IARU-taajusjakosuositus

IARU Region 1 taajuusjakosuositus

IARU on antanut 135 kHz:stä aina 241 GHz:lle asti taajuusjakosuosituksen helpottaakseen harrastuksemme eri osa-alueiden asemia löytämään juuri omasta alastaan kiinnostuneita vasta-asemia. Bandijaolla saadaan lisäksi meille jaetut bandit tehokkaampaan käyttöön.

Jokainen IARU:n region tekee bandijakotaulukot omalle alueelleen. Muutokset tehdään IARU:n kokouksissa jäsenliittojen aloitteiden mukaisesti ja tultuaan hyväksytyksi ne kattavat aina koko regionin.

Bandijakotaulukko on suositus, jonka noudattaminen on vapaaehtoista. Tästä huolimatta on toivottavaa, että mahdollisimman moni noudattaa niitä workkiessaan, sillä muuten liikennöinti bandeilla käy hankalammaksi ja tahattomien häiriöiden määrä muille saman bandin harrastajille lisääntyy. Bandijako on kaikkien radioamatöörien etu.
 

HF-taajuusjakosuositus

Päivitetty IARU Region 1 -konferenssissa Landshutissa 2017.

Taajuusalue Taajuus (kHz)  Max. kaistanleveys (Hz)  Suositeltu lähetelaji ja käyttö
135 kHz 135,7–137,8 200 CW, QRSS ja kapeat digitaalilajit
472 kHz 472–475 200 CW. Katso myös huomautukset.
472 kHz 475–479 (#) CW, digitaaliset lähetelajit. Katso myös huomautukset.
472 kHz Työskentelytaajuutta valittaessa tulee erityisesti huomioida häiriöiden välttäminen vielä käytössä olevien radionavigointimajakoiden (NDB) kanssa.
472 kHz (#) suurinta kaistanleveyttä ei ole määritelty, mutta enintään 500 Hz on suositus.
1,8 MHz 1810–1838 200 CW, 1836 kHz = QRP-aktiviteetin keskitaajuus
1,8 MHz 1838–1840 500 Kapeakaistaiset lähetyslajit
1,8 MHz 1840–1843 2700 Kaikki lähetelajit–digitaaliset lähetelajit, (*)
1,8 MHz 1843–2000 2700 Kaikki lähetelajit, (*)
1,8 MHz Niissä maissa joissa on SSB-alue VAIN 1840 kHz alapuolella, voivat radioamatöörit jatkaa sen käyttämistä, mutta kansallisten liittojen tulisi näissä maissa tehdä kaikki mahdollinen, jotta lupaviranomaiset siirtäisivät puhealueen Region 1 taajuussuunnitelman mukaiseksi. (Davos 2005).
3,5 MHz 3500–3510 200 CW, etuoikeus mannertenvälisellä liikenteellä
3,5 MHz 3510–3560 200 CW, kilpailut, 3555 kHz = QRS-aktiviteetin keskitaajuus
3,5 MHz 3560–3570 200 CW, 3560 kHz = QRP-aktiviteetin keskitaajuus
3,5 MHz 3570–3580 200 Kapeakaistaiset lähetelajit – digitaaliset lähetelajit
3,5 MHz 3580–3590 500 Kapeakaistaiset lähetelajit – digitaaliset lähetelajit
3,5 MHz 3590–3600 500 Kapeakaistaiset lähetelajit – digitaaliset lähetelajit, automaattiset data-asemat (miehittämättömät)
3,5 MHz 3600–3620 2,700 Kaikki lähetelajit – digitaaliset lähetelajit, automaattiset data-asemat (miehittämättömät) (*)
3,5 MHz 3600–3650 2,700 Kaikki lähetelajit, 3630 kHz = digitaalisen puhe- aktiviteetin keskitaajuus, SSB-kilpailut (*)
3,5 MHz 3650–3700 2,700 Kaikki lähetelajit, 3690 kHz = SSB QRP-aktiviteetin keskitaajuus
3,5 MHz 3700–3775 2,700 Kaikki lähetelajit, SSB-kilpailut, 3735 kHz = kuvaläheteaktiviteetin keskitaajuus 3760 kHz = Region 1 hätäliikenteen keskitaajuus
3,5 MHz 3775–3800 2,700 Kaikki lähetelajit, SSB-kilpailu, etuoikeus mannertenvälisillä yhteyksillä
