Awardit

Suomen Radioamatööriliitto on julkaissut useita työskentelytodisteita eli awardeja. Niitä voi hakea, kun on pitänyt awardin säännöissä vaaditun määrän yhteyksiä. Yleensä yhteyksien pitää olla QSL-kortein kuitattuja, myös LoTW-kuittaukset käyvät.

SRAL:n HF-bandien OHA-awardeja on julkaistu useita erilaisin vaatimuksin ja vaikeustasoin. Perusawardiin tarvitaan kuitatut yhteydet yhdeksään OH-piiriin kahdella eri taajuusalueella. OHA-plakettiin vaaditaan jo vähintään kuitatut yhteydet tuhannen suomalaisen radioamatööriaseman kanssa.

OHA-VHF-awardiin kerätään pisteitä, joita saa yhteyden pituuden mukaan. Muihin V/U/SHF-taajuusalueiden todisteisiin työskennellään lokaattoriruutuja.

OHCA-Kuntatodisteeseen ja Revontuli-Awardiin puolestaan kerätään yhteyksiä eri Suomen kuntiin.
YL-awardeita varten pidetään yhteyksiä naispuolisten radioamatöörien kanssa.

Koska ollaan Suomessa, on myös olemassa Suomen Järvet -awardi, jonka saadakseen tulee työskennellä Suomessa sijaitsevia asemia, jotka sijaitsevat järven lähellä tai järvellä.

Lisää awardeja

Maailmanlaajuisesti awardeja on olemassa lukuisia. Todisteita varten saatetaan kerätä yhteyksiä ei maihin, saariin, kansallispuistoihin, luontokohteisiin tai korkeille mäille, vain mielikuvitus on rajana. Usein awardeissa on eri sarjoja, jolloin yhteysmäärien karttuessa voi hakea aina vain haasteellisempia awardeja.

Osa awardeista saattaa liittyä johonkin tapahtumaan, jolloin tarvittavat yhteydet on pidettävä todisteen säännöissä määriteltynä aikana.

DXCC on yksi tunnetuimmista awardeista. Tätä todistetta varten on kerättävä yhteyksiä eri maihin. Radioamatöörien omia maita, DXCC-maita, on olemassa yli 300.

Tällä sivulla SRAL:n myöntämät awardit:

 • SRAL 100 -työskentelytodiste
 • OH-awardit
 • OHA-plaketit
 • V/U/SHF-awardit
 • OHCA-kuntatodisteet
 • YL-awardit
 • Suomen Järvet-awardi

SRAL 100 -työskentelytodiste

Todistetta varten on pidettävä yhteys vähintään sadan suomalaisen radioamatööriaseman kanssa (OF, OG, OH, OI, OJ). Yhteydet on pidettävä 1.1.2021–31.12.2021 välisenä aikana. Yhteydet pidetään radioamatööreille myönnetyillä taajuusalueilla puheella, sähkötyksellä tai digitaalisilla lähetelajeilla. Toistinasemien kautta pidettyjä yhteyksiä ei kelpuuteta. Myös kuuntelija-amatöörit voivat anoa awardia.

Yhteydestä SRAL:n juhlavuosiaseman OH100SRAL kanssa saa lisämaininnan todisteeseen.

Anomusta varten hakija laatii otteen lokista, josta ilmenee asemien kutsut, päivämäärä, aika, taajuusalue ja lähetelaji.

Lataa lokilomake:

Anomus tulee lähettää osoitteella: SRAL ry, Awardimanageri, PL 44, 00441 HELSINKI tai sähköpostitse oh1boi@nullsral.fi ja kopioksi toimisto@nullsral.fi

Todisteen hinta on 10 €. Maksun voi suorittaa SRAL:n pankkitilille (liiton tilinumero: FI88 1010 3000 0724 13 (IBAN), NDEAFIHH (BIC) tai anomuksen yhteydessä. Ulkomaiset radioamatöörit voivat suorittaa maksun myös PayPalin välityksellä.


OH Northern Lights 100-year -todiste (OH-NL-100)

 SRAL 100 -juhlia vietetään myös radioaalloilla. OH-asemat ovat määräänsä suurempi voima myös radiossa. OH-asemat tukevat liittoaan suuremmalla jäsenprosentilla kuin mikään muu IARU:n jäsenmaa. SRAL on kiitollinen OH-asemien tuesta ja kutsuu kaikki mukaan huomioimaan moninaiset Suomen radioaktiviteetit vuoden 2021 aikana. Palkkioksi osallistumisestasi saat ainutkertaisen OH Northern Lights 100-year -todisteen.
18.4. kansainvälisenä radioamatööripäivänä ja awardityöskentelyviikonloppuna 17.–18.4. on todisteen iso startti. Myös jo aikaisemmin juhlavuoden aikana pidetyt yhteydet kelpaavat todisteeseen. Esimerkiksi OH0W- ja OH100SRAL-asemia on jo alkuvuodesta aktivoitu tuhansilla yhteyksillä.

