD iloinen (Glad)
GM hyvää huomenta (Good morning)
GMT Greenwichin keskiaikaa (Greenwich Mean Time)
GN mennyt (Gone); hyvää yötä (Good Night)
GND maa (Ground)
GNG menossa (Going)
GOTTA  täytyy (Have to)
GP  maataso(antenni) (Ground plane)
GP (sana)ryhmä (Group)
GPS (sana)ryhmiä (Groups)
GRS kiitos (esp. Gracias)
GTGS terveiset (Greetings)
GU  hyvä (Good)
GV antaa (Give)
GVG antaa (Giving)
H tunti (Hour)
HAM radioamatööri 
HD oli, odottaa, pitää (Hold)
HDG suunta (Heading)
HED hän …si (He would)
HI naurua
HJ suom. hauskaa joulua; hyvää juhannusta
HL pikaisiin tapaamiin (esp. Hasta Luego)
HLO Tervehdys (Hello)
HLV näkemiin (esp. Hasta la vista)
HM tapaamiin huomenna (csp. Hasta Manana)
HMN tunti ja minuutti (Hour and Minute)
HNY onnellista uutta vuotta (Happy New Year)
HP suom. hyvää pääsiäistä
HPE  toivo, toivoa (Hope)
HPG toivon (Hoping)
HPI onnellinen (Happy)
HPN tapahtua (Happen)
HQ päämaja (Headquarters)
HR täällä (Here); kuulla (Hear); tunti (Hour)
HRG kuulla (Hearing)
HRS tuntia (Hours); täällä on (Here is)
HRX onnellinen (ransk. Heureux)
HUV suom. hyvää uutta vuotta
HV omistaa, olla (Have)
HVG omistaa, ollen (Having)
HVNT ei ole (Have not)
HVY rankka, kova (Heavy)
HW kuinka (How)
HWS kuinka on (How is?)
IC ymmärrän (I see)
ID (I would)
IM olen (I am)
INFO tieto (Information)
INPT  sisäänmeno (Input)
IRPT  toistan (I repeat)
K kehotus lähettämiseen (kuuntelen)
KA lähetyksen alku (annetaan yhteen -.-.-)
KLIX klikki (Clicks)
KN kuuntelen vain kutsuttua asemaa (annetaan yhteen)
KNW tietää (Know)
LID  huono operaattori
LIL pieni (Little)
LKG katsoa, etsimässä (Looking)
LL maalinja, puhelin tai sähke (Landline)
LNG pitkä (Long)
LOC QTH-lokaattori
LOG lokikirja (Logbook)
LOTSA  paljon (Lots of) 
LP  pitkä tie (Long path)
LSN  kuunnella (Listen)
LTR myöhemmin (Later); myös kirjain (Letter)
LUK katsoa, etsiä (Look)
LV jättää (Leave)
LW pitkäaalto (Long wave); Longwire (antenni)
LWR matalampi (Lower)
odota minuutti
MA milliamperia
MAG lehti (Magazine)
MC netin johtoasema (Master of Ceremonies)
MCI  kiitos (ransk. Merci)
MGR manageri (Manager)
Ml minun (My)
MIKE mikrofoni (Microphone)
MILL  kirjoituskone (Typewriter)
MILS  milliamperia
MIN  minuuttia (Minutes); minimi (Minimum)
MK Merkki (Mark, Space:n vastakohta)
ML posti (Mail)
MLG postittamassa, postitus (Mailing)
MNG aamu (Morning); tarkoitus (Meaning)
MNI monta, paljon (Many)
MNL käsikirja (Manual)
MO hetki (Moment)
MOD modulaatio (Modulation)
MOM hetki (Moment)
MPH mailia tunnissa (Miles Per Hour)
