DX-verksamhet

Märket
Märket is the only DX entity open for contact even while fully submerged and as such in league of its own.

Köra DX

DX eller Distant X betyder fjärran obekant. Då vi radioamatörer talar om DX menar vi fjärran belägna och möjligen också sällsynta stationer.

Att få en radioförbindelse är inte alltid självklart eller lätt, och förbindelsens kvalitet beror på många faktorer – inte minst på operatörens kunnande. Radioamatörer som är intresserade av att köra DX strävar efter att hålla radiokontakter till så många länder som möjligt. År 1935 presenterade Clinton B. DeSoto, W1CBD, i QST-tidningen sitt system för hur man jämlikt kan räkna länder ”How to Count Countries Worked. A New DX Scoring System”. Med hjälp av poängberäkningen kan radioamatörerna jämföra sina resultat med varandra. DeSotos modell är fortfarande i bruk och utgör grunden för räknande av DXCC-länder.

Inte bara länder i egentlig bemärkelse utgör radioländer, utan också tydliga geografiska och administrativa områden kan vara länder. Ett gott exempel är Åland, som tack vare ett omfattande självstyre har ställning som ett särskilt land i amatörradiovärlden.

ARRL upprätthåller den officiella DXCC-tabellen (Honor Roll) och beviljar DXCC-diplom med början från 100 kvitterade länder. Det finns 18 olika DXCC-diplom. För närvarande (31.3.2017) finns det 337 godkända länder och 64 länder som tagits bort (deleted) från listan, totalt finns det alltså 401 länder.

Till DX-verksamheten hör: besvikelser, frustration, desperation och sedan lyckokänsla då man lyckas. Då du får mera erfarenhet förbättrar du din station, finslipar dina färdigheter, studerar tekniker för DX-jakten. Många blir fascinderade. DX is!

Honor Roll i Finland

I Finland har SRAL upprätthållit en egen Honor Roll, som då och då har publicerats i RA-tidningen. Numera sköter OHDXF om underhållet och utvecklandet av Honor Roll på webben. Tabellerna finns på adressen http://www.ohdxf.fi/dxa–taulukot. Därtill upprätthåller Pekka OH1TV DXCC och Honor Roll-tabeller som uppdateras varje vecka på adressen https://oh1tv.fi/DXCC/tuloksia.html. Cirka 70 OH-amatörer har kört och fått kvitterade alla nuvarande länder, och det högsta antalet av samtliga länder, dvs 385 st.,  innehas av OT Vili, OH3VV.

Det är relativt lätt att köra DX på kortvåg (HF-banden) fastän det minskande antalet solfläckar också minskar antalet användbara band. Numera kör så gott som alla något ovanligare stationer med tävlingsstil och ger endast rapporten. På det sättet maximerar stationen antalet kontakter och får en ansenlig mängd anropande stationer på frekvensen (pile-up). I dessa internettider hittar man lätt DX-stationerna. Det finns världsomfattande DX-cluster, som erbjuder fortgående listor på aktiva stationer i realtid. På telegrafi och digimoderna erbjuder RBN (Reverse Beacon Network) aktuell information om alla stationer, bland annat signalstyrkan vid de olika stationerna i nätverket.

Dagens teknologi ger var och en möjligheter att med hjälp av gratis programvara köra digimoder och telegrafi och gör det möjligt att jaga DX-stationer redan med moderata effekter och enkla antenner.

DX-peditioner

Till mera ovanliga länder görs fortgående DX-peditioner. De här peditionerna är i etern en kort tid och alla försöker köra dem. Pile-upen är väldig. DX-peditionen lyssnar alltid ovanför eller under den egna frekvensen, ofta inom ett relativt brett område. I allmänhet är disciplinen dålig i sådana här pile-uper. Stationerna kallar nästan utan uppehåll, ibland utan att knappt höra DX-stationen. Man har försökt få en ändring till stånd beträffande det växande problemet genom artiklar och till och med böcker skrivna av  många topp-DX-are. Resultatet har inte varit vidare bra. Bäst på att hålla kontrollen är några få suveräna operatörer, som ett lysande exempel Martti, OH2BH.