Lataa lokilomake:

Katso lisätietoja awardista.


OH-awardien yleissäännöt

 1. OH-Awardit ovat Suomen Radioamatööriliitto ry:n virallisia työskentelytodisteita, joita myönnetään radioamatööreille, radio-amatöörikerhoille ja kuuntelija-amatööreille. Todisteita varten on työskenneltävä Suomessa sijaitsevia radioamatööriasemia radio-amatööreille myönnetyillä taajuus-alueilla puheella, sähkötyksellä ja digitaali modeilla, yhdessä tai erikseen.
 2. Kaikkien yhteyksien tulee olla pidettyjä 10.6.1947 jälkeen, lukuunottamatta OHA-500:aa, jota varten vain 1.2.1967 jälkeen pidetyt yhteydet kelpaavat. Yhteyksiä ilma-alusten tai Suomen rajojen ulkopuolella kansainvälisillä merialueilla liikkuvien alusten kanssa ei hyväksytä. Myöskään radio-amatööritoistinasemien kautta pidettyjä yhteyksiä ei hyväksytä.
 3. Yhteysluettelo, joihin merkitään työskenneltyjen asemien tunnukset ja yhteyspäivämäärät, on laadittava piiri- ja aakkosjärjestyksessä. Anottaessa useampaa kuin yhtä todistetta samalla kertaa vain yksi luettelo riittää. Anomuksiin on tällöin selvästi merkittävä mitä todistetta haetaan. Mikäli anojalla on ennestään jokin OHA-todiste, niin muita todisteita anottaessa uusien luetteloiden sijasta riittävät aikaisemmin myönnetyn todisteen numero sekä tarkastetut luettelot (kts. kohta 5) tarvittavista lisäyhteyksistä.
 4. Pyynnöstä todisteisiin saa lisämainintoja käytetyistä taajuusalueista sekä lähetyslajeista.
 5. Pääsääntöisesti kaikkien luetteloissa esiintyvien yhteyksien tulee olla QSL-kortein tms. tavalla kuitattuja. Myös LoTW-kuittaukset kelpaavat. Anomusten mukaan on liitettävä kahden yleisluokan tai teknillisen luokan radioamatöörin allekirjoittama todistus siitä, että kuittaukset kyseisistä yhteyksistä on tarkastettu.
 6. Anomukset tulee lähettää osoitteella: SRAL ry, Awardimanageri, PL 44, 00441 HELSINKI.
 7. Todisteiden hinta on 5 euroa. Lisätodisteet 2 euroa.

OHA

Suomalaisten radioamatöörien on pidettävä yhteyksiä OH-asemien kanssa siten, että kahdella eri taajuusalueella on työskennelty ainakin yhdeksän OH-piiriä kummallakin. Piirinumero selviää kuntanumeron ensimmäisestä numerosta.
Todisteeseen kelpuutetaan usealla asematunnuksella ja useasta QTH:sta pidetyt yhteydet, jos anoja on sama. Vaaditut piirit on kuitenkin työskenneltävä kaikki samalla asematunnuksella ja yhdestä OH-piiristä.

Anomuksesta on muiden vaadittavien tietojen lisäksi selvittävä, että vaaditut piirit on työskennelty kahdella eri taajuusalueella.

Seuraavat OH8-asemat lasketaan OH9-asemiksi, jos yhteydet näihin asemiin on pidetty ennen 1.6.1954: ND, NJ, NS, NV, NX, OA, OB, OC, OG, OI, ON, OP, OQ, OR, OU, OX, OZ, PA, PB, PD, PF, PL, PM, PQ.
 

OHA-100

Vaatimuksena on yhteys vähintään sadan eri OH-aseman kanssa siten, että kahdella eri taajuusalueella on työskennelty kaikki kymmenen OH-piiriä kummallakin. Muut säännöt samat kuin OHA-todisteessa.

 

OHA-300

Vaatimuksena on yhteys vähintään 300:n eri OH-aseman kanssa siten, että kolmella eri taajuus-alueella on työskennelty kaikki kymmenen OH-piiriä kullakin. Muut säännöt samat kuin OHA-todisteessa.

