Contact persons

Append the callsign@ part with “sral.fi” to form the person’s email address, if applicable.

The executive board of the Finnish Amateur Radio League is as follows:

2024

Puheenjohtaja Ordförande PresidentHenri Olander, OH3JRoh3jr@nullsral.info
Varapuheenjohtaja Viceordf. Vice PresidentMikael Nousiainen, OH3BHXoh3bhx@nullsral.info
Timo Rinne, OH5LLRoh5llr@nullsral.info
 Arto Liimatta, OH2KWoh2kw@nullsral.info 
 Vili Peippo, OH5GEoh5ge@nullsral.info+358 45 641 6063
Jari Ojala, OH8LQoh8lq@nullsral.info
Tuomas Tauriala, OH3ERVoh3erv@nullsral.info

Append the callsign@ part with “sral.fi” to form the person’s email address, if applicable.

Other managers and contact persons are as follows:

ARDF (radiosuunnistus)
(radiopejlorientering)
Kimmo Lehtosaari, OH2JKU@
+358 400 806 592
Tehtävän kuvaus / beskrivning / description (fi)ARDF-manageri (radiosuunnistusohjaaja) koordinoi harjoituksia ja kilpailuja. Vastaa lajin esittelyistä, koulutuksista ja materiaaleista sekä SRAL ARDF -lähetinkaluston ylläpidosta ja lainauksista. Toimii kansainvälisenä ARDF-yhteyshenkilönä ja SRAL:n edustajana IARU R1 ARDF ja NRAU ARDF working groupissa.
APRS-ohjaaja
APRS-manager
Jouni Ståhl, OH2JIU@
+358 50 301 9423
KuvausAPRS-ohjaajan näkyvin toimenkuva on APRS-automaattiasemien hakemusten hyväksyntä SRAL:n nimissä. Tämän lisäksi toimenkuvaan kuuluvat myös muiden digitaalilähetettä toistavien automaattiasemien lupahakemukset, poislukien digitaaliset puhetoistimet, jotka ovat toistinasemakoordinaattorin vastuulla. Tällaisia ovat olleet esimerkiksi Winmor-toistin Pohjois-Suomessa, tai vaikkapa RFSM-8000-automaattiasema OH2DIGI Lohjalla. Lupabyrokratian lisäksi ohjaaja pyrkii auttamaan toimialaansa kuuluvissa harrastemuodoissa parhaansa mukaan opastamalla, neuvomalla ja ohjeistamalla.
Digimode-ohjaaja
Digi-manager
Tehtävä haettavana. Lisätiedot tsto:lta.
KuvausSeuraa digimodejen kehittymistä/käyttöä kansainvälisesti, opastaa jäsenistöä digimodeasioissa. Koordinoi ja toimittaa digimodeaiheisia juttuja RA-lehteen.
DX-ohjaaja
DX-manager
OHDXF ry, ohdxf.fi
Kuvaus
DXCC Card CheckerPertti Turunen, OG2M, og2m ät kolumbus  fi
KuvausDXCC-, WAS- ja WAC-työskentelytodistuksien anomukset ja QSL-kortit voi lähettää tarkastusta varten korttien tarkastajalle, joka tarkastettuaan hakijan anomuksen ja QSL-kortit toimittaa aineiston ARRL:lle anomuksen hyväksymistä varten.
EMC-kordinaattori
EMC-koordinator
Marko Wirtanen, OH8WM@
+358 41 702 2652
Kuvaus
EME-ohjaaja
EME-manager
Janne Peltonen, OH1LRY@
KuvausKokemusperäistä ja teoreettista tietoa EME:stä kiinnostuneille 2 m … 3 cm bandeilta; kelit, workkiminen, QTH, tekniikka, lupa-asiat, naapurit yms.
Field day -ohjaaja -managerJukka Tarvainen, OH4MFA@
Kuvaus
Historiaohjaaja
Historik-koordinator
Ritva Korjus, OH2CJ@
KuvausHistoriaohjaaja tallentaa Suomen Radioamatööriliitto ry:n historiaa sekä ylläpitää Liiton historia-arkistoa. Koordinoi ja opastaa jäsenistöä radioamatöörihistorian ja siihen liittyvien dokumenttien tallentamisesta ajankohdan mukaisilla välineillä. Edustaa Suomen Radioamatööriliitto ry:tä tarvittaessa Liiton historiaan liittyvissä asioissa.
Häiriöneuvoja
Störningsrådgivare
Interference advisor
Tehtävä haettavana. Lisätietoja tsto:lta.
Kuvaus
IARU/NRAU -yhdyshenkilö -liaisonMarkku Toijala, OH2BQZ@
+358 40 548 3351
