SRAL – Hallitus ja toimihenkilöt

SRAL – Hallitus ja toimihenkilöt

Liiton hallintoa ja omaisuutta hoitaa hallitus, johon kuuluu kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitun Liiton puheenjohtajan lisäksi kuusi kolmeksi vuodeksi valittua jäsentä, joista vuosittain kaksi on erovuorossa.

Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan yhden varapuheenjohtajan ja harkintansa mukaan työvaliokunnan, johon Liiton puheenjohtajan lisäksi kuuluu kaksi jäsentä. Työvaliokunta hoitaa hallituksen sille määräämät tehtävät. Hallitus voi nimetä avukseen muita valio- ja toimikuntia.

Hallitus nimittää toimikunnat ja tiimit joka vuosi tammikuun kokouksessa vuodeksi kerrallaan.

Vaalivaliokunnan valitsee vuosittain Liiton syyskokous. Vaalivaliokunta vastaa puheenjohtaja- ja hallitusvaalien järjestämisestä.

Liitolla on lisäksi useita ohjaajia, jotka ovat oman alansa asiantuntijoita sekä QSL-korttijakelusta vastaavia QSL-piirimanagereita ja Riihimäellä valtakunnallinen QSL-toimisto. Kaikki nämä toimihenkilöt nimittää liiton hallitus.

Ohjaajat muun muassa neuvovat jäsenistöä, osallistuvat tapahtumien ja kilpailujen järjestämiseen ja kirjoittavat Liiton jäsenlehteen.

Finlands Radioamatörförbund rfs styrelsen och funktionärer
Board and managers of the Finnish Amateur Radio League

Henkilöiden sähköpostit ovat muotoa kutsu@sral.fi. Esimerkiksi OH2A@ on oh2a@sral.fi.

Toimikuntien sähköpostit ovat muotoa toimikunnan nimi tai lyhenne@sral.fi. Esimerkiksi tk1@ on tk1@sral.fi

tai muutoimikunta@ on muutoimikunta@sral.fi.

Hallitus/Styrelsen/Board 2021

Puheenjohtaja/
Ordförande/
President
Jorma Saloranta oh2ki@
Vara-puheenjohtaja Vili Peippo, OH5GE oh5ge@ +358 45 641 6063
Dimi Doukas, OH2DD oh2dd@
Tiina Kela, OH8BBO oh8bbo@
Mikael Nousiainen, OH3BHX oh3bhx@
Jari Kekki, OH2EXE oh2exe@
Jan Jylhä, OH1NDA oh1nda@ +358 40 5063130

 

Vaalivaliokunta/Valnämnd 2021

Puheenjohtaja /Ordf. Jukka Pappinen, OH6MWQ@ +358 40 054 7256
Varapuheenjohtaja/Viceordf. Markku Toijala, OH2BQZ@ +358 40 548 3351
Mari Nikkilä, OH2FPK@
Pekka Pussinen, OH8HBG@ +358 50 506 7812
Mikko Torni, OH2EWF@
Pauli Vesalainen, OH5BQ@ +358 50 550 4904
Sihteeri/Sekr. Ronja Iso-Heiko, ronja@
+358 9 562 5973 SRAL:n toimisto
Valiokunnan sähköposti vvk@

 

QSL-piirimanagerit/QSL manager/QSL managers

OH0 (OH0AA) Ålands Radioamatörer
BOX 1, 22100 MARIEHAMN
OH1 (OH1AJ) Jaakko Männikkö, OH1JM@ +358 40 775 5886
Paavolankatu 3 I 78, 20240 TURKU
OH2 (OH2TI) Kati Peippo, OH2FKX@ +358 50 5634862
Polyteknikkojen Radiokerho, PL69, 02151 ESPOO
OH3 (OH3NE) Jari Myllymäki, OH3CC@ +358 40 70 45 398
Mekaniikanpolku 8 A 13, 33720 Tampere
OH4 (OH4AB) Markku Säämänen, OH4RW +358 15 614 860
Pienolantie 20, 76150 PIEKSÄMÄKI
OH5 (OH5AB) Heikki Launis, OH5XO@ +358 44 232 1597
Kirvunkuja 3, 53550 LAPPEENRANTA
OH6 (OH6AD) Tapio Kotimäki, OH6MSZ@ +358 40 539 2073
Keski-Suomen Radioamatöörit ry, PL 109, 40101 JYVÄSKYLÄ
OH7 (OH7AB) Panu Vallius, OH7CW@  +358 50 347 5511
Alatie 2b C8, 80400 YLÄMYLLY
OH8 (OH8AA) Mika Siira, OH8MBN, oh8mbn ät gmail piste com +358 40 504 0273
Postimestarintie 11 A 9, 90150 OULU
OH9 (OH9AA) Olavi Savilampi OH9HCW +358 40 566 4897
Luikontie 14, 94450 KEMINMAA