 

OHA-500

Suomen Radioamatööriliitto ry. julkaisi tämä todisteen vuonna 1967 olleen Suomen Tasavallan itsenäisyyden 50. juhlavuoden kunniaksi.

Todistetta varten on suomalaisten radioamatöörien pidettävä yhteys vähintään 500:n eri OH-aseman kanssa 1.2.1967 jälkeen käytetyistä taajuusalueista, lähetyslajeista, omasta kutsusta ja QTH:sta riippumatta. Eri asemiksi hyväksytään kaikki eri asematunnukset, lisäksi sama asema hyväksytään erikseen työskenneltynä eri OH-piiristä (esim. OH2A ja OH2A/1 ovat tässä kaksi eri asemaa).

 

OHA-600

Vaatimuksena on yhteys vähintään 600:n eri OH-aseman kanssa siten, että viidellä eri taajuusalueella on työskennelty kaikki kymmenen OH-piiriä kullakin. Muut säännöt samat kuin OHA-todisteessa.

OHA-plaketit

 • OHA-Plaketit ovat Suomen Radioamatööriliitto ry:n virallisia työskentelytodisteita, joita myönnetään radioamatööreille sekä kuuntelija-amatööreille. Plaketteja varten on työskenneltävä Suomessa sijaitsevia radioamatööriasemia puheella, sähkötyksellä tai RTTY:llä yhdessä tai erikseen.
 • Kaikkien yhteyksien tulee olla pidettyjä 10.6.1947 jälkeen. Yhteyksiä ilma-alusten tai Suomen rajojen ulkopuolella liikkuvien alusten kanssa ei hyväksytä.
 • Eri asemiksi hyväksytään kaikki eri asematunnukset, lisäksi sama asematunnus hyväksytään erikseen työskenneltynä eri OH-piireistä (esim. OH2A ja OH2A/1 ovat tässä kaksi eri asemaa, samoin OH3YLS ja OH6YLS ovat eri asemia, myös OH3YLS ja OH2YLS/3 ovat eri asemia. OH3NE ja OH3NE/M lasketaan samaksi asemaksi. Ja OH3AAY ja OH3AAY/P lasketaan samaksi asemaksi).
 • Plaketit anotaan luetteloilla, johon on merkitty työskenneltyjen asemien tunnukset piiri- ja aakkosjärjestyksessä. Anottaessa useampaa plakettia/stickeriä samalla kertaa vain yksi luettelo riittää.
 • Pyynnöstä saa plaketteihin lisämainintoja käytetyistä taajuusalueista sekä lähetyslajeista.
 • Kaikkien luettelossa esiintyvien yhteyksien tulee olla QSL-kortein yms. tavalla kuitattuja. Anomuksen mukaan on liitettävä kahden amatöörin allekirjoittama todistus siitä, että kuittaukset kyseisistä yhteyksistä on tarkastettu. Awardi-manageri voi pyytää myös tarvittaessa joitakin kortteja tarkastettavaksi.
 • Anomukset lähetetään osoitteella: SRAL ry, Awardimanageri, PL 44, 00441 HELSINKI.
 • Plakettien hinta on 55 euroa ja stickereiden 10 euroa. Maksun voi suorittaa joko anomuksen mukana tai liiton tilille.

OHA-Plaketteja myönnetään 1000, 2500 ja 5000 kuitatusta suomalaisesta radioamatööriasemasta. Stickereitä myönnetään aina 250 uudesta asemasta.


V/U/SHF-awardit

OHA-VHF

Todistetta varten on työskenneltävä 50 MHz:llä tai sitä suuremmilla taajuuksilla OH-asemia siten, että saavutetaan 150 pistettä. Yhteysvälin jokaisesta täydestä kymmenestä kilometristä saa yhden pisteen. Esim. yhteysväli 289 km antaa 28 pistettä. Saman aseman kanssa hyväksytään kaksi yhteyttä VHF-taajuusalueesta riippumatta.
Todisteeseen kelpuutetaan usealla asematunnuksella ja useasta QTH:sta pidetyt yhteydet, jos anoja on sama. Yhteyksiä aktiivisten toistinasemien kautta ei hyväksytä.

Muiden vaadittavien tietojen lisäksi luetteloon merkitään vasta-aseman QTH, yhteysväli ja saadut pisteet. Lisätodisteita OHA-VHF 25, 50, 100 ja 200 saa yhteyksistä 25, 50, 100 ja 200 eri OH-aseman kanssa 50 MHz:llä tai sitä korkeammilla taajuuksilla.