MRI onnellinen~ onnellista (Merry)
MSG sanoma (Message)
MTG tapaaminen (Meeting)
N ei (No)
NA Pohjois-Amerikka (North America)
NCS verkon kontrolliasema (Net Control Station)
ND ei mitään tekemistä (Nothing Doing)
NG ei hyvä (No good)
NIL …ei mitään; minulla ei ole mitään teille
NITE yö (Night)
NM ei muuta (Nothing more)
NN puolipäivä (Noon)
NO ei (No, Negative); tietää (Know)
NR lähellä (Near); numero (Number)
NVR ei koskaan (Never)
NW nyt (Now)
NY uusivuosi (New Year)
OB vanha kaveri (Old Body)
OC vanha veikko (Old Chap)
OIC ymmärrän (Oh, I see)
OK kaikki oikein
OL kokenut YL tai XYL (Old Lady)
OM vanha veikko (Old Man)
ONLI vain (Only)
OP operaattori (Operator)
OPR operaattori (Operator)
OT vanha "konkari" (Old Timer)
PA tehovahvistin (Power Amplifier) 
PBL sanoman otsikko (Preamble)
PBLI luultavasti (Probably)
PD jakso (Period); maksettu (Paid)
PDC puhdas tasavirtaääni (Pure DC)
PKG pakkaus (Package)
PLS ole hyvä (Please)
PLSR ilo (Pleasure)
PM iltapäivä (Poste Meridian)
PP vuorovaihe (Push-Pull)
PPGN kelit (Propagation)
PPL ihmiset (People)
PRTBL liikuteltava (Portable)
PSBL mahdollinen (Possible)
PSBLI mahdollisesti (Possibly)
PSE ole hyvä (Please)
PSED miellyttävä, tyytyväinen (Pleased)
PSN paikka, asema (Position)
PT piste (Point); osa (Part)
PWR teho (Power)
PX sanoma, tiedotus (Press)
QHM kuuntelen ylhäältä alueen keskelle päin
QLF koeta vaihteen vuoksi lähettää vasemmalla jalalla (Try sending with left foot awhile)
QLM kuuntelen alhaalta alueen keskelle päin
QLZ laiska operaattori (Operator too lazy)
QMH kuuntelen alueen keskeltä ylöspäin
QML kuuntelen alueen keskeltä alaspäin
QMT yritä lähettää sanoma postissa
QSLL lähetä korttisi (kun olet saanut minun korttini)
QSLN en tarvitse QSL-korttia
QST  Yleissanoma kaikille amatööreille
QZZ  Operaattori nukkuu
QZZZ Operaattori kuorsaa
R kaikki vastaanotettu (Received)
RAC tasasuunnattu AC (Rectified AC)
RC "rätinpurenta?' (Rag Chew)
RCD vastaanotettu (Received)
RCV vastaanottaa (Receive)
RCVR vastaanotin (Receiver)
RD  lukea, "kopittaa" (Read)
RDI valmis (Ready)
RDO radio-asema (Radio)
RE viitaten
REF viite (Refer to)
REGS säännöt (Regulations)
RFI  radiotaajuinen häiriö (Radio Frequency Interference)
RIG laite, radio (Rig)
RM tila, huone (Room)
RNG ajaa (Running)
RPRT raportti (Report)
RPT toisto (Repeat)
RQ pyyntö (Request)
RTTY radiokaukokirjoitin (Radio teletype)
RX vastaanotin (Receiver)
SA  Etelä-Amerikka (South America); myös sanoa (Say)
SAE  itselle osoitettu kirjekuori (Self-addressed envelope)