5 MHz 5351,5–5354,0 200 CW, kapeakaistaiset lähetelajit – digitaaliset lähetelajit
5 MHz 5354,0–5366,0 2,700 Kaikki lähetelajit, USB:tä suositellaan puhetyöskentelyyn (##)
5 MHz 5366,0–5366,5 20 Heikon signaalin kapeakaistaiset lähetelajit
5 MHz Paikallisten verkkojen ja rätinpurentayhteyksien ei tulisi käyttää 5 MHz aluetta, vaan sen sijasta 3,5 tai 7 MHz taajuusalueita, joilla on enemmän taajuuskaistaa käytettävissä.
7 MHz 7000–7040 200 CW, 7030 kHz = QRP-aktiviteetin keskitaajuus
7 MHz 7040–7047 500 Kapeakaistaiset lähetelajit – digitaaliset lähetelajit
7 MHz 7047–7050 500 Kapeakaistaiset lähetelajit – digitaaliset lähetelajit, automaattiset data-asemat (miehittämättömät)
7 MHz 7050–7053 2700 Kaikki lähetelajit – digitaaliset lähetelajit, automaattiset data-asemat (miehittämättömät) (*)
7 MHz 7053–7060 2700 Kaikki lähetelajit – digitaaliset lähetelajit
7 MHz 7060–7100 2700 Kaikki lähetelajit, SSB-kilpailut 7070 kHz = digitaalisen puheaktiviteetin keskitaajuus 7090 kHz = SSB QRP-aktiviteetin keskitaajuus
7 MHz 7100–7130 2700 Kaikki lähetelajit, 7110 kHz = Region 1 hätä- liikenteen keskitaajuus
7 MHz 7130–7175 2700 Kaikki lähetelajit, SSB-kilpailut 7165 kHz = kuvalähetysaktiviteetin keskitaajuus
7 MHz 7175–7200 2700 Kaikki lähetelajit, SSB-kilpailut, etuoikeus mannertenvälisellä liikenteellä
10 MHz 10100–10130 200 CW, 10116 kHz = QRP-aktiviteetin keskitaajuus
10 MHz 10130–10150 500 Kapeakaistaiset lähetelajit – digitaaliset lähetelajit
10 MHz SSB:tä voivat käyttää hätäliikenteeseen osallistuvat asemat tilanteessa, jossa on kyse välittömästä hengenvaarasta tai aineellisesta uhasta.
10 MHz Taajuuskaistaa 10120–10140 kHz voidaan käyttää SSB-lähetyksiin päiväntasaajan eteläpuolisessa Afrikassa paikalliseen valoisaan aikaan.
10 MHz Uutislähetyksiä (bulletiineja) ei tulisi lähettää 10 MHz alueella millään lähetelajilla.
14 MHz 14000–14060 200 CW, kilpailut, 14055 kHz = QRS-aktiviteetin keskitaajuus
14 MHz 14060–14070 200 CW, 14060 kHz = QRP-aktiviteetin keskitaajuus
14 MHz 14070–14089  500 Kapeakaistaiset lähetelajit – digitaaliset lähetelajit 
14 MHz 14089–14099 500 Kapeakaistaiset lähetelajit – digitaaliset lähetelajit, automaattiset data-asemat (miehittämättömät) 
14 MHz 14099–14101 IBP, ainoastaan majakat
14 MHz 14101–14112 2700 Kaikki lähetelajit – digitaaliset lähetelajit, automaattiset data-asemat (miehittämättömät)
14 MHz 14112–14125 2700 Kaikki lähetelajit
14 MHz 14125–14300 2700 Kaikki lähetelajit, SSB-kilpailut, 14130 kHz = digitaalisen puheaktiviteetin keskitaajuus, 14195 kHz ± 5 kHz = etuoikeus DX-peditioilla, 14230 kHz = kuvalähetysaktiviteetin keskitaajuus, 14285 kHz = SSB QRP-aktiviteetin keskitaajuus
14 MHz 14300–14350 2700 Kaikki lähetelajit, 14300 kHz = maailmanlaajuinen hätäliikenteen keskitaajuus
18 MHz 18068–18095 200 CW, 18086 kHz = QRP-aktiviteetin keskitaajuus
18 MHz 18095–18105 500 Kapeakaistaiset lähetelajit – digitaaliset lähetelajit
18 MHz 18105–18109 500 Kapeakaistaiset lähetelajit – digitaaliset lähetelajit, automaattiset data-asemat (miehittämättömät)
18 MHz 18109–18111   IBP, ainoastaan majakat
