DX-työskentely

DX eli Distant X tarkoittaa kaukaista tuntematonta. Kun me radioamatöörit puhumme ”diieksistä”, tarkoitamme niillä kaukaisia ja mahdollisesti myös harvinaisia asemia. Radioyhteyden saanti ei läheskään aina ole varmaa tai helppoa, ja yhteyden laatu riippuu monista tekijöistä eikä vähiten operaattorin osaamisesta. DX-työskentelystä kiinnostuneet radioamatöörit pyrkivät pitämään radioyhteyden mahdollisimman moneen maahan. Vuonna 1935 Clinton B. DeSoto, W1CBD esitteli QST-lehdessä kehittämänsä systeemin maiden yhdenvertaisesta laskemisesta ”How to Count Countries Worked, A New DX Scoring System”. Pistelaskun avulla radioamatöörit voivat verrata dx-työskentelynsä onnistumista toisiin radioamatööreihin.  DeSoton malli on edelleen käytössä ja muodostaa perustan DXCC-maiden laskemiseen.

Maat eivät ole vain eri maita sanan varsinaisessa merkityksessä vaan myös selkeät maantieteelliset ja hallinnolliset alueet voivat olla maita. Hyvänä esimerkkinä on Ahvenanmaa, jolla on laajahkon itsehallinnon ansiosta radioamatöörimaailmassa erillisen maan asema.

ARRL pitää virallista DXCC-taulukkoa (Honor Roll) ja myöntää DXCC-todistuksia alkaen 100 maan kuitatusta työskentelystä. Erilaisia DXCC-todistuksia on 18 kappaletta. Hyväksyttyjä maita (31.03.2017) on tällä hetkellä 337 ja listalta poistettuja, ”deleted” on 64, yhteensä ”total” maita on siis 401.

ARRL pitää virallista DXCC-taulukkoa (Honor Roll) ja myöntää DXCC-todistuksia alkaen 100 maan kuitatusta työskentelystä. Erilaisia DXCC-todistuksia on 18 kappaletta. DX-toiminta on parhaimmillaan: pettymistä, turhautumista, epätoivoa, ja sitten onnistumisen ja onnen tunteita. Kokemuksen myötä parannat asemaasi, hiot taitojasi, opiskelet DX- jahdin tekniikkaa. Monet se vie mukanaan. DX is!

Honor Roll Suomessa

Suomessa SRAL on pitänyt omaa Honor Rollia, joka on aika ajoin julkaistu RA-lehdessä. Nykyisin OHDXF hoitaa Honor Rollin ylläpidon ja kehittämisen verkossa. Honor Roll taulukot ovat osoitteessa http://www.ohdxf.fi/dxa–taulukot. Lisäksi Pekka OH1TV ylläpitää DXCC ja Honor Roll-taulukkoa osoitteessa https://oh1tv.fi/DXCC/tuloksia.html, jota päivitetään viikoittain. Noin 70 OH-amatööriä on työskennellyt kuitatusti kaikki nykymaat ja korkein kaikkien maiden lukumäärä on OT Vilillä, OH3VV, 385 maata.

DX-työskentely on kohtalaisen helppoa lyhytaalloilla (HF-alueet), vaikkakin auringonpilkkujen hiipuminen vähentää tehokkaasti käyttökelpoisia bandeja. Nykyisin lähes jokainen vähänkin harvinaisempi asema työskentelee kilpailutyyliin antamalla vain raportin ja näin maksimoi työskentelynopeuttaan ja saa jaksolleen melkoisen kutsuja joukon (pile-up). Näitä asemia löytää nykyisenä Internet-aikana vaivatta. Käytössä on maailmanlaajuinen DX-cluster järjestelmä, joka tarjoaa jatkuvaa, ajan tasalla olevaa listaa aktiivisista asemista. Sähkötyksellä ja digimodeilla RBN (Reverse Beacon Network) tarjoaa kaikista asemista ajantasaista tietoutta, mm. signaalin voimakkuutta Networkin eri asemilla.

Nykyinen teknologia antaa jokaiselle mahdollisuuden ilmaisten softien avulla digi-modeilla ja sähkötyksellä työskentelyyn ja mahdollistaa DX-yhteydet jo pienillä tehoilla ja vaatimattomilla antenneilla.

DX-peditiot

Märket
Märket on suosittu peditiokohde. Kuvassa QSL-kortti vuodelta 2014.