SAL omalla osoitteella varustettu liimatarra
SASE  itselle osoitettu, postimerkeillä varustettu kirjekuori (Self-addressed stamped envelope)
SED  sanoi, sanoin (Said)
SEZ sanoo (Says)
SGD  allekirjoitettu (Signed)
SHUD pitäisi (Should)
SIG allekirjoitus (Signature); signaali (Signal)
SIGS signaalit, merkit (Signals) 
SIMO samanaikaisesti (Sitnultaneously)
SINE operaattorin nimikirjaimet tai kutsumanimi (Sign)
SK lähetyksen lopetus (annetaan yhteen), kuollut operaattori (Silent Key)
SKED aikataulu? sovittu yhteys (Schedule)
SL näkemiin (So Long, See you Later)
SM joku (Some)
SN pian (Soon); signaali/kohina (Signal/Noise)
SOS  hätämerkki (annetaan yhteen
SP lyhyt tie (Short Path)
SRI olen pahoillani (Sorry)
SSN "sesonki" (Season, esim. SSN GTGS)
STDI vakaa (Steady)
STN asema (Station)
SU näkemiin (I'll See You)
SUM joku (Some)
SVC epävirallinen viesti; palvelusanoma (Service)
SVL usea (Several)
SW lyhytaalto (Short Wave); kytkin (Switch)
SX dollarin merkki (annetaan yhteen)
T nolla
TBL harmi (Trouble)
TCVR transceiveri (Transceiver)
TEMP lämpötila (Temperature)
TFC liikenne (Traffic)
THOT ajatteli, -n (Thought)
THR siellä (There); heidän (Their)
TJRS aina (ransk. Toujours)
TK ottaa (Take) 
TKS kiitos (Thanks)
TM liikennemanageri (Traffic Manager)
TMW huomenna (Tomorrow)
TNG virittää (Tuning), asia (Thing)
TNX kiitos (Thanks)
TR liikkuvan aseman kulkuilmoitus
T/R lähetys/vastaanotto (Transmit/Receive)
TRF liikenne (Traffic)
TRIX temput (Tricks)
TRX transceiveri (Transceiver)
TT se, että (That)
TTT  turvallisuusmerkki (edeltää varoitussanomaa)
TU kiitos (Thank you), myös TNX, TKS, TKU
TV televisio (Television)
TVI televisiohäiriö (Television Interference)
TWX sähke (Telegram)
TX lähetin (Transmitter)
TXT (sanoman) teksti (Text)
U sinä (You); ylös taajuudessa (Up)
UFB erittäin hieno juttu (Ultra Fine Business)
UK Yhdistynyt Kuningaskunta (United Kingdom)
UNDLD välittämättä (Undelivered)
UNHRD ei ole kuultu (Unheard)
UN LIS luvaton (Un licenced)
UP ylös (taajuudessa)
UR sinun, teidän (Your)
URS  sinun, teidän (Yours)
UTC  Universal Time Coordinated
VA työskentelyn lopetus (annetaan yhteen)
VERT  vertikaali (Vertical)
VFB  erittäin hyvä juttu (Very Fine Business)
VFO  säädettävä oskillaattori (Variable Frequency Oscillator)
VIA  kautta
VJO  vanha kaveri (esp. Viejo)
VX  vanha kaveri (ransk. Vieux)
VY  hyvin (Very)
W watti
WA sana jälkeen (Word After)
WA HPN  mitä tapahtui? (What happened?)
WAT mitä? (What?)
WATSA  mitä sanot? (What do you say?)