18 MHz 18111–18120 2700 Kaikki lähetelajit–digitaaliset lähetelajit, automaattiset data-asemat (miehittämättömät)
18 MHz 18120–18168 2700 Kaikki lähetelajit, 18130 kHz = SSB QRP-aktiviteetin keskitaajuus, 18150 kHz = digitaalisen puheaktiviteetin keskitaajuus, 18160 kHz = maailmanlaajuinen hätäliikenteen keskitaajuus
21 MHz 21000–21070 200 CW, 21055 kHz = QRS-aktiviteetin keskitaajuus, 21060 kHz = QRP-aktiviteetin keskitaajuus
21 MHz 21070–21090 500 Kapeakaistaiset lähetelajit – digitaaliset lähetelajit
21 MHz 21090–21110 500 Kapeakaistaiset lähetelajit – digitaaliset lähetelajit, automaattiset data-asemat (miehittämättömät)
21 MHz 21110–21120  2700 Kaikki lähetelajit (paitsi SSB) – digitaaliset lähetelajit, automaattiset data-asemat (miehittämättömät)
21 MHz 21120–21149 500 Kapeakaistaiset lähetyslajit
21 MHz 21149–21151  IBP, ainoastaan majakat
21 MHz 21151–21450 2700 Kaikki lähetelajit, 21180 kHz = digitaalisen puheaktiviteetin keskitaajuus, 21285 kHz = SSB QRP-aktiviteetin keskitaajuus, 21340 kHz = kuvalähetysaktiviteetin keskitaajuus, 21360 kHz = maailmanlaajuinen hätäliikenteen keskitaajuus
24 MHz 24890–24915 200 CW, 24906 kHz = QRP-aktiviteetin keskitaajuus
24 MHz 24915–24925 500 Kapeakaistaiset lähetelajit – digitaaliset lähetelajit
24 MHz 24925–24929 500 Kapeakaistaiset lähetelajit – digitaaliset lähetelajit, automaattiset data-asemat (miehittämättömät) 
24 MHz 24929–24931 IBP, ainoastaan majakat 
24 MHz 24931–24940 2700 Kaikki lähetelajit, automaattiset data-asemat
24 MHz 24940–24990 2700 Kaikki lähetelajit, 24960 kHz = digitaalisen puheaktiviteetin keskitaajuus
28 MHz 28000–28070 200 CW, 28055 kHz = QRS-aktiviteetin keskitaajuus 28060 kHz = QRP-aktiviteetin keskitaajuus
28 MHz 28070–28120 500 Kapeakaistaiset lähetelajit – digitaaliset lähetelajit
28 MHz 28120–28150 500 Kapeakaistaiset lähetelajit – digitaaliset lähetelajit, automaattiset data-asemat (miehittämättömät)
28 MHz 28150–28190 500 Kapeakaistaiset lähetelajit
28 MHz 28190–28199 IBP, alueelliset vuorottelevat majakat
28 MHz 28199–28201 IBP, maailmanlaajuinen vuorotteleva majakkaverkko
28 MHz 28201–28225 IBP, jatkuvasti lähettävät majakat
28 MHz 28225–28300 2700 Kaikki lähetelajit – majakat
28 MHz 28300–28320 2700 Kaikki lähetelajit, automaattiset data-asemat (miehittämättömät)
28 MHz 28320–29000 2700 Kaikki lähetelajit, 28330 kHz = digitaalisen puhe- aktiviteetin keskitaajuus, 28360 kHz = SSB QRP-aktiviteetin keskitaajuus, 28680 kHz = kuvalähetysaktiviteetin keskitaajuus
28 MHz 29000-29100 6000 Kaikki lähetelajit
28 MHz 29100–29200 6000 Kaikki lähetelajit, FM simplex: 10 kHz kanavat
28 MHz 29200–29300 6000 Kaikki lähetelajit – digitaaliset lähetelajit, automaattiset data-asemat (miehittämättömät)
28 MHz 29300–29510 6000 Satelliittiyhteyksien alaslinkki
28 MHz 29510–29520 Suojakanava
28 MHz 29520–29590 6000 Kaikki lähetelajit – FM-toistinasemien sisäänmeno, (RH1–RH8)
28 MHz 29600 6000 Kaikki lähetelajit – FM-kutsukanava
28 MHz 29610 6000 Kaikki lähetelajit, FM simplex-toistimet (sisäänmeno ja ulostulo)
28 MHz 29620–29700 6000 Kaikki lähetelajit – FM-toistinasemien ulostulo, (RH1–RH8)