OHA-VHF 0-9 lisätodiste myönnetään asemalle, joka on pitänyt yhteyden jokaiseen kymmeneen OH-piiriin 50 MHz:llä tai sitä korkeammilla taajuuksilla. OH-piiri selviää kuntanumeron ensimmäisestä numerosta. Tätä lisätodistetta varten hyväksytään yhteydet, jotka on pidetty yhdestä OH-piiristä. Kaikki yhteydet tulee olla kuitattu QSL-korteilla. Todisteen hinta on 5 euroa. Lisätodisteen hinta on 2 euroa.


OHA-VHF 50

Tämän todisteen saamiseksi on työskenneltävä vähintään 15 osittain tai kokonaan Suomessa sijaitsevaa QTH-lokaattoriruutua 50 MHz alueella.

Todisteeseen kelpuutetaan usealla asematunnuksella pidetyt yhteydet, jos anoja on sama. Yhteyksiä saa pitää eri QTH:ista, mutta niiden on kaikkien sijaittava 100 km läpimittaisen ympyrän sisäpuolella. Ympyrän keskipiste voi sijaita jossain muualla kuin omassa QTH:ssa. Yhteyksiä aktiivisten toistinasemien kautta ei hyväksytä.
Muiden vaadittavien tietojen lisäksi yhteysluetteloon merkitään työskennellyt lokaattoriruudut.
Lisätodistetta saa aina viidestä uudesta lokaattoriruudusta.

OHA-VHF 144

Tämän todisteen saamiseksi on työskenneltävä vähintään 15 osittain tai kokonaan Suomessa sijaitsevaa QTH-lokaattoriruutua 144 MHz alueella. Muut säännöt samat kuin OHA-VHF 50 todisteessa.

OHA-UHF 432

Tämän todisteen saamiseksi on työskenneltävä vähintään viisi osittain tai kokonaan Suomessa sijaitsevaa lokaattoriruutua 432 MHz alueella. Muut säännöt samat kuin OHA-VHF 50 todisteessa.

OHA-SHF 1296

Tämän todisteen saamiseksi on työskenneltävä vähintään viisi osittain tai kokonaan Suomessa sijaitsevaa lokaattoriruutua 1296 MHz alueella. Muut säännöt samat kuin OHA-VHF 50 todisteessa.

OHA-SHF 2300, 5650, 10000, 24000

Näiden todisteiden saamiseksi on työskenneltävä vähintään kaksi osittain tai kokonaan Suomessa sijaitsevaa lokaattoriruutua 2300, 5650, 10000 tai 24000 MHz alueilla.

Lisätodisteita saa aina kahdesta uudesta työskennellysta lokaattoriruudusta. Lisätodisteen saa myös mistä tahansa yllämainituilla taajuusalueilla pidetyistä yhteydestä jonka yhteysväli ylittää 200 km. Muut säännöt samat kuin OHA-VHF 50 todisteessa.


Revontuli-awardi

 Kaikki yhteydet tulee olla pidetty saman OH-piirin alueelta (piiri selviää kuntanumeron ensimmäisestä numerosta). Ainoastaan yhdessä yhteydessä vasta-aseman kuntanumero saa olla sama kuin anojan. Awardissa on kaksi luokkaa: VHF/UHF ja UHF. VHF/UHF-luokassa kaikki yhteydet 144 MHz ja sitä suuremmilla taajuuksilla lasketaan. UHF-luokassa 432 MHz ja sitä suuremilla taajuuksilla pidetyt yhteydet lasketaan. Yhteydet tulee olla pidetty 1.1.1986 jälkeen. Aktiivisten toistinasemien kautta pidettyjä yhteyksiä ei lasketa. Kumpaakin luokkaa varten on työskenneltävä oheisessa taulukossa oleva määrä kuntia. Työskenneltävien kuntien määrä riippuu anojan omasta piiristä. Suomen ulkopuolella olevien asemien tulee työskennellä pienimmän piirin mukainen määrä kuntia. Anomuksesta tulee ilmetä anojan kunta, vasta-aseman kutsu, yhteyden päivämäärä, bandi ja mode ja vasta-aseman kunta. Anomus tulee olla kahden radioamatöörin varmentama. Kaikki yhteydet tulee olla kuitattu QSL-kortein. Awardin hinta on 5 euroa.