WB sana ennen (Word Before)
WD sana (tai ryhmä) (Word); olisi, tulisi (Would)
WDS  sanat (Words)
WED (meidän tulisi) (We would)
WID  kera, kanssa (With)
WILCO tehdä pyynnön mukaan (Will comply, will do)
WK heikko (Weak); viikko (Week); työ (Work); työskennellä (Work)
WKD työskennelty (Worked)
WKG työskentelee, toimii (Working)
WL tahtoa (Will); hyvin (Well)
WN kun (When) 
W/O  ilman (Without) 
WPM  sanaa minuutissa (Words per minute)
WRI huolehtia (Worry)
WUD (tulisi) (Would)
WW maailmanlaajuinen (World Wide)
WX sää (Weather)
XCUS anteeksipyynnöt (Excuses)
XCVR transceiveri (Transceiver)
XMAS joulu (Christmas)
XMTR lähetin (Transmitter)
XQ toistopyyntö
XTAL  kide (Crystal), myös XTL
XXX  pikamerkki (ryhmä lähetetään kolmesti ennen pikasanomaa)
XYL  vaimo, naimisissa oleva Young Lady
YD, YDA  eilen, eilinen (Yesterday)
YES kyllä, vahvistus
YF vaimo (Wife)
YL nuori nainen (Young Lady)
YR sinun (Your); vuosi (Year)
Z GMT, ("Zulu")
2DAY  tänään (Today)
2NITE  tänä iltana, yönä (Tonight)
33 YL:ien keskinäinen tervehdys
55 saksalaisten käyttämä tervehdys
73 parhaat terveiset
88 rakkautta ja suukkoja
99 pysy poissa! (ei suositella käyttöön)
, (pilkku - -..- -) ammattisähköttäjien käytössä sama kuin "LID"

Tekniset lyhenteet

Lyhenne Tarkoitus
ampeeri
AC Alternating Current/ vaihtovirta
A/D  Analog to Digital / analogisesta digitaaliseen
AF  Audio Frequency / äänitaajuus
AFC  Automatic Frequency Control / automaattinen taajuuden säätö
AFSK  Audio Frequency Shift Keying / äänitaajuinen vaihtotaajuusavainnus
AGC  Automatic Gain Control / automaattinen vahvistuksen säätö
Ah  ampeeritunti
ALC Automatic Level Control / automaattinen tason säätö
AM  amplitudimodulaatio
AMTOR  Amateur Teletype Over Radio / virheenkorjaavan kaukokirjoituskoodin amatööriversio
ANT antenni
APF Audio Peak Filter / pientaajuinen huippusuodin (imusuotimen vastakohta)
ASCII American National Standard Code for Information Interchange / tietokoneiden ja kirjoittimien merkkikoodisto
ATV  amatööritelevisio
AVC Automatic Volume Control / automaattinen voimakkuuden säätö
AWG American Wire Gauge / amerikkalainen langan vahvuuden mittajärjestelmä
az/el azimuth/elevation / suunta ja korkeuskulma
B bel (= 10 dB)
Balun balanced to unbalanced (transformer) / epäsymmetrisen ja symmetrisen linjan välinen muuntaja
BC Broadcast / yleisradio
BCD Binary-Coded Decimal
BCI Broadcast Interference / yleisradiohäiriö 
Bd baud (bittiä sekunnissa)
BER Bit Error Rate / bittien virhemäärä
BFO Beat Frequency Oscillator / sivuäänioskillaattori
Bit binääriluvun yksikkö
bit/s bits per second / bittiä sekunnissa
BPF Band Pass Filter / kaistasuodin
BPL Brass Pounders League 
BT Battery / paristo
BW Bandwitdth / kaistaleveys
C coulomb / sähköisen varauksen mittayksikkö, tarkoittaa myös kondensaattoria
CATV Cable Television / kaapelitelevisio
CATVI Cable Television Interference / kaapelitelevisiohäiriö
CB Citizens Band / LA-puhelinalue (27 MHz)
cctv  Closed Circuit Television / suljetun piirin televisio
ccw Coherent CW
Ccw counterclockwise / vastapäivään
CMOS Complementary-symmetry Metaloxide Semiconductor
Coax koaksiaalikaapeli
COR Carrier Operated Relay / kantoaallosta käynnistyvä rele
CPU Central Processing Unit / keskusyksikkö eli suoritin
CRT Cathode Ray Tube / katodisädeputki
Cw Center 'rap / keskiulosotto
CW clcockwise / myötäpäivään, Continuous Wave / (sähkötys)