Huomautuksia

Taajuudet käyttösuosituksessa viittaavat lähetteen käyttämään todelliseen lähetyskaistaan (ei siis vaimennetun kantoaallon taajuuteen!).

Lähettimen korkein asteikkolukema USB-puheella saa olla 14347 kHz, 18165 kHz, 21447 kHz ja 24987 kHz kyseisillä alueilla, sillä muuten ylempi sivunauha osuu alueen ulkopuolelle.
(*) Matalin lähettimen asteikkolukema LSB-puhetyöskentelyssä: 1843, 3603 tai 7053 kHz
(##) Ylin lähettimessä näkyvä taajuus USB-puhetyöskentelyssä5 MHz alueella: 5363 kHz
CW-yhteydet hyväksytään kaikkialla kaikilla alueilla, ei kuitenkaan majakkakaistoilla. (DV05_C4_Rec_13).
Amplitudimodulaatiota (AM) voidaan käyttää puhealueilla edellyttäen, että naapuritaajuuksien käyttäjät otetaan huomioon. (NRRL Davos 05).

Sivunauhojen käyttö

Alle 10 MHz taajuuksilla käytetään alempaa sivunauhaa (LSB) ja yli 10 MHz taajuuksilla ylempää sivunauhaa (USB). Poikkeuksena 5 MHz, jolla suositellaan USB:n käyttöä.

Kilpailut

Kun kyse ei ole DX-yhteyksistä, kilpailukaistat eivät saisi sisältää taajuuksia 3500–3510 kHz ja 3775–3800 kHz.
Kilpailut tulisi rajoittaa 1,8, 3,5, 7 14, 21 ja 28 MHz alueille. Kilpailuaktiviteettia ei hyväksytä 5, 10, 18 ja 24 MHz alueilla.

Niille radioamatööreille, jotka eivät osallistu kilpailuihin, suositellaan kilpailuista vapaiden alueiden (10, 18 ja 24 MHz) käyttöä suurimpien kansainvälisten kilpailujen aikana. (DV05_C4_Rev_07).

Miehittämättömät lähetysasemat

Termi ”automaattinen data-asema” sisältää myös viestejä tallentavat ja edelleen lähettävät asemat.

