Val

Val till Förbundets styrelse anordnas årligen. De anordnas av det av Förbundets höstmöte utsedda valutskottet, till vilket hör en ordförande och 3-5 ordinarie medlemmar.

Enligt Förbundets valordning är röstningssätten poströstning, röstning på platsen för höstmötet samt röstning med hjälp av datakommunikation. Av dessa är alltid två i användning och de bestäms årligen av valutskottet. Förbundets höstmöte fastställer valresultatet.

Mandatperioden för Förbundets ordförande är två år, för övriga styrelsemedlemmar är den tre år. Årligen står två styrelsemedlemmar i tur att avgå.

Vallängden över röstberättigade uppgörs åtta veckor före höstmötet och den finns till påseende i Förbundets kansli.
Kandidatnomineringen för valet upphör sex veckor före höstmötet, dvs. i början av oktober.

Valutskottet informerar om valarrangemangen och kandidatnomineringen på förhand i Förbundets medlemstidning.
Kandidaterna presenteras årligen i det nummer av Radioamatööri-tidningen som föregår valet.

Övrigt

Valutskottets kontaktuppgifter:

Vaalivaliokunta 2024

Puheenjohtaja OrdförandePekka Pussinen OH8HBG@
Varapuheenjohtaja Viceordf.Markku Toijala, OH2BQZ@
 Juha Biström OH2EAN@ 
 Antti Hara OH1HIH@
Ville Hiirsalmi OH1UDC@
 Tiiti Kellomäki, OH3HNY@ 
Sihteeri Sekr.toimisto@+358 9 562 5973
(SRAL:n toimisto)
Valiokunnan sähköposti e-mailvvk@ 
Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media