D Diode / diodi
D/A Digital -to -Analog / digitaalisesta analogiseen
DAC Digital-to-Analog Converter / D/A-konvertteri
db decibel / desibeli (0,1 beliä)
dbi desibeliä verrattuna isotrooppiseen antenniin
dbd desibeliä verrattuna dipoliin
Dbm desibeliä verrattuna 1 milliwattiin
DBM Doubly Balanced Mixer / kaksoisbalansoitu sekoittaja
DC direct current / tasavirta
D-C Direct Conversion / suora sekoitus
Deg degree / aste
DPST Double-Pole Single-Throw / kaksinapainen, yksiasentoinen (kytkin)
DSB Double Side Band / kaksisivunauha (lähetys)
DET Detector / ilmaisija
DF Direction Finding / suuntiminen
DIP Dual in Line / mikropiirin kotelotyyppi
DPDT Double-Pole Double-Throw / kaksinapainen, kaksiasentoinen (kytkin)
DPSK Differential Phase-Shift Keying / differentiaalinen taajuusavainnus
DTMF Dual Tone Multifrequency / kaksiääni-signalointilaji
DVM Digital Voltmeter / digitaalinen volttimittari
DX Distant X / kaukoyhteys; Duplex
DXCC DX Century Club /"sadan DX:n kerho" - yli 100 maata workkineille (USA)
E jännite amerikkalaisessa kirjallisuudessa, Suomessa kuvaa sähkömotorista voimaa
ECL  Emitter Coupled Logic / emitterikytketty logiikka
EHF Extremely High Frequency / erittäin korkea taajuus (30-300 GHz)
EIRP Effective Isotropic Radiated Power / isotrooppinen säteilyteho
ELF Extremely Low Frequency / erittäin matala taajuus
EME Earth-Moon-Earth (Moonbounce) / kuuheijastus
EMP Electro-Magnetic Pulse / elektromagneettinen pulssi
EPROM Erasable Programmable Read-Only Memory / uudelleenohjelmoimiskelpoinen muisti
f frequency / taajuus
F faradi (kapasitanssin yksikkö); fuse / sulake
FAX Facsimile / (kuvalähetys)
FD Field Day / leiri
FET Field Effect Transistor / kanavatransistori
FL  Filter / suodin
FM  Frequency Modulation / taajuusmodulaatio
FSK  Frequency-Shift Keying / taajuusavainnus
ft foot / jalka (pituusmitta)
GaAs  Gallium Arsenide
GDO  Grid Dip Oscillator / dippioskillaattori
GHz  Gigahertz
GND  Ground / maa
H Henry (induktanssin yksikkö)
HF  High Frequency (3-30 MHz) (ruots. HF = RF)
HFO  High Frequency Oscillator
HPF  High Pass Filter / ylipäästösuodatin
Hz hertz (taajuuden yksikkö)
I Current / virta
IC Integrated Circuit / mikropiiri
ID Identification / tunnistus, Inside Diameter / sisäläpimitta
IF Intermediate Frequency / välitaajuus
IMD Intermodulation Distortion / keskeismodulaatiosärö
In inch / tuuma (pituusmitta)
I/0 Input/Output / tulo/lähtö
IRC International Reply Coupon / kansainvälinen postimaksukuponki
j kompleksiluvun merkki, ilmaisee myös impedanssin reaktiivisen osan (+j=induktiivinen, -j = kapasitiivinen)
joule
JFET Junction Field Effect Transistor
k kilo; Boltzmanin vakio
K Kelvin (lämpötila-asteikko)
kBd kilobaud (= 1000 baudia) 
kbit  1024 bittiä
kbyte  1024 bytes / 1024 tavua
l litra
induktanssi
lb  pound (painomitta)
LC  inductance-capacitance
LCD  Liquid Crystal Display / nestekidenäyttö
LED  Light Emitting Diode / valodiodi
LF  Low Frequency / matala taajuus (30-300 kHz)
LHC  Left Hand Circular (polarization) / vasenkätinen pyörivä polarisaatio
LO  Local Oscillator / paikallisoskillaattori
LP  Log-Periodic / logaritmiperiodinen
LS  Loudspeaker / kaiutin
LSB  Lower Sideband / alempi sivunauha
LSI  Large-Scale Integration / suurtiheys integrointi
LUF  Lowest Usable frequency / pienin käyttökelpoinen taajuus
mA  milliampeeri
mAh  milliampeeritunti
MF  Medium Frequency / keskiaallot (300-3000 kHz)