IARU:n jäsenliittoja kehotetaan rajoittamaan miehittämättömien asemien käyttöä HF-alueella. Miehittämättömien automaattiasemien käyttö suositellaan tapahtuvaksi vain operaattorin valvonnassa. Poikkeuksen muodostavat ne majakat, joista on sovittu IARU Region 1:n majakkakoordinaattorin kanssa, sekä erikoisluvalla toimivat kokeiluasemat.
Miehittämättömien lähetysasemien, ja niihin liittyvän operoinnin, tulee noudattaa taajuussuosituksessa määriteltyjä taajuuksia ja kaistaleveyksiä.

Miehittämättömän lähetysaseman operaattori on vastuussa siitä, että se ei aiheuta häiriötä muulle liikenteelle. Tämä on erityisen tärkeää 10 MHz alueella, jolla radioamatööriliikenne on vain toissijaisin oikeuksin.

Majakat

Lisätietoa IARU-R1:n majakkakäytännöistä löytyy ”IARU Region 1 HF Manager Handbook”:sta.

Päivitetty Erkki Heikkisen, OH2BF, suomentamasta ja Jukka Heikinheimon, OH2BR, oikolukemasta taajuusjakosuosituksesta 2009. Päivitetty vastaamaan vuoden 2017 tilannetta / Markku Toijala, OH2BQZ.
 

V/U/SHF-taajuusjakosuositus

Päivitetty IARU Region 1 -konferenssissa Sun Cityssa 2011.

50 MHz

Taajuus (MHz)
50.000 - 50.100 Vain CW
50.100 - 50.500 Kapeakaistalähetteet
50.500 - 52.000 Kaikki lähetteet

Käyttö:
50.020 - 50.080 Vain majakat
50.100 - 50.130 Vain maanosien väliset yhteydet
50.090 CW-aktiviteetin keskitaajuus
50.110 DX-kutsutaajuus
50.150 SSB-aktiviteetin keskitaajuus
50.185 Crossband aktiviteetin keskitaajuus
50.200 MS-aktiviteetin keskitaajuus (CW/SSB)
50.510 SSTV (AFSK)
50.550 FAX
50.600 RTTY (FSK)
50.620 - 50.750 Digitaaliset lähetteet
51.210 - 51.390 Toistimet sisään
51.410 - 51.590 FM-simplex F41-F59 (kanavajako 20 kHz)
51.510 FM-simplex kutsukanava F51
51.810 - 51.990 Toistimet ulos RF81-RF99

144 MHz

Taajuus (MHz)
144.000 - 144.035 Vain EME (CW/SSB)
144.035 - 144.150 Vain CW
144.150 - 144.400 SSB
144.400 - 144.490 Majakat
144.500 - 144.800 Kaikki lähetteet
144.800 - 144.990 Digitaaliset lähetteet
144.994 - 145.1935 Toistimet sisään (12.5 kHz kanavajako)
145.194 - 145.5935 FM-simplex (12.5 kHz kanavajako)
145.594 - 145.7935 Toistimet ulos RV48-RV62 (12.5 kHz kanavajako)
145.800 - 146.000 Satelliitit

