CEPT-länder

Radioamatörstationer kan användas i länder som hör till CEPT-systemet

Radioamatörernas CEPT-tillstånd berättigar till att inneha och använda sin amatörradiostation tillfälligt i de länder som är med i systemet. Rättigheterna bestäms i destinationslandet i enlighet med den amatörklass som motsvarar CEPT-tillståndsklassen.

Med radioamatörernas internationella HAREC-bevis kan man ansöka om radioamatörtillstånd och anropssignal utomlands.
CEPT: Recommendation T/R 61-01 (pdf), (lista över länderna)
HAREC: Recommendation T/R 61-02 (pdf), (lista över länderna)

CEPT maat
CEPT länderna

Praktiska råd:

  • Norge till exempel hör till CEPT-länderna och norska amatörers landskod är LA. Om du kör med bil i Norge är ditt anrop LA/OH2***/M
  • Då man iakttar CEPT-rekommendationen i destinationslandet behöver man inte tillfoga något tilläggstecken efter anropet, men sådana kan användas vid behov (t.ex. /M)
  • CEPT-tillståndet berättigar till att använda alla frekvensområden som är tillåtna för radioamatörer i ifrågavarande land
  • Då man reser till ett land som inte hör till CEPT-systemet bör man anhålla om reciprokt tillstånd hos ifrågavarande lands teleförvaltning

Operating Abroad (IARU Region I, anvisningar)
Amatörradiosidorna, European Conference of Postal and Telecommunications Administrations

Hjälp med amatörradiofrågor utomlands

Transport- och kommunikationsverket Traficom ger på begäran ett officiellt engelskspråkigt brev, som innehåller information om personens ikraftvarande radiotillstånd och de examina han eller hon avlagt. Brevet underlättar behandlingen av tillstånds- och behörighetsärenden i länder som inte hör till CEPT- eller HAREC-systemet.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media