 

Muita toimihenkilöitä/Övriga funktionärer

ARDF (radioamatöörisuunnistus) /
ARDF (radiopejlorientering)
Kimmo Lehtosaari, OH2JKU@ +358 400 806 592
Tehtävän kuvaus: ARDF-manageri (radiosuunnistusohjaaja) koordinoi harjoituksia ja kilpailuja. Vastaa lajin esittelyistä, koulutuksista ja materiaaleista sekä SRAL ARDF -lähetinkaluston ylläpidosta ja lainauksista. Toimii kansainvälisenä ARDF-yhteyshenkilönä ja SRAL:n edustajana IARU R1 ARDF ja NRAU ARDF working groupissa.
APRS-ohjaaja /
APRS manager
Jouni Ståhl, OH2JIU@ +358 50 301 9423
Tehtävän kuvaus: APRS-ohjaajan näkyvin toimenkuva on APRS-automaattiasemien hakemusten hyväksyntä SRAL:n nimissä. Tämän lisäksi toimenkuvaan kuuluvat myös muiden digitaalilähetettä toistavien automaattiasemien lupahakemukset, poislukien digitaaliset puhetoistimet, jotka ovat toistinasemakoordinaattorin vastuulla. Tällaisia ovat olleet esimerkiksi Winmor-toistin Pohjois-Suomessa, tai vaikkapa RFSM-8000-automaattiasema OH2DIGI Lohjalla. Lupabyrokratian lisäksi ohjaaja pyrkii auttamaan toimialaansa kuuluvissa harrastemuodoissa parhaansa mukaan opastamalla, neuvomalla ja ohjeistamalla.
Digimode-ohjaaja /
Digi-manager
Tehtävä haettavana. Lisätiedot tstolta.
Tehtävän kuvaus: Seuraa digimodejen kehittymistä/käyttöä kansainvälisesti, opastaa jäsenistöä digimodeasioissa. Koordinoi ja toimittaa digimodeaiheisia juttuja RA-lehteen.
DX-ohjaaja /
DX-manager
OHDXF ry.
DXCC Card Checker
Pertti Turunen OG2M, og2m ät kolumbus  fi
Tehtävän kuvaus: DXCC-, WAS- ja WAC-työskentelytodistuksien anomukset ja QSL-kortit voi lähettää tarkastusta varten korttien tarkastajalle, John Ahlbom, OH5NZ, joka tarkastettuaan hakijan anomuksen ja QSL-kortit sekä toimittaa aineiston ARRL:lle anomuksen hyväksymistä varten.
EMC-kordinaattori /
EMC-koordinator
Marko Wirtanen, OH8WM@ +358 41 702 2652
EME-ohjaaja /
EME
Janne Peltonen, OH1LRY@
Tehtävän kuvaus: Kokemusperäistä ja teoreettista tietoa EME:stä kiinnostuneille 2 m … 3 cm bandeilta; kelit, workkiminen, QTH, tekniikka, lupa-asiat, naapurit yms.
Field day -ohjaaja /
Field Day manager
Jukka Tarvainen, OH4MFA@
Historiaohjaaja /
Historik-kordinator
Ritva Korjus, OH2CJ@
Tehtävän kuvaus: Historiaohjaaja tallentaa Suomen Radioamatööriliitto ry:n historiaa sekä ylläpitää Liiton historia-arkistoa. Koordinoi ja opastaa jäsenistöä radioamatöörihistorian ja siihen liittyvien dokumenttien tallentamisesta ajankohdan mukaisilla välineillä. Edustaa Suomen Radioamatööriliitto ry:tä tarvittaessa Liiton historiaan liittyvissä asioissa.
Häiriöneuvoja /
Störningsrådgivare
Tehtävä haettavana. Lisätietoja tsto:lta.
IARU/NRAU -yhdyshenkilö /
IARU/NRAU-liaison
Markku Toijala, OH2BQZ@ +358 40 548 3351
IARUMS Pekka Kemppinen, OH2BLU@ +358 40 530 1693