Käyttö:
144,050 CW-aktiviteetin keskitaajuus
144.100 - 144.126  Meteor Scatter Random CW
144.140 - 144.150 FAI CW
144.150 - 144.160 FAI SSB
144.195 - 144.205  Meteor Scatter Random SSB
144,300 SSB-aktiviteetin keskitaajuus
144.390 - 144.400 Meteor Scatter Random SSB
144.490  SAREX-uplink
144,500 SSTV -kutsutaajuus
144.525  ATV SSB talk-back keskitaajuus
144.600  RTTY-kutsutaajuus
144.700  FAX-kutsutaajuus
144.750  ATV-kutsutaajuus/talk-back
144.800  APRS
144.825  Pakettiradio
144.850  Pakettiradio
144.875  Pakettiradio
145.000 - 145.1875  Toistimet sisään
145.200  V16 Miehitetyt avaruusasemat
145.2125  V17 Simplex ( V16 - V47)
145.225  V18
145.2375  V19
145.250  V20
145.2625  V21
145.275  V22
145.2875  V23
145.300  V24 RTTY
145.3125  V25
145.325  V26
145.3375  V27
145.350  V28
145.3625  V29
145.375  V30
145.3875  V31
145.400  V32
145.4125  V33
145.425  V34
145.4375 V35
145.450  V36
145.4625  V37
145.475  V38
145.4875  V39
145.500  V40 FM-kutsutaajuus
145.5125  V41
145.525  V42
145.5375  V43
145.550  V44
145.5625  V45
145.575  V46
145.5875  V47
145,600 RV48 145.000 sisään
145.6125  RV49 145.0125
145.625 RV50 145.025
145.6375  RV51 145.0375
145.650  RV52 145.050
145.6625   RV53 145.0625
145.6875  RV55 145.0875
145.700  RV56 145.100
145.7125  RV57 145.1125
145.725  RV58 145.125
145.7375  RV59 145.1375
145.750  RV60 145.150
145.7625  RV61 145.1625
145.775  RV62 145.175
145.7875  RV63 145.1875
145.800  V64 Miehitetyt avaruusasemat (duplex)

432 MHz

Taajuus (MHz)
432.000 - 432.150  Vain CW
432.150 - 432.400  CW/SSB
432.400 - 432.500  Majakat
432.500 - 432.600  Lineaariset toistimet sisään
432.600 - 432.800  Lineaariset toistimet ulos
432.994 - 433.381  Toistimet sisään
433.394 - 433.581  FM-simplex
433.600 - 434.594  Kaikki lähetteet
434.594 - 434.981  Toistimet ulos
434.981 - 438.000  Satelliitit

Käyttö:
432.000 - 432.025  EME
432.050  CW-aktiviteetin keskitaajuus
432.200  SSB-aktiviteetin keskitaajuus
432.350  Mikroaalto talk-back keskitaajuus
432.500  Kapeakaista SSTV- kutsutaajuus
432.600  RTTY (FSK/PSK)
432.700  FAX (FSK)
432.725*  Pakettirunkoverkko
432.750  Pakettiradio
432.775*  Pakettirunkoverkko
433.400  SSTV (FM/AFSK)
433.425  U274 Simplex (U272 - U286)
433.450  U276
433.475  U278
433.500  U280 FM-kutsutaajuus
433.525  U282
433.550  U284
433.575  U286
433.600  RTTY (AFSK/FM)
433.625  Pakettirunkoverkko
433.650  Paketti BBS 1200 Bd portit
433.675  Paketti, paikallisliik. (1200 Bd)
433.700  Paketti, paikallisliik. (9600 Bd)
433.725  Cluster 1200 Bd portit
433.750  Pakettiradio
433.775  Pakettirunkoverkko
434.450  Pakettiradio
434.475  Paketti BBS 9600 Bd portit
434.500  Cluster 9600 Bd portit
434.525*  Pakettirunkoverkko
434.550  Pakettiradio
434.575*  Pakettirunkoverkko
434.600 ulos RU368 433.000 sisään
434.625  RU370 433.025
434.650  RU372 433.050
434.675  RU374 433.075
434.700  RU376 433.100
434.725  RU378 433.125
434.750  RU380 433.150
434.775  RU382 433.175
434.800  RU384 433.200
434.825  RU386 433.225
434.850  RU388 433.250
434.875  RU390 433.275
434.900  RU392 433.300
434.925  RU394 433.325
434.950  RU396 433.350
434.975  RU398 433.375

