Bli medlem i SRAL!

FYLL I MEDLEMSANSÖKAN

Medlemsförmåner

 • Som medlem får du Radioamatööri-tidningen 6 gånger per år
 • Förbundet fungerar som medlemmarnas intresseorganisation i kontakter med Transport- och kommunikationsverket Traficom och övriga nationella och internationella instanser. Förbundet värnar om medlemmarnas rättigheter och användningen av radiospektret inom amatörradiohobbyn
 • QSL-servicen sköter om dina inkommande och utgående QSL-kort. Du behöver inte betala för servicen
 • Förbundet anordnar årligen tre stora sammankomster på olika håll i landet: vårmötet, sommarlägret och höstmötet. Program med anknytning till amatörradio, träffar med andra radioamatörer och lopptorg brukar ingå.
 • Som medlem kan du vara med och utveckla förbundets verksamhet som funktionär eller i olika utskott och arbetsgrupper.
 • Om du vill publiceras dina uppgifter i OH-katalogen som också utkommer i elektronisk form.
 • För barn och unga anordnas varje år en lägerskola med mångsidigt program som elektronikbyggen, studier för examen, radiokontakter, radioorientering. På kvällarna anordnas bland annat lägerbål.
 • Förbundet anordnar utbildning, t.ex. mastsäkerhetskurser, förstahjälpkurser, elektronikbygge och radioorienteringsträning.
 • Om du behöver hjälp med hobbyn kan du vända dig till förbundets instruktörer.
 • Som medlem har du tillgång till medlemssidorna på Förbundets webb.
 • Medlemmarna kan också ta i bruk egetanropstjänsten (ditt anrop@nullsral.fi) för vidarebefordring av e-post
 • Med förbundets fjärrstyrda station kan du hålla amatörradiokontakter utan egen radioutrustning. Du behöver bara en dator eller mobilapparat och nätkontakt. För att använda stationen bör du ha minst behörighet för elementär klass.
 • SRALS:s byrå ger råd och hjälper gärna och svarar på frågor. Från förbundets byrå får du mallar för ansökning och avtal för antenner samt utlåtande som du kan bifoga till din ansökan till husbolaget.
 • Till förbundet hör drygt 160 medlemsklubbar, som anordnar träffar, evenemang, föredrag och utbildning.
 • Från förbundets shop får du tillbehör och litteratur mm. till medlemspriser.
 • Du kan diskutera aktuella frågor med Förbundets styrelse på frågetimmarna via radio.
 • Förbundet upprätthåller ett nätverk av behörighetsexaminatorer.
 • Du kan gratis publicera sälj- och köpannonser i Radioamatööri-tidningen.

Medlemskap

Vem som helst kan vara med. Du behöver inte ha examensbevis eller stationstillstånd när du går med.

Om medlemmen är under 16 år behöver hans/hennes vårdnadshavares kontaktuppgifter på formuläret och ett skriftligt tillstånd för att bli medlem bör lämnas in senare.

Styrelsen godkänner nya medlemmar cirka en gång i månaden. Efter godkännandet träder medlemsservicen i kraft och medlemspost skickas från kansliet.

Medlemsavgifter 2023

Fullvärdig medlem 64 €
Old Timer rabatt -50 %
Juniormedlem, (under 19 år) 10€
Ungdomsmedlem, (19–28 år) 32€
Familjemedlem 25 €
Klubbmedlem 64 €
För dem som gått med efter den 1 september är medlemsavgiften 50 % av full medlemsavgift.

Old Timer-rabatten är hälften av hela medlemsavgiften. OT-rabatten beviljas efter motiverad ansökan till medlemmar som har fyllt 68 år och betalat medlemsavgifter i minst 40 år. Efter styrelsens prövning kan OT-rabatt beviljas första gången året efter det år då medlemmen fyller 68 år.

Medlemmar som utför värnplikt eller civiltjänstgöring kan ansöka om befrielse från medlemsavgiften under ett år.

Företag och organisationer kan gå med som stödmedlemmar.

Fakturering

Medlemsavgiftsfakturor skickas per post i början av året. När du betalar en faktura i nätbanken kan du välja en konsumentnätfaktura, då kommer fakturorna som e-fakturor i framtiden. Vid behov kan du be föreningens kansli om mer information om ibruktagandet av e-fakturor och andra ärenden som rör fakturering.

SRAL ger 50 % rabatt på den första medlemsavgiften för nya personmedlemmar. Rabatten ges medlem endast en gång, och rabatten ges inte om personen tidigare varit medlem i SRAL

Genom att fylla i formuläret kan du ansöka om medlemskap i Finlands radioamatörförbund

Länk till medlemsansökan
Företag och organisationer kan bli understödsmedlemmar.

Kahden metrin radio ja virtalähde.
Välkommen med i en fascinerande hobby!
Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media