SRAL – Pätevyystutkijat

SRAL – Pätevyystutkijat /Examinatorer

Paikka /Ort Nimi /Namn @ Kutsu /Anrop Puh. /Tfn. Huom. /Anm.
Haapavesi Viitala Jan @ OH8FQS 0440708107
Helsinki Lahtivirta Heikki @ OH2LH 0405228596 CW
Helsinki Peippo Vili @ OH5GE 0456416063 CW
Hämeenlinna/ Riihimäki Olander Henri @ OH3JR 0500843396 CW
Hämeenlinna/Oulu Wirtanen Marko @ OH8WM 0417022652 CW
Joensuu Korhonen Matti @ OH7FQP 050 365 4823
Jyväskylä Kuukkanen Markus @ OH6LSR 0405765891 CW
Järvenpää Matti Friman @ OH2BDQ 0509100691 CW
Kajaani Moilanen Arto @ OH8GNZ 0443280543 CW
Kauhajoki Hakala Timo @ OH6FMG 0400363446
Kolari/Oulu Nikumaa Kari @ OH8GET 0405222556
Kotka Glan Tero @ OH5TEG 0447099511
Kouvola Miettinen John @ OH5SS 0443335024
Kuopio Nikkilä Mari @ OH2FPK 0440272700 CW
Lahti/Hollola Lehto Ari @ OH3HZ 0503132995 CW
Lappeenranta Suurnäkki Simo @ OH5GIO 0505983814
Mikkeli Huttunen Heikki @ OH4RD 0400653210 CW
Nurmijärvi/Vantaa/Espoo Tuomi Pasi @ OH2PT 0405018683
Oulu Aho Esa @ OH9VB 0400910006 CW
Pieksämäki Sundberg Harri @ OH4BW 0503825510
Pori Pohjola Timo @ OH1TM 0405019143 CW
Rauma Manner Ilkka @ OH1OD 050 67 878 CW
Salo Petteri Yrjälä @ OH1KFL 040 540 2213
Saltvik Eriksson Karl-Erik OH0NA (018) 436 07 CW
Seinäjoki Havimäki Erkki @ OH6NMY 0405549161
Tampere Sirén Tommi @ OH3FCB 0503436744
Turku Heikinheimo Jukka @ OH2BR 0405009727 CW
Turku Kajava Juha @ OH1ND 050 4836012
Vaasa Vauramo Rauno @ OH6AYW 0443174555
Vantaa Yrjölä Jukka @ OH2MRS

0449815573

Tutkintoon haluava voi ottaa yhteyttä tutkijaan ja sopia milloin ja missä pidetään tutkinto.

@-merkillä merkityille pätevyystutkijoille voi lähettää sähköpostia muodostamalla sähköpostiosoitteen henkilön kutsu@sral.fi

Niiden tutkijoiden kohdalle on merkitty “CW”, jotka ottavat vastaan SRAL:n epävirallisia sähkötystutkintoja.

Liiton hallitus nimittää pätevyystutkijat vuodeksi kerrallaan.

Pätevyystutkijat vastaanottavat radioamatööritutkintoja annettujen ohjeiden mukaisesti.

Tutkijoiden esimies: Henri Olander, OH3JR@, 0500 843 396.

Den som önskar avlägga examen kontaktar examinatorn och kommer överens om när och var examen anordnas. Till examinatorer utmärkta med @-tecknet kan man sända e-post på adressen personens anrop@sral.fi. Personer utmärkta med “CW” tar emot SRAL:s inofficiella telegrafiprov. Förbundets styrelse utser examinatorerna för ett år i sänder. Examinatorerna mottar radioamatörexamina i enlighet med givna föreskrifter. Examinatorernas förman: Henri Olander, OH3JR@, 0500 843 396.

Tutkinto-organisaation toimijat, roolit ja tehtäväjako

Seuraavassa on kuvattu radioamatööritutkintojen järjestämiseen osallistuvat toimijat ja tehtävät pääpiirteittäin.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
• toimii radiotaajuuksia ja niiden käyttöä valvovana viranomaisena myös häiriö- tai häirintätapauksissa
• määrää oikeuden vastaanottaa radioamatööriviestinnän pätevyystutkintoja
• ylläpitää henkilörekisteriä tutkinnon vastaanottajista ja valvoo suoritettuja tutkintoja
• käsittelee radioamatöörin pätevyystodistuksia koskevat hakemukset (AH-lomake)
• myöntää radioluvat (radioamatöörin asemalupa)

Suomen Radioamatööriliitto ry
• vastaanottaa viranomaisen määräyksestä radioamatööriviestinnän pätevyystutkintoja;
• järjestää tutkintoihin valmentavaa koulutusta yhdessä jäsenkerhojen kanssa; sekä
• ylläpitää tutkintoihin valmentavaan koulutukseen tähtäävää opetus- ja oppimisympäristöä (ARX), jonka avulla tuotetaan tutkinnoissa käytettävä aineisto ja asiakirjat.

Liiton hallitus
• nimeää tutkinto-organisaatiossa tarvittavat luottamushenkilöt (Pätevyystutkijakunta (PTK), esimies, pätevyystutkijat, ylläpitäjät)
• päättää tutkintojen järjestämiseen liittyvistä asioista yhteistyössä Viestintäviraston kanssa
• valvoo tutkintojen suorittamista

Pätevyystutkijakunta (PTK)
• toimii tutkintoasioissa Liiton ja viranomaisen välisenä yhteistyöryhmänä
• koordinoi, suunnittelee, johtaa ja valvoo tutkintotoimintaa
• toimii pätevyystutkijoiden esimiehen apuna

Pätevyystutkijoiden esimies
• toimii yhteyshenkilönä Viestintäviraston suuntaan radioamatööritutkintoihin, pätevyystodistuksiin ja radiolupiin liittyvissä asioissa siltä osin, kun ne liittyvät suoritettuihin tutkintoihin
• toimii pätevyystutkijoiden esimiehenä, perehdyttäjänä ja ohjaajana
• tiedottaa pätevyystutkintoihin liittyvistä asioista
• vastaa vuosittain suoritettujen tutkintojen tilastoinnista

Pätevyystutkijat
• vastaanottavat tutkintoja annettujen ohjeiden mukaisesti

Tutkintojen tarkastaja (Liiton toimistossa)
• vastaanottaa pätevyystutkijoiden lähettämät tutkintoasiakirjat
• tarkastaa tutkinnoista perittävien maksujen maksusuoritukset
• tarkistaa ja hyväksyy tutkintoasiakirjat, ja toimittaa ne sovitusti viranomaiselle
• arkistoi tutkintoasiakirjat

Ylläpitäjät
• vastaavat ARX-tutkintojärjestelmän ylläpidosta, tietoturvasta ja käytöstä
• avustavat kokelaita ja pätevyystutkijoita ARX-tutkintojärjestelmän käyttöön liittyvissä asioissa
• suorittavat tutkintokysymysten pankkeihin liittyvät päivitykset