Revontuli VHF/UHF
LuokkaIIIIII
OH2050100
Ei-OH103070
Revontuli UHF
LuokkaIIIIII
OH103070
Ei-OH52050

OHCA-Kuntatodiste

OH-County Awardia (OHCA) varten on pidettävä yhteyksiä Suomen kuntiin. Kaikki 1.2.1974 jälkeen pidetyt ja kuitatut yhteydet hyväksytään (CW:llä 1.1.1983).

Todiste jakaantuu kolmeen luokkaan. Yhteyksiä on pidettävä seuraavasti:
1. luokka: kaikki anomushetkellä voimassa olevat kunnat
2. luokka: 150 kuntaa.
3. luokka: 100 kuntaa.

Anomus on tehtävä kuntaluetteloon (tai vastaavaan listaan) siten, että jokaisen työskennellyn kunnan kohdalle merkitään vasta-aseman tunnus, yhteyden päivämäärä ja käytetty taajuusalue. Korkeamman luokan todisteanomukseen pitää merkitä myös aikaisempia todisteita varten työskennellyt asemat erotellen ne sopivasti uusista.

Anomuksen mukaan on liitettävä joko kahden yleisluokan tai teknillisen luokan radioamatöörin allekirjoittama todistus siitä, että kuittaukset kyseisistä yhteyksistä on tarkastettu, tai vaihtoehtoisesti kuittaukset yhteyksistä. Jälkimmäisessä tapauksessa kortit on järjestettävä luettelon mukaan ja korteista on selvittävä kunnan nimi.
Vanhojen kuntien hyväksyntä: kuntien yhdistyessä vanha kuntayhteys lasketaan uudeksi yhdistyneeksi kunnaksi esim. vanha yhteys OHC210 Karjaa on nyt OK OHC244 Raasepori, vanha OHC108 Halikko QSO on OHCA-mielessä OK OHC180 Salo jne.

Todistemaksu on viisi euroa. Anomukset osoitteella: SRAL ry, Awardimanageri, Kaupinmäenpolku 9, 00440 HELSINKI.

OHCA CW

CW-kunta-awardiin kelpaavat CW-yhteydet, jotka on pidetty 1.1.1983 tai sen jälkeen. Muilta osin noudatetaan edellä olevia sääntöjä.


YL-awardit

Suomen Radioamatööriliitto ry julkaisee neljää eri awardia joihin tulee työskennellä suomalaisia YL-asemia. Awardit ovat Finnmaid, OH-YL 22, OH-YL 33 ja OH-YL 88. YL-awardien kirjoittamisen ja tietojen ylläpidosta vastaa SRAL:n YL-manageri. Awardeihin hyväksyttävät yhteydet tulee olla kuitattuja. Jos sama YL-asema on työskennelty eri piireistä, tämä lasketaan eri asemiksi (esim. OH1LAG ja OH1LAG/2 ovat eri asemat). Kaikki modet ja bandit ovat sallittuja, awardiin on mahdollista saada lisämerkintä bandista tai modesta. Anomuksesta tulee ilmetä asematunnus, päivämäärä, mode, bandi, ja YL-aseman operaattorin nimi. Awardin hinta on 5 euroa. Awardit myönnetään kuuntelija-amatööreille samoilla säännöillä. Anomukset lähetetään osoitteella: SRAL, YL-toimikunta, PL 44, 00441 HELSINKI.

AnojaFinnmaidOH-YL 22OH-YL 33OH-YL 88
OH7223388
EU5112244
DX371122

Suomen Järvet-awardi

Suomen Järvet –awardin saadakseen tulee työskennellä Suomessa sijaitsevia asemia, jotka sijaitsevat järven lähellä tai järvellä. Aseman on sijaittava järven välittömässä läheisyydessä, enintään 100 m rannasta tai veneessä järvellä. Perusawardin saamiseksi on työskenneltävä asema 25 järven alueelta. Stikkereitä myönnetään 50, 100, 200, 300, 400, 500 ja 1000 järvelle. Awardissa ei ole bandi- tai mode-rajoituksia. Yhteyksiä aktiivisten toistinasemien kautta ei hyväksytä. Yhteydet tulee olla pidetty 1.7.2000 jälkeen. Anomuksesta pitää ilmetä vasta-aseman tunnus, päivämäärä, bandi ja mode sekä järven nimi ja kunta. Awardi on myös SWL-asemien anottavissa. Awardimaksu on 5 euroa. Stikkeri-maksu on 2 euroa/stikkeri. Maksu on toimitettava anomuksen yhteydessä. Anomukset toimitetaan osoitteella: SRAL ry, Awardimanageri, PL 44, 00441 HELSINKI.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media