Toistinasemat

Toistinasema eli ripiitteri (engl. repeater) lähettää (toistaa) sisäänmenokanavalla vastaanotetun signaalin edelleen ulostulokanavalla, jolloin signaalin kantama kasvaa huomattavasti. Näin esimerkiksi autosta on mahdollista työskennellä lähimmän toistimen kautta jopa maakuntatasolla vaivattomasti, kun ilman toistinta aseman signaalin kantomatka jäisi korkeintaan muutamaan kilometriin jo pelkästään maastoesteiden takia. Sama koskee käsiradioita.

Toistin- eli ripiitterityöskentelyssä käyttäjän radiolaitteen lähettimen ja vastaanottimen pitää olla joko eri taajuuksilla (FDD, frequency division duplex) tai eri aikaväleissä (TDD, time division duplex). Toistimet ovat pääsääntöisesti taajuusjakoisia (FDD), eli käyttävät kahta eri taajuutta: toistinaseman sisäänmenokanava (taajuus, jota toistinasema kuuntelee) sekä toistimen ulostulokanava (taajuus, jolla toistin lähettää vastaanottamansa signaalin).

Lisätietoa toistimista:

Suomenkielistä ripiitteritietoutta ja linkkejä ulkomaisille sivuille löytyy mm. OH3TR:n ripiitterisivuilta. DMR:stä (Digital Mobile Radio) ja suomalaisesta FinDMR-verkosta löydät tietoa osoitteesta dmr.fi

Toistinasemakoordinaatio

Toistinasemien koordinoinnin ja taajuussuunnittelun Suomessa hoitaa Suomen Radioamatööriliitto, SRAL. Suunnitellessasi uutta toistinasemaa, ota aina yhteyttä SRAL:n toistinasemakoordinaattioryhmään osoitteeseen automatic (at-merkki-tähän) sral (piste) fi

Toistinasemakoordinointia hoitaa alueellistesti jaettuna koordinaatioryhmä joka koostuu seuraavista henkilöistä:

  • Pääkoordinaattori Erik Finskas, OH2LAK
  • Etelä-Suomi: Marko Leikola OH2BUF
  • Länsi-Suomi: Pentti Grönlund OH3BK
  • Itä-Suomi: Teemu Salminen OH7T
  • Pohjois-Suomi: Timo Toratti OH9MBS

Toistinasemien lupahakemukset toimitetaan sähköisesti Traficomin palveluportaalin kautta. Word/PDF-muotoisia EA-hakemuksia ei enää vastaanoteta.

Yhdistyksen puolesta luvan hakeminen edellyttää henkilölle toimintavaltuuksien myöntämisen yhdistyksen puolesta toimimiseen Suomi.fi-järjestelmässä.

automatic.sral.fi

Suomen radioamatöörien toistinasemat löytyvät automatic.sral.fi-palvelusta, josta löytyvät myös muut suomalaiset radioamatöörien automaattiasemat kuten esimerkiksi radiomajakat ja dataverkkojen solmut. Automaattiasemien ylläpitäjät päivittävät tietojen muutokset palveluun.

Kuvakaappaus automatic.sral.fi-palvelusta
Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media