IARUMSPekka Kemppinen, OH2BLU@
+358 40 530 1693
IARUMS VHF/UHF/SHFMatti Aarnio, OH2MQK, vushf-hairio-2007 ät sral.fi
+358 400 285 469
KuvausIARUMS-toimintaa on raportointi radioamatööreille myönnetyillä taajuuksilla toimivista luvattomista lähetteistä. Lisää tietoa on sivulla: www.iarums-r1.org.
Kuntaohjaaja
Kommunmanager
Jari Talkara, OH1BOI@
+358 40 525 0761
KuvausTodiste- ja kuntaohjaaja innostaa radioharrastajia todisteiden hankkimiseen, myöntää SRAL:n awardeja yhteydet/kuittaukset tarkistaen ja huolehtii, että näiden awardien säännöt sekä kuntaluettelo ovat ajantasalla. Myös QSL-tarkistukset joitakin ulkomaisia todisteita varten (ei DXCC) ovat osa toimenkuvaa.
LF/MF-ohjaaja -managerPaul-Henrik Lindroos, OH1LSQ@
+358 40 587 5925
Kuvaus
Mikroaalto-ohjaaja
Mikrovågsmanager
Jani Koivurinne, OH3UW@
+358 40 722 3443
KuvausMikroaalto-ohjaaja opastaa, koordinoi ja innostaa SRAL:n jäseniä mikroaaltokokeiluihin ja -työskentelyyn sekä toimii teknisenä neuvonantajana. Kokoaa mikroaaltoaiheisia artikkeleita julkaistavaksi RA-lehdessä.
OI-kerhoyhdyshenkilö
OI-klubbliaison
Marko Päätalo, OH2LGW@
+358 40 722 9507
KuvausOI-kerhoyhdyshenkilön tehtävänä on edistää sekä tukea maanpuolustukseen liittyvien sotilaradioamatöörikerhoasemien ja -museoasemien toimintaa.
Perinneradioyhdyshenkilö
att översättas
Arto Heinonen, OH3NVK@
Kuvaus
Satelliittikoordinaattori
Satellitkoordinator
Saku Elovaara, OH1SA@
Kuvaus
QSL-toimisto
QSL-bureau
Kai Piho, OH3GLY@
+358 400 202 520
Radiomajakkakoordinaattori
Beacon koordinator
Jukka Sirviö, OH6DD@
+358 40 503 8904
Kuvaus
Radiopartio
Kontaktperson för scouterna
Radioscouting
Saku Elovaara, OH1SA
saku.elovaara@nullpartio.fi
KuvausNeuvoo ja opastaa radiopartiosta kiinnostuville miten ja mistä löytyvät kontaktit lippukuntiin. Miten pääsee toimintaan mukaan. Mitkä radiopartiotapahtumat ovat jokavuotisia ja tärkeitä. Apusi liiton jäsenenä, voit tuoda asemasi ja olla operaattori näissä tapahtumissa partiolaisille.
Tekninen neuvoja
Teknisk rådgivare
Technical advisor
Tehtävä haettavana. Lisätiedot tsto:lta.
Kuvaus
Todisteohjaaja
Awardmanager
Jari Talkara, OH1BOI@
+358 40 525 0761
KuvausTodiste- ja kuntaohjaaja innostaa radioharrastajia todisteiden hankkimiseen, myöntää SRAL:n awardeja yhteydet/kuittaukset tarkistaen ja huolehtii, että näiden awardien säännöt sekä kuntaluettelo ovat ajantasalla. Myös QSL-tarkistukset joitakin ulkomaisia todisteita varten (ei DXCC) ovat osa toimenkuvaa.
Toistinasemakoordinaattori
Repeaterkoordinator
Erik Finskas, OH2LAK@
+358 40 588 0003
KuvausToistinasemakoordinaattorin tehtäviin kuuluu toistimien taajuushallinta sekä yleisesti toistimiin liittyvissä kysymyksissä auttaminen. Koordinaattori ylläpitää tietoutta toistinasematekniikoista ja jakaa tietoa edelleen. Toistinasemakoordinaattori ylläpitää myös yhteistä toistinasemalistaa.
V/U/SHF-ohjaaja -managerJussi Liukkonen, OH5LK@
Kuvaus
VHF-kilpailuohjaaja
VHF contestmanager
Juho Kukkula, OH6ZZ@
+358 400 853 411
Kuvaus
YOTA-yhteyshenkilö
YOTA-manager
Youth Coordinator
Ville Hiirsalmi, OH1UDC@
KuvausYouth Coordinator toimii yhteyshenkilönä IARU:lle ja toimittaa maakohtaisen Train The Trainer-raportin neljä kertaa vuodessa. YOTA-yhteyshenkilö toimii myös yleensä aktiivisesti IARU Region 1 Youth Working -työryhmässä.
Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media