Tehtävän kuvaus: IARUMS-toimintaa on raportointi radioamatööreille myönnetyillä taajuuksilla toimivista luvattomista lähetteistä. Lisää tietoa on sivulla: www.iarums-r1.org.
IARUMS VHF/UHF/SHF Matti Aarnio, OH2MQK, vushf-hairio-2007 ät sral.fi +358 400 285 469
Kuntaohjaaja /
Kommunmanager
Jari Talkara, OH1BOI@ +358 40 525 0761
Tehtävän kuvaus: Todiste- ja kuntaohjaaja innostaa radioharrastajia todisteiden hankkimiseen, myöntää SRAL:n awardeja yhteydet/kuittaukset tarkistaen ja huolehtii, että näiden awardien säännöt sekä kuntaluettelo ovat ajantasalla. Myös QSL-tarkistukset joitakin ulkomaisia todisteita varten (ei DXCC) ovat osa toimenkuvaa.
LF/MF-ohjaaja /
LF/MF-manager
Paul-Henrik Lindroos, OH1LSQ@ +358 40 587 5925
Mikroaalto-ohjaaja /
Mikrovågsmanager
Jari Koivurinne, OH3UW@ +358 40 722 3443
Tehtävän kuvaus: Mikroaalto-ohjaaja opastaa, koordinoi ja innostaa SRAL:n jäseniä mikroaaltokokeiluihin ja -työskentelyyn sekä toimii teknisenä neuvonantajana. Kokoaa mikroaaltoaiheisia artikkeleita julkaistavaksi RA-lehdessä.
Perinneradioyhdyshenkilö
Arto Heinonen, OH3NVK@
Satelliittikoordinaattori
Saku Elovaara, OH1SA@
QSL-toimisto /
QSL-bureau
Kai Piho, OH3GLY@ +358 400 202 520
OI-kerhoyhdyshenkilö Marko Päätalo, OH2LGW@ +358 40 722 9507
Tehtävän kuvaus: OI-kerhoyhdyshenkilön tehtävänä on edistää sekä tukea maanpuolustukseen liittyvien sotilaradioamatöörikerhoasemien ja -museoasemien toimintaa.
Radiomajakkakoordinaattori /
Beacon koordinator
Jukka Sirviö, OH6DD@ +358 40 503 8904
Radiopartio-ohjaaja /
Kontaktperson för scouterna
Reetta Glader, OH1EBO@  +358 44 280 3229
Tehtävän kuvaus: Neuvoo ja opastaa radiopartiosta kiinnostuville miten ja mistä löytyvät kontaktit lippukuntiin. Miten pääsee toimintaan mukaan. Mitkä radiopartiotapahtumat ovat jokavuotisia ja tärkeitä. Apusi liiton jäsenenä, voit tuoda asemasi ja olla operaattori näissä tapahtumissa partiolaisille.
Tekninen neuvoja /
Teknisk rådgivare
Tehtävä haettavana. Lisätiedot tsto:lta.
Todisteohjaaja /
Awardmanager
Jari Talkara, OH1BOI@ +358 40 525 0761
Tehtävän kuvaus: Todiste- ja kuntaohjaaja innostaa radioharrastajia todisteiden hankkimiseen, myöntää SRAL:n awardeja yhteydet/kuittaukset tarkistaen ja huolehtii, että näiden awardien säännöt sekä kuntaluettelo ovat ajantasalla. Myös QSL-tarkistukset joitakin ulkomaisia todisteita varten (ei DXCC) ovat osa toimenkuvaa.
Toistinkoordinaattori /
Repeaterkoordinator
Erik Finskas, OH2LAK@ +358 40 588 0003
Tehtävän kuvaus: Toistinasemakoordinaattorin tehtäviin kuuluu toistimien taajuushallinta sekä yleisesti toistimiin liittyvissä kysymyksissä auttaminen. Koordinaattori ylläpitää tietoutta toistinasematekniikoista ja jakaa tietoa edelleen. Toistinasemakoordinaattori ylläpitää myös yhteistä toistinasemalistaa.
V/U/SHF-ohjaaja /
V/U/SHF-manager
Jussi Liukkonen, OH5LK@
VHF-kilpailuohjaaja /
VHF contestmanager
Juho Kukkula, OH6ZZ@

