Äänestysjärjestys

Suomen Radioamatööriliiton äänestysjärjestys

I Yleisiä määräyksiä

1 § Sen lisäksi mitä Suomen Radioamatööriliitto ry:n (jäljempänä Liitto) säännöissä yhdistyksen kokouksesta määrätään, noudatetaan niissä tämän Äänestysjärjestyksen ja yhdistyslain määräyksiä. Muutokset tähän Äänestysjärjestykseen tulee tehdä Liiton kokouksessa ja asian käsittely on mainittava kokouskutsussa.

II Kokoukseen osallistuminen postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai teknisen apuvälineen avulla

2 § Liiton hallitus päättää jäsenten osallistumismahdollisuudesta kokouksiin postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla (etäosallistuminen) muissa kuin niissä käsiteltävissä asioissa, jotka ovat Liiton sääntöjen tai Vaalijärjestyksen perusteella määrätty vaalivaliokunnan tehtäväksi.
3 § Etäosallistumismahdollisuutta ei ole pakko järjestää.
4 § Hallitus päättää etäosallistumismahdollisuuden toteuttamistavasta sekä siitä, mihin kokouksen asioihin osallistumismahdollisuutta sovelletaan.
5 § Hallitus päättää, mikäli etäosallistumismahdollisuutta käyttävän jäsenen puheoikeus on rajoitettu.
6 § Mikäli kokouksessa voidaan käyttää etäosallistumismahdollisuutta, tulee hallituksen mainita kokouskutsussa tiedot 4 §:n ja 5 §:n päätöksistä.

III Muita määräyksiä

7 § Mikäli etäosallistuminen kokoukseen estyy ennen kokousta tai kokouksen aikana Liitosta johtumattomista syistä, voidaan kokous järjestää ja saattaa loppuun kokouspaikalla olevien osallistujien toimesta.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media