1296 MHz

Taajuus (MHz)
1240.000 - 1243.250  Kaikki lähetteet
1243.250 - 1260.000  ATV
1260.000 - 1270.000  Satelliitit
1270.000 - 1272.000  Kaikki lähetteet
1272.000 - 1290.994  ATV
1290.994 - 1291.481  Toistimet sisään RM0-RM19
1291.494 - 1296.000  Kaikki lähetteet
1296.000 - 1296.150  CW
1296.150 - 1296.800  CW/SSB
1296.800 - 1296.9875  Vain majakat
1296.994 - 1297.481  Toistimet ulos RM0-RM19
1297.494 - 1297.981  FM-Simplex SM20-SM39
1298.000 - 1300.000  Kaikki lähetteet

Käyttö:
1240.000 - 1241.000  Digitaalilähetteet
1296.000 - 1296.025  EME
1296.200   CW/SSB-aktiviteetin keskitaajuus
1296.400 - 1296.600  Lineaariset toistimet sisään
1296.500  SSTV
1296.600  RTTY
1296.600 - 1296.800  Lineaariset toistimet ulos
1296,700 FAX
1297.500   FM-aktiviteetin keskitaajuus
1298.500 - 1300.000  Digitaaliset lähetteet

2,3 GHz

Taajuus (MHz)
2300.000 - 2320.000  Kansallinen käyttö
2320.000 - 2320.150  Vain CW
2320.150 - 2320.800  CW/SSB
2320.800 - 2321.000  Vain majakat
2321.000 - 2322.000  FM (simplex ja toistimet)
2322.000 - 2400.000 Kaikki lähetteet
2400.000 - 2450.000  Satelliitit

Käyttö:
2304.000 - 2308.000  Kapeakaistalähetteet
2320.000 - 2320.025  EME
2320.200  SSB-aktiviteetin keskitaajuus
2322.000 - 2355.000  ATV
2355.000 - 2365.000  Digitaaliset lähetteet
2365.000 - 2370.000  Toistimet
2370.000 - 2392.000  ATV
2392.000 - 2400.000  Digitaaliset lähetteet

3,4 GHz

Taajuus (MHz)
3400.000 - 3402.000 CW/EME/SSB
3402.000 - 3408.000  Kaikki lähetteet

Käyttö:
3400.100  CW/EME/SSB-aktiviteetin keskitaajuus

5,6 GHz

Taajuus (MHz)
5650.000 - 5668.000  Satelliitit, uplink
5668.000 - 5670.000  Kapeakaistalähetteet & satelliitit, uplink
5670.000 - 5700.000  Digitaaliset lähetteet
5700.000 - 5720.000  ATV
5720.000 - 5760.000   Kaikki lähetteet
5760.000 - 5762.000  Kapeakaistalähetteet
5762.000 - 5790.000  Kaikki lähetteet
5790.000 - 5850.000  Satelliitit, downlink

Käyttö:
5668.200  Kapeakaista-aktiviteetin keskitaajuus
5760.200  Kapeakaista-aktiviteetin keskitaajuus

10 GHz

Taajuus (MHz)
10000.000 - 10150.000  Digitaaliset lähetteet
10150.000 - 10250.000  Kaikki lähetteet
10250.000 - 10280.000  Digitaaliset lähetteet
10368.000 - 10370.000  Kapeakaistalähetteet
10450.000 - 10500.000  Satelliitit & kaikki lähetteet

Käyttö:
10368.200  SSB-aktiviteetin keskitaajuus

24 GHz

Taajuus (MHz)
24000.000 - 24048.000  Satelliitit
24048.000 - 24050.000  Kapeakaistalähetteet
24050.000 - 24250.000  Kaikki lähetteet

Käyttö:
24048.200  Kapeakaista-aktiviteetin keskitaajuus
24125.000  Laajakaistalähetteille suositeltu taajuus

47 GHz

Taajuus (MHz)
47000.000 - 47200.000  Kaikki lähetteet

Käyttö:
47088.000  Kapeakaistalähetteiden aktiviteettikeskitaajuus

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media