Konditionsprognoser

VERKSAMHET     UTBILDNING     INFOBANKEN     UNGDOM      BLI MEDLEM     SRAL RF.     SUOMEKSI     ENGLISH

CEPT-länder     IARU-frekvensallok.     Förkortningar     Repeaters     DX-verksamhet     Konditionsprognoser     Award     Kommuner-nationalparker

Hem

Konditionsprognoser

Man kan få relativt goda prognoser över radiokonditionerna på HF-området med hjälp av olika prognosprogram. För närvarande torde VOACAP (Voice of America Coverage Analysis Program) vara det mest kända. Programmet ger prognoser för radiovågornas utbredning på kortvåg (3-30 MHz) utgående från statistisk sannolikhet.
Programmet utvecklades ursprungligen för VOA:s (Voice of America, ”Americas röst”) behov från IONCAP-programmet, vilket har gett namnet åt programmet.
Det är lättast att använda VOACAP-programmet via VOACAP Online-webbtjänsten på adressen www.voacap.com.
Man kan också få följande konditionsprognoser:

VOACAP klarar inte så bra av att prognostisera konditionerna för de lägre banden för vilka man har utvecklat VOACAP Greyline -tjänsten, som gör uträkningar baserat på bland annat tiderna för soluppgång och nedgång för alla DXCC-länder i förhållande till användarens QTH.

Mera information om prognosprogrammen
Förutom  VOACAP Online -webbtjänsten kan man för Windows-operativsystemet ladda ner gratisprogrammet ITSHFBC som innehåller tre prognosprogram (VOACAP, ICEPAC och REC533) jämte tilläggsprogram. Programmen upprätthålls – till övervägande del på hobbybasis och pga. olika uppdrag – av programmeraren Gregory Hand. De tre programmen använder olika modeller för signalutbredning. Programmens användargränssnitt är enhetligt men algoritmerna fungerar enligt olika principer.

James Watson HZ1JW erbjuder sin Proppy-prognosservice, som grundar sig på en prognosalgoritm som rekommenderas i ITU-R P.533-13.

Också kanadensaren Alex Shovkoplyas, VE3NEA, har utvecklat ett gratisprogram, som grundar sig på VOACAP. Programmet heter HamCAP och det kan göra enkla kalkyler för konditionerna mellan olika platser och täckningskartor (Windows).

Ytterligare information på finska:

Infobanken

Award

CEPT-länder

DX-verksamhet

IARU-frekvensallokeringsrekommendation (på finska)

Konditionsprognoser

Kommuner och nationalparker

Lagar och bestämmelser gällande amatörradio

Förkortningar

Ordlista (på finska)

Telegrafi-ABC (på finska)

Evenemangskalender

Repeaterstationer

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media