Aliäänisuositus

\"\"/

Toistinasemien häiriöiden sietoa sekä käytön helppoutta parantamaan käytettävät CTCSS-aliäänet on oheisen taulukon mukaisesti jaettu piirikohtaisesti. Eri taajuuksien käyttö eri piireissä mahdollistaa joustavan taajuussuunnittelun sekä vähentää suotuisien kelien aikaan useamman toistimen yhtäaikaisen käynnistymisen.

Käytettävä aliäänet on valittu siten että niitä on käytössä mahdollisimman pieni valikoima, mutta silti siten että päällekkäisyyksiä ei synny ja sama ääni on käyössä sellaisen etäisyyden päässä että on epätodennäköistä saada useampi samaa ääntä eri piireissä käyttävä toistin käyntiin.

Piirin pääasiallista aliääntä tulee käyttää toistimissa mikäli vain mahdollista, toissijaista ääntä käytetään mikäli ensisijaisen käyttö ei ole mahdollista, tai sitä voidaan käyttää ensisijaisen ohessa eri toimintojen aktivointiin, linkitysten kytkentään tms.

Toistinaseman CW-omatunnukseen tulee lisätä käytettävän aliäänen tunnuskirjain, esim DE OH2RCH D

PiiriAliäänen tunniste ja CW-merkintäEnsisijainen aliääni
& PL-koodi
Toissijainen aliääni
& PL-koodi
OH0-.-.114.8 Hz 2A141.3 Hz 4A
OH1.-103.5 Hz 1A127.3 Hz 3A
OH2-..118.8 Hz 2B146.2 Hz 4B
OH3.123.0 Hz 3Z151.4 Hz 5Z
OH4-.103.5 Hz 1A127.3 Hz 3A
OH5-.-.114.8 Hz 2A141.3 Hz 4A
OH6-…110.9 Hz 2Z136.5 Hz 4Z
OH7-..118.8 Hz 2B146.2 Hz 4B
OH8-.-.114.8 Hz 2A141.3 Hz 4A
OH9.-103.5 Hz 1A127.3 Hz 3A
Tilapäistoistimet-..-67.0 Hz XZ77.0 Hz XB
Roaming.-.88.5 Hz YB
Aliäänen tunniste ja CW-merkintäEnsisijainen aliääni
& PL-koodi
Toissijainen aliääni
& PL-koodi
Käyössä piireissä
.-103.5 Hz 1A127.3 Hz 3AOH1, OH4, OH9
-…110.9 Hz 2Z136.5 Hz 4ZOH6
-.-.114.8 Hz 2A141.3 Hz 4AOH5, OH8
-..118.8 Hz 2B146.2 Hz 4BOH2, OH7
.123.0 Hz 3Z151.4 Hz 5ZOH3
-..-67.0 Hz XZ77.0 Hz XBTilapäistoistimet
.-.88.5 Hz YBRoaming

Tilapäistoistimia ovat eri tapahtumissa käytössä olevat toistimet joilla ei ole pysyväisallokaatiota. Tilapäistoistimet voivat myös käyttää ko. piirin määriteltyä aliääntä

Roaming-aliääni on yleisaliääni joka voidaan ottaa käyttöön piirin pääasiallisen äänen lisäksi toistimilla palvelemaan toistimelle pääsyä mikäli satunnainen matkailija ei piirin omaa aliäänitaajuutta tiedä. Roaming-äänen ollessa käytössä, tulee sen kirjain lisätä myös toistimen omatunnukseen, esim DE OH2RCH D R

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media