Vaalit

Äänestyskuoria

Liiton hallituksen vaalit järjestetään vuosittain. Ne järjestää Liiton syyskokouksessa valittu vaalivaliokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja 3–5 varsinaista jäsentä.

Liiton vaalijärjestyksen mukaisesti äänestysmenetelmät ovat postiäänestys, äänestys syyskokouspaikalla sekä tietoliikenneyhteyteen perustuva äänestys. Näistä menetelmistä on aina kaksi käytössä ja ne määrää vaalivaliokunta vuosittain. Liiton syyskokous vahvistaa vaalien tuloksen.

Liiton puheenjohtajan kauden pituus on kaksi vuotta, muiden hallituksen jäsenten kausi kestää kolme vuotta. Vuosittain Liiton hallituksen jäsenistä kaksi on erovuorossa.

Vaaliluettelo äänioikeutetuista laaditaan kahdeksan viikkoa ennen syyskokousta ja se on nähtävänä Liiton toimistossa.

Vaalien ehdokasasettelu päättyy kuusi viikkoa ennen syyskokousta eli lokakuun alkupuolella. Vaalivaliokunta tiedottaa vaalijärjestelyistä ja ehdokasasettelusta etukäteen Liiton jäsenlehdessä. Ehdokkaat esitellään vuosittain vaaleja edeltävässä Radioamatööri-lehdessä.

Vaalivaliokunnan tiedot:

2021

Puheenjohtaja OrdförandeJukka Pappinen, OH6MWQ@+358 44 275 2213
Varapuheenjohtaja Viceordf.Markku Toijala, OH2BQZ@+358 40 548 3351
 Mari Nikkilä, OH2FPK@ 
 Pekka Pussinen, OH8HBG@+358 50 506 7812
 Mikko Torni, OH2EWF@ 
 Pauli Vesalainen, OH5BQ@+358 50 550 4904
Sihteeri Sekr.Markku Tuhkanen, markku.tuhkanen@+358 9 562 5973 (SRAL:n toimisto)
Valiokunnan sähköposti e-mailvvk@