mH  millihenry
mho  johtokyvyn mittayksikkö (myös siemens)
ml mile / maili
mic mikrofoni
min minuutti
MIX Mixer / sekoittaja
MOD Modulator / modulaattori
modem MOdulator/DEModulator / modeemi
MOS Metal Oxide Semiconductor
MOSFET  Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor
ms millisekunti
m/s metriä sekunnissa
MSI Medium Scale Integration / keskitiheysintegrointi
MTBF Mean Time Between Failllre / keskimääräinen vikatiheysaika
MUF Maximum Usable Frequency / suurin käyttökelpoinen taajuus
NBFM  Narrow Band Frequency Modulation / kapeakaistainen taajuusmodulaatio
NC No Connection / ei kytkentää
NCS Net Control Station / National Communications System
nF nanofaradi
NF Noise Figure / kohinaluku
nH nanohenry
NiCd Nickel Cadmium
NM Net Manager
NMOS  N-channel Metal-Oxide Silicon
NO  Normally Open / normaalisti auki
NPN Negative-Positive-Negative (transistor)
NR Novice Roundup (kilpailu USA:ssa)
ns nanosekunti
NTS National Traffic System (USA)
OD Outside Diameter / ulkoläpimitta
op amp  Operational Amplifier / operaatiovahvistin
OSC Oscillator / oskillaattori
OTC Old Timer's Club
OTS Official Traffic Station (USA)
oz Ounce / unssi
P Power / teho; plugi
PA Power Amplifier / tehovahvistin
PAM Pulse-Amplitude Modulation
PBT Pass-Band Tuning / välitaajuus(sivuun)viritys
PC Printed Circuit / painokytkentä; Personal Computer / henkilökohtainen tietokone
PEP Peak Envelope Power / huipputeho
PEV Peak Envelope Voltage / huippujännite
pF pikofaradi
pH pikohenry
PIN Positive-lntrinsic-Negative (transistori tai diodi)
PIV Peak Inverse Voltage / estojännitteen huippuarvo
PLL Phase-Locked Loop / vaihelukittu silmukka
PM Phase Modulation / vaihemodulaatio
PMOS P-channel Metal-Oxide Semiconductor
PNP Positive-Negative-Positive (transistor)
pot potentiometri
P-P Peak-to-Peak / huipusta huippuun
PROM Programmable Read-Only Memory / ohjelmoitava lukumuisti
PTO  Permeability Tuned Oscillator / (yleensä rautajauhesydämellä säädettävä eskillaattori)
PTT Push-To-Talk / tangentti(kytkin)
Q (esim. piirin) hyvyysluku
R Resistor / vastus
RAM Random Access Memory / luku- ja kirjoitusmuisti
RC Resistance-Capacitance
R/C Radio Control / radio-ohjaus
RCC Rag Chewers' Club / "'Rätinpurijoiden" kerho
RF Radio Frequency / suurtaajuus
RFC Radio-Frequency Choke / suurtaajuuskuristin
RFI Radio-Frequnece Interference / suurtaajuushäiriö
RHC Right-Hand Circular (polarization) / oikeakätinen pyörivä polarisaatio
RIT Receiver Incremental Tuning / vastaanottimen sivuunviritys
RLC Resistance-lnductance-Capacitance
r/min Revolution per Minute / kierrosta minuutissa
RMS Root Mean Square / (tehollisarvo)
ROM Read-Only Memory / lukumuisti
R/O Radio Officer / radiosähköttäjä
r/$ Revolution per Second / kierrosta sekunnissa
RST Readability-Strenght-Tone / luettavuus, voimakkuus, äänenlaatu
RTTY Radioteletype / radiokaukokirjoitus
RX Receiver / vastaanotin
S siemens (johtokyvyn yksikkö)
s.a.e. Self Addressed Envelope / itselle osoitettu kirjekuori
s.a.s.e. Self Addressed Stamped Envelope / itselle osoitettu, postimerkein varustettu kirjekuori
SHF Super High Frequency (3-300 Hz)
SM Silver Mica (kondensaattori)
S/N Signal to Noise (ratio) / signaali/kohinasuhde
SPDT Single-Pole Double- Throw / yksinapainen kaksiasentoinen
SPLIT taajuusero RX;
SPST Single-Pole Single-Throw / yksinapainen yksiasentoinen
SSB Single Sideband / yksisivunauha(lähetys?