Harvinaisempiin maihin tehdään jatkuvasti DX-peditioita. Nämä peditiot ovat yleensä äänessä lyhyen ajan ja niitä yrittävät työskennellä kaikki. Pile-upit ovat valtaisia. DX-peditio kuuntelee aina oman jaksonsa ylä- tai alapupolella, usein melko laajalla alueella. Näissä pile-upeissa kuri on useimmiten erittäin huono. Asemat kutsuvat lähes taukoamatta, joskus tuskin kuulematta DX-asemaa. Tähän yhä kasvavaan ongelmaan on yritetty saada muutosta monien huippu DX’äreiden artikkelien ja jopa kirjojen avulla mutta melko heikolla menestyksellä. Parhaiten kontrollin saavat pysymään harvat suvereenit pile-upin hallitsijat erinomaisena esimerkkinä Martti, OH2BH.

Lisää tietoa

DX-bulletiinit:

 • ARRL DX Bulletins, W1AW Bulletins on nykyisin mahdollista saada emailillä. Jakelu pitää tilata muttei vaadi jäsenyyttä w1aw-list-request@nullarrl.org.
 • 425 DX News, I1JQJ, jonka senkin saa email jakeluna, on ilmainen ja suosittu DX Bulletiini.
 • Ohio-Penn DX Bulletin, ilmainen internet bulletiini, sähköpostijakelun voi tilata
 • The Daily DX on puolestaan maksullinen sähköpostilla jaettava päivittäinen tai viikoittainen teksti bulletiini. Siihen voi tutustua kahden viikon kokeilutilauksella. OHDXF välittää jäsenilleen tämän bulletiinin vuositilauksia jäsenhintaan.
 • DARC DX Newsletter on Saksan liiton viikoittain saksaksi ja englanniksi julkaisema kattava tietopaketti käynnissä olevista ja tulevista peditioista. Tämäkin on ilmainen ja sen voi myös tilata sähköpostijakeluna

DX-julkaisuja:

 • DX COFFEE on italialaisten amatöörien todella mittava julkaisu, jonka voi myös tilata.
 • THE DX MAGAZINE on N4AA:n julkaisema maksullinen, erittäin kattava DX paketti, jossa on lehden lisäksi DX News, QRZ DX ja Most Wanted.
 • DX WORLD.net on ilmainen nettijulkaisu, jota kannattaa seurata vähintään viikottain. Siitä löytyy kattavasti tulevat DX- ja IOTA-peditiot ja tietoja niistä.
 • ANNOUNCED DX OPERATIONS on Billin NG3K:n ylläpitämä web-sivu osana hänen laajaa DX ja Contest sivustoaan. Sieltä löytyy helposti tulevat ja menneet peditiot ja suurempien kilpailujen edellä hän linkittää sivuille kilpailuihin osallistuvat harvinaisemmat asemat.

DX-klusterit:

DX Klustereita löytyy todella paljon. Riippuu hiukan käyttötarkoituksesta, mitä klusteria käyttää vai käyttääkö useampia. Monissa lokisoftissa on valikko klustereista, joista voi valita käyttökelpoisimman.

 • DX Summit on kattava suomalainen klusteri, josta saa informaation sekä nykyhetkestä, että menneestä ja jota voi filttereillä räätälöidä omien tarpeidensa mukaan.
 • OH2J on helposti lokisoftaan liitettävä, toimintavarma perusklusteri osoitteessa ham.connect.fi portti 7300

Skimmerit:

 • Reverse Beacon Network (RBN) on mailmanlaajuinen web-sdr-radioiden (skimmerien) verkko, joka toimii CW:llä ja digimodeilla. Se päivittyy minuutin välein ja sieltä voit seurata omaa signaaliasi, DX-aseman signaalia tai jotain netin skimmeriä.
 • Nordic Real-Time Propagation on OH6BG ja SK3W skimmerien syötöistä yhdistetty paikallinen kelimonitori, joka nykyisin on osana VOACAP-keliennustejärjestelmää. Etusivulta näkee yhdellä silmäyksellä, mitkä bandit ovat auki ja mikä on niiden aktiviteetti.

HF-radiokelit ja keliennusteet:

 • Radiokelejä peilaavia auringon aktiviteetin muutoksia seurataan usealla sivustolla. Amatöörikäyttöön sopivimpia lienevät NW7US:n ylläpitämä http://prop.hfradio.org/, VE3EN:n http://www.solarham.net/index.htm ja Jan Alvestadin http://www.solen.info/solar/.
 • VOACAP keliennustetyökalu. Jari, OH6BG on tehnyt vuosikausien työn yhtenä VOACAP:in kehittäjänä ja pitää suomenkielistä blogia, johon ensimmäiseksi kannattaa tutustua, jotta voisi keliennnustetta parhaiten ymmärtää ja hyödyntää.
 • Lisää tietoa keliennusteista SRAL-Tietopankissa

DX-maat:

 • ARRL pitää virallista DXCC maaluetteloa, josta löytyvät nykymaat ja poistetut (”deleted”) maat.

Muuta:

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media