SRAL100 Toiminta

Kansainvälinen radioamatööripäivä 18.4. ja awardityöskentelyviikonloppu /Internationella amatörradiodagen 18.4 och awardveckoslut

Mies radioamatööriasemalla.
Kansainvälisen radioamatööripäivän juliste. /Internationella amatörradiodagens affisch. Kuva: IARU.

Sunnuntaina 18.4. vietetään Kansainvälistä radioamatööripäivää. Tänä vuonna emme voi järjestää tapahtumia, mutta kokoonnumme sankoin joukoin bandille. Kansainvälinen radioamatööripäivä on hyvä tilaisuus kerätä pisteitä liiton 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi julkaistuihin awardeihin, joita ovat SRAL 100 -työskentelytodiste ja OH Northern Light 100-year todiste.

Tule bandille lauantaina 17.4. ja Kansainvälisenä radioamatööripäivänä 18.4.

SRAL100-juhlavuositoimikunta järjestää 17.4.-18.4. awardityöskentelyviikonlopun. Olemalla silloin äänessä annat mahdollisuuden sekä itsellesi että muille kerätä vaadittavat 100 asemaa sekä SRAL100 -todistetta että OH Northern Light 100-year todistetta varten. Katso säännöt SRAL 100-sivustolta ja RA-lehdestä 2/2021 s. 13-14. Koska awardit on tarkoitettu myös ulkomaalaisille amatööreille, toivomme aktiivista workkimista myös kansainvälisillä bandeilla ja kaikilla modeilla.

Sinulla on tempauksen aikana mahdollisuus kerätä erikoiskutsuja awardeja varten. Ainakin seuraavat asemat ovat mukana:

  • OH100SRAL
  • OH2A
  • OG2B
  • OH6SRAL
  • OI3AX

Asemat workkivat useilla bandeilla ja modeilla mutta fonella niitä kannattaa metsästää varsinkin lauantaina bulletiinin jälkeen taajuusalueella 3680-3700 kHz. Juhlavuositoimikunta toivottaa antoisaa työskentelyviikonloppua ja Kansainvälistä radioamatööripäivää!

Kansainvälistä radioamatööripäivää juhlitaan kansainvälisen radioamatööriunionin, IARU:n, perustamispäivänä. IARU perustettiin Pariisissa 18. huhtikuuta 1925. Perustavassa kokouksessa oli mukana 23 maata. Suomi osallistui kokoukseen edustajan, ranskalaisen P. Perroux´n välityksellä. Jäsenhakemuksen SRAL lähetti kuitenkin vasta 1931 ja on ollut IARU:n jäsen vuodesta 1932 asti. IARU:n jäsenenä on tänä päivänä yli 160 kansallista radioamatööriliittoa. (Lähde: Suomen Radioamatööriliiton 100-vuotishistoria ja iaru.org.)


Söndagen 18.4 firas Internationella amatörradiodagen. I år kan vi inte anordna tillställningar men vi samlas i stället på banden. Den internationella amatörradiodagen är ett utmärkt tillfälle att samla poäng för awarden som utges för att fira förbundets 100-årsjubileum, dvs. SRAL 100 -awardet och OH Northern Light 100-year awardet.

Var aktiv på banden lördag 17.4 och på Internationella amatörradiodagen 18.4

SRAL100-jubileumsutskottet inbjuder till ett awardveckoslut 17.4-18.4. Genom att vara aktiv ger du både dig själv och andra möjligheten att få ihop de krävda 100 stationerna för både SRAL100 -awardet och OH Northern Light -awardet. Se reglerna på SRAL100-sidorna och i RA-tidningen 2/2021 s. 13-14. Eftersom awarden är öppna även för utländska amatörer hoppas vi på aktivt körande också på de internationella banden och på alla moder.

Under aktiviteten har du möjlighet att samla specialanrop för awarden. Åtminstone följande stationer deltar:

  • OH100SRAL
  • OH2A
  • OG2B
  • OH6SRAL
  • OI3AX

Stationerna är igång på flera band och moder men för fonikontakter lönar det sig att jaga dem i synnerhet efter den finskspråkiga bulletinen på lördag efter kl. 15 finsk tid på frekvensområdet 3680-3700 kHz. Jubileumsårsutskottet önskar ett trevligt radioveckoslut och god Internationell amatörradiodag!

Den internationella amatörradiodagen firas på årsdagen för grundandet av Internationella amatörradiounionen IARU. Organisationen grundades i Paris den 18 april 1925. I det grundande mötet deltog 23 länder. Finland deltog via sin representant, fransmannen P. Perroux. SRAL skickade sin medlemsansökan först år 1931 och har varit medlem sedan år 1932. IARU har idag över 160 nationella amatörradioförbund som medlemmar. (Källa: Finlands Radioamatörförbunds 100-årshistorik och iaru.org.)