SSI Small-Scale Integration / pientiheysintegrointi
SSTV Slow Scan Television / hidaskuva-televisio, pysäytyskuva-TV
SX Simplex
Sync synchronous / synkroninen
SWL Short Wave Listener / Iyhytaaltokuuntelija
SWR Standing Wave Ratio / seisovan aallon suhde
Tfc traffic / liikenne
TR Transmit-Receive / lähetys-vastaanotto
TRX Transceiver / lähetinvastaanotin
1TL Transistor-Transistor Logic
Y Teletype / kaukokirjoitin
TV Television
TVI Television Interference / televisiohäiriö
TX Transmitter / lähetin
U Integrated Circuit / suom. kirjallisuudessa jännite
UHF Ultra High Frequency (300-3000 MHz)
USB Upper Sideband / ylempi sivunauha
UTC Universal Time Coordinated / myös pelkkä UT
uv  Ultraviolet
v Volt
VCO  Voltage Controlled Oscillator / jänniteohjattu oskillaattori
VCR  Video Cassette Recorder / videonauhuri
VDT  Video Display Terminal / videonäyttö
VFO Variable-Frequency Oscillator / säädettävätaajuinen oskillaattori
VHF Very High Frequency (30-300 MHz)
VLF Very Low Frequency (3-30 kHz)
VMOS Vertical Metal-Oxide Semiconductor
VOM Volt-Ohm Meter / yleismittari
VOX Voice Operated Switch / ääniohjattu kytkin
VR Voltage Regulator / jänniteregulaattori
VSWR Voltage Standing Wave Ratio / jännitteenä määritelty seisovan aallon suhde
VTVM Vacuum Tube Voltmeter / putkivolttimittari
VXO Variable Crystal Oscillator / säädettävä kideoskillaattori
WAC Worked All Continents
WARC World Administrative Radio Conference / maailman hallinnollinen radiokonferenssi
WAS Worked All States
WBFM Wide-Band Frequency Modulation / laajakaistainen taajuusmodulaatio 
Wh wattia tunnissa
WPM Words Per Minute / sanaa minuutissa (= 5 merkkiä minuutissa)
W/O Wireless Operator / radiosähköttäjä
X reaktanssi
XCVR Transceiver / lähetinvastaanotin
XFMR Transformer / muuntaja
XIT Transmitter Incremental Tuning / lähettimen sivuunviritys
XO Crystal Oscillator / kideoskillaattori
XTAL Crystal / kide
XVTR Transverter / transvertteri
Z impedance / impedanssi; myös UTC

Foneettiset aakkoset

Suomi Englanti
A Aarne Alfa
B Bertta Bravo
C Celsius Charlie
D Daavid Delta
E Eemeli Echo
F Faarao Foxtrot
G Gideon Golf
H Heikki Hotel
I Iivari India
J Jussi Juliett
K Kalle Kilo
L Lauri Lima
M Matti Mike
N Niilo November
O Otto Oscar
P Paavo Papa
Q Kuu Quebec
R Risto Romeo
S Sakari Sierra
T Tyyne Tango
U Urho Uniform
V Vihtori Victor
W Wiski Whiskey
X Äksä X-ray
Y Yrjö Yankee
Z Tseta Zulu
Ruots. O
Äiti
Öljy
Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media