Suomen Radioamatööriliitto ry:n strategiset tavoitteet 2020–2025

Liiton syyskokouksen hyväksymä 14.11.2020

SRAL:n missio – miksi liitto on olemassa? 

Suomen Radioamatööriliiton tehtävänä on radioamatööritoiminnan ja radioharrastamisen edistäminen ja edustaminen Suomessa ja kansainvälisesti.

SRAL:n periaatteet – ohjaavat liiton toimintaa 

Suomen Radioamatööriliitto noudattaa kaikessa toiminnassaan seuraavia periaatteita:

 • Yhdenvertaisuus – liiton toiminnassa noudatetaan yhdenvertaisuusperiaatetta
 • Kunnioitus – liitossa toimitaan keskinäistä kunnioitusta noudattaen
 • Vastuullisuus ja luotettavuus – liitto toimii vastuullisesti.
 • Kehitysmyönteisyys – liitto kannustaa jäsenkerhoja ja jäseniä radioharrastuksen kehittämiseen harrastuksen kaikilla osa-alueilla.

SRAL:n visio – miltä liitto näyttää vuonna 2025? 

Suomen Radioamatööriliitto on vahva toimija sekä Suomessa että kansainvälisesti edistäen harrastuksen kehittymistä uusille osa-alueille. Liitto edustaa menestyksekkäästi aktiivista radioamatööriyhteisöä.

SRAL:n strategiset tavoitteet 2020–2025 

Radioamatööritoiminnan vahvistaminen ja laajentaminen

 • Tiedotus- ja markkinointitoiminnan tehostaminen – sekä radioamatööriyhteisön että ulkopuolisen yhteiskunnan suuntaan
  • Tavoitetaan mahdollisimman paljon radioharrastuksesta potentiaalisesti kiinnostuneita ihmisiä tehokkaan ja kiinnostusta herättävän markkinoinnin avulla. Informoidaan päättäjiä ja suurta yleisöä radioamatööritoiminnan merkityksestä.
 • Koulutustoiminnan ja tutkintojärjestelmän kehittäminen. Kerhojen tukeminen koulutuksen järjestämisessä
  • Radioamatööritutkintoihin valmistava koulutusmateriaali saatetaan valmiiksi. Kerhojen kanssa luodaan tehokas ja kiinnostava oppimisympäristö, ja tuetaan kouluttajien perehdyttämistä uuden koulutusmateriaalin käytössä. Mahdollisuus omatoimiseen opiskeluun verkkokurssien avulla toteutetaan. Radioamatööritutkintoja kehitetään vastaamaan CEPT-Harecin suosituksia, ja edistetään sähköisen tutkinnon kehittämistä. Tutkitaan mahdollisuutta aloitusluokan käyttöönottoon.
 • Nuorisotoiminnan edistäminen – nuoret amatöörit houkuttelevat parhaiten muita nuoria mukaan harrastukseen
  • Nuoria radioamatöörejä tuetaan ja kannustetaan, jotta he pääsevät jouhevasti mukaan toimintaan ja työskentelyyn amatööribandeilla. Nuorisotiimi yhdessä markkinointitiimin kanssa markkinoi harrastusta nuorten keskuudessa. Leirien ja muiden aktiviteettien kautta uudet nuorisojäsenet perehtyvät harrastukseen.
 • Jäsenpalvelujen kehittäminen – jokaisen radioamatöörin tulee tuntea, että kannattaa olla liiton jäsen
  • Nykyisiä palveluja, kuten jäsenlehteä, jäsensivuja, tarvikepalvelua ja työskentelytodisteita, sekä uusia palveluja kehitetään. Yhteistyökumppaneiden kanssa neuvotellaan jäseneduista.
 • Viranomaisten ja vapaaehtoisjärjestöjen tukeminen viestinnässä
  • Liitto osallistuu aktiivisesti kerhojen kanssa vapaaehtoiseen pelastuspalvelutoimintaan. Liitto koordinoi kriisiajan varaviestijärjestelmien rakentamista ja ylläpitämistä valtakunnallisesti, ja toimii pyydettäessä viranomaisten tukena poikkeusolojen viestinnässä.

Edunvalvonta ja kansainvälinen yhteistyö

 • Radioamatöörien käyttämien taajuusalueiden varmistaminen ja kehittäminen noudattaen IARU:n strategisia tavoitteita. Radioamatööritoiminnan edellytysten varmistaminen ja edistäminen
  • Liitto toimii asiantuntijaorganisaationa ja neuvottelee Liikenne- ja viestintäministeriön sekä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kanssa radioamatööritoimintaan liittyvistä asioista. Liitto toimii aktiivisesti IARU:ssa radioamatööreille varattujen taajuuksien suojelemiseksi ja radioamatööritoiminnan edistämiseksi maailmanlaajuisesti.
 • Poliittisen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen terävöittäminen
  • Liitto toimii aktiivisesti, jotta tietämys radioamatööritoiminnasta ja sen merkityksestä lisääntyy poliittisten päättäjien ja yleisemminkin kansalaisten keskuudessa.

Taloudellisen vakauden turvaaminen

 • Erilaiset hankkeet toiminnan kehittämiseksi edellyttävät taloudellisia satsauksia. Panostetaan vakaan tulopohjan ylläpitämiseen ja kustannusseurannan kehittämiseen. Pyritään löytämään uusia tulolähteitä.

Toiminnan virtaviivaistaminen

 • Organisaation toimivuutta ja toimintatapoja käydään läpi. Toimikuntien ja työryhmien jäsenille tarjotaan koulutusta, ja otetaan laajasti käyttöön sähköisiä, yhteistyötä helpottavia sovelluksia. Luodaan prosessikuvaukset keskeisten toimintojen osalta.

x

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media