Röstningsordning

Finlands Radioamatörförbunds röstningsordning

Inofficiell översättning

I Allmänna bestämmelser

1 § Förutom vad som bestäms i Finlands Radioamatörförbund rf:s (nedan Förbundet) stadgar om föreningens möten, iakttas vid dessa bestämmelserna i denna Röstningsordning och i föreningslagen. Ändringar i denna Röstningsordning ska göras på Förbundets möte och om ärendet ska nämnas i möteskallelsen.

II Deltagande i möte via post eller med hjälp av datakommunikationsförbindelse eller tekniskt hjälpmedel

2 § Förbundets styrelse beslutar om medlemmarnas möjlighet att delta i möten via post eller med hjälp av datakommunikationsförbindelse eller annat tekniskt hjälpmedel (distansdeltagande) utom i fråga om sådana ärenden som i Förbundets stadgar eller i Valordningen har bestämts höra till valutskottets uppgift.
3 § Det är inte obligatoriskt att anordna möjlighet till distansdeltagande.
4 § Styrelsen beslutar om hur möjligheten till distansdeltagande anordnas och för vilka mötesärenden möjligheten att delta tillämpas.
5 § Styrelsen beslutar ifall en persons, som använder distansdeltagandemöjlighet, rätt att yttra sig har begränsats.
6 § Ifall man vid mötet kan använda distansdeltagandemöjlighet bör styrelsen i möteskallelsen nämna uppgifterna om beslut enligt 4 § och 5 §.

III Övriga bestämmelser

7 § Ifall distansdeltagande i mötet förhindras före mötet eller under mötet av orsaker som inte beror på Förbundet, kan mötet anordnas och slutföras av de deltagare som är närvarande på mötesplatsen.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media