Ytterligare information

DX-bulletiner:

 • ARRL DX Bulletins, W1AW Bulletins kan man numera få via e-post. Det krävs prenumeration men inte medlemskap: w1aw-list-request@nullarrl.org.
 • 425 DX News, I1JQJ får man också via e-post. Den är gratis och är en populär DX-bulletin
 • Ohio-Penn DX Bulletin en gratis internet-bulletin, man kan prenumera på e-postutskicket
 • The Daily DX är en avgiftsbelagd textbulletin som skickas dagligen eller varje vecka. Man kan bekanta sig med den under en två veckors prövotid. OHDXF förmedlar bulletinen till sina medlemmar som årsprenumeration till medlemspris.
 • DARC DX Newsletter utges av det tyska radioamatörförbundet på tyska och engelska. Det är ett omfattande informationspaket om pågående och kommande peditioner. Nyhetsbrevet är gratis och man kan prenumerera via e-post.

DX-publikationer:

 • Nya DX-handboken av Bryce K. Anderson, K7UA (pdf). Publikationen ger dig som vill köra rara DX-stationer en stor mängd värdefulla råd.
 • DX COFFEE är en verkligt omfattande publikation som ges ut av italienska amatörer. Den kan också beställas.
 • THE DX MAGAZINE ges ut av N4AA. Är ett avgiftsbelagt, mycket omfattande DX-paket, som förutom tidningen innehåller DX News, QRZ DX och Most Wanted.
 • DX WORLD.net är en avgiftsfri webbpublikation som det lönar sig att följa varje vecka. Den innehåller rikligt med information om kommande DX- och IOTA-peditioner.
 • ANNOUNCED DX OPERATIONS upprätthålls av Bill NG3K på hans webb-sida som en del av hans omfattande DX- och Contestsajt. Där hittar man enkelt kommande och tidigare peditioner. Före större tävlingar länkar han till sidan mera sällsynta stationer som deltar i tävlingarna.

DX-kluster:

Det finns ett stort antal DX-kluster. Beroende på ändamålet kan man välja en eller flera olika kluster. I många loggprogram finns en meny för kluster från vilken man kan välja det som lämpar sig bäst.

 • DX Summit är ett omfattande finskt kluster som ger information om nuläget och tidigare loggningar. Med hjälp av filter kan man anpassa det efter de egna behoven.
 • OH2J är ett grundkluster som enkelt kan kopplas till loggprogrammet. Adressen är ham.connect.fi port 7300

Skimmer:

 • Reverse Beacon Network (RBN) är ett världsomfattande nätverk av web-sdr-mottagare (skimmers) som fungerar på CW och digimoder. Det uppdateras varje minut och du kan följa med din egen signal, en DX-stations signal eller någon av nätets skimmers.
 • Nordic Real-Time Propagation är en lokal konditionsmonitor som förenar inputen från OH6BG:s och SK3W:s skimmer, vilka nuförtiden ingår i VOACAP-konditionsprognossystemet. På ingångssidan ser man med ett ögonkast vilka band som är öppna och aktiviteten på dem.

HF-radiokonditioner och konditionsprognoser:

 • Det finns flera webbsajter som följer med de förändringar i solaktiviteten som inverkar på radiokonditonerna. För radioamatörer torde de mest lämpade vara NW7US:s http://prop.hfradio.org/, VE3EN:s http://www.solarham.net/index.htm och Jan Alvestads http://www.solen.info/solar/.
 • VOACAP-konditionsprognossystemet. Jari, OH6BG har under många år arbetat som en av utvecklarna av VOACAP. Han har en blog på finska som det lönar sig att stifta bekantskap med för att förstå hur konditionsprognosen fungerar.
 • Mera information om konditionsprognoser i SRAL-informationsbanken

DX-länder:

 • ARRL upprätthåller den officiella förteckningen över DXCC-länder, både nuvarande och deleted länder.

Annat:

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media