0400 853 411

YOTA-yhteyshenkilö / YOTA-manager /
Youth Coordinator
Otava Tuomi, OH3OT@ +358 45 2701701

SRAL:n alueelliset Vapepa-ohjaajat

 

SRAL:n toimikunnat

HF-kilpailutoimikunta
 Puheenjohtaja Esa Korhonen, OH7WV@
Mauno Hirvonen, OH7UE@
Timo Klimoff, OH1NOA@
Niko Vanhatalo, OH5CZ@
Ari Vepsäläinen, OH6MW@
Toimikunnan sähköpostiosoite radiosport@
Historiatoimikunta
Puheenjohtaja Ritva Korjus, OH2CJ@
Kalervo Korjus, OH2CX@
Heikki Lahtivirta, OH2LH@
Antti Salmenlinna, OH2MNI@
Toimikunnan sähköpostiosoite historia@
YL-toimikunta
Anne Lähdes, OH2YL@
Jaana Hirsjärvi, OH6AX@
Mia Lamponen, OH4ML@
Tiina Kela, OH8BBO@
Toimikunnan sähköposti yl@
Koulutustoimikunta
Mikael Nousiainen, OH3BHX@
Tiiti Kellomäki, OH3HNY@
Juha Lindfors, OH8CW@
Veli-Pekka Niiranen, OH7FQH@ +358500577086
Toimikunnan sähköpostiosoite koulutus@
Markkinointitiimi
Puheenjohtaja Dimi Doukas, OH2DD@
Vilma Törö, OH2VT@
Era Koivumäki, OH2CV@
Annika Salmenlinna, OH2HSJ@
Otava Tuomi, OH3OT@
Tiimin sähköpostiosoite markkinointi@
Määräystyöryhmä
Puheenjohtaja Marko Wirtanen, OH8WM@ +358 41 702 2652
Jari Kekki, OH2EXE@
Tomas Tallkvist, OH6NVQ@
Erik Finskas, OH2LAK@
Marko Leikola, OH2BUF@
Antero Väänänen, OH6NG@ +358 40 731 4777
Paul-Henrik Lindroos, OH1LSQ@ +358 40 587 5925
Jari Koivurinne, OH3UW@ +358 40 722 3443
Antti Salmenlinna, OH2MNI@
Pekka Pussinen, OH8HBG@ +358 400 598 873
Jussi Liukkonen, OH5LK@
Pekka Länsman, OH2NCS@
Pentti Grönlund, OH3BK
Työryhmän sähköpostiosoite maaraykset@
Nuorisotiimi
Tiiminvetäjä Niko Vanhatalo, OH5CZ@
Erkkilä Mikael, OH3UAF@
Anu Hynninen, OH6ME@
Otava Tuomi, OH3OT@
Vilma Törö, OH2VT
Toimikunnan sähköpostiosoite nuoriso@
Pätevyystutkijakunta (PTK)
 Puheenjohtaja Heikki Lahtivirta, OH2LH@
Seppo Pekonen, OH7SP
Ari Lehto, OH3HZ
Henri Olander, OH3JR
Pätevyystutkijakunnan sähköpostiosoite ptk@
Tekninen ylläpito -ryhmä
Harri Sundberg, OH4BW@
Vili Peippo, OH5GE@
SRAL 100 v. – toimikunta
Puheenjohtaja Merja Koivaara, OH1EG@
Toimikunnan sähköpostiosoite sral100juhla@
Svenska utskottet
Puheenjohtaja Jan Jylhä OH1NDA +358 40 5063130
Kurt Ekman OH2NJN
Karl-Erik Eriksson OH0NA
Maria Kaunismaa OH0FM
Patrik Willför OH6GDX
Toimikunnan sähköposti utskottet@
Valmiustoimikunta
Puheenjohtaja Tehtävä haettavana.
Esa Harjula, OH5KRQ@
Jukka Pappinen, OH6MWQ@
Anders Nygård, OH1MTD@
Vili Peippo, OH5GE@
Keijo Veijanen, OH6FT@
Jouni Ståhl, OH2JIU@
Tuomas Tauriala, OH3ERV@
Erik Finskas, OH2LAK@
Toimikunnan sähköposti valmius@
 VUSHF-toimikunta
 Puheenjohtaja  Jussi Liukkonen, OH5LK,@
Vili Peippo, OH5GE@
Marko Wirtanen, OH8WM@
Ari Väisänen, OH3LWP@
Jouni Ståhl, OH2JIU@
Hannu Reko, OH3DP@
Jukka Sirviö, OH6DD@
Matti Aarnio, OH2MQK@ +358 400 285 469
Saku Elovaara, OH1SA@ +358 50 584 6171
Erik Finskas, OH2LAK@
Michael Fletcher, OH2AUE@ +358 50 550 5293
Jari Koivurinne, OH3UW@ +358 40 722 3443
Juho Kukkula, OH6ZZ@

0400 853 411

Peter Lytz, OH2AVP@
Janne Peltonen, OH1LRY@
Pekka Pussinen, OH8HBG@ +358 400 598 873
Toimikunnan sähköposti vhf@
Verkkosivutoimikunta
Puheenjohtaja Tiina Kela OH8BBO@
Lasse Latva, OH3HZB@
Mikael Nousiainen, OH3BHX@
Antti Louko, OH6VA

Valmiusyhdyshenkilöt

Lappi: Juha Pauri, OH9FKL
Pohjois-Pohjanmaa: Jarmo Lempiäinen, OH8GNS
Pohjois-Savo: Hannu Rättö, OH7GIG
Pohjanmaa: Matti Järvi OH6LXS
Keski-Suomi: Juha Peltonen, OH6MTG
Etelä-Pohjanmaa: Matti Järvi OH6LXS (vt.)
Satakunta: Anders Nygård, OH1MTD
Päijät-Häme: Jouni Ståhl, OH2JIU (vt.)
Kymenlaakso: Esa Harjula, OH5KRQ
Varsinais-Suomi: Petteri Yrjälä, OH1KFL
Uusimaa: Jouni Ståhl, OH2JIU