Repatrar

Repeaterstationerna

Repeaterstationen tar emot signalen på ingångskanalen och sänder (återger) den på utgångskanalen. På det sättet ökar signalens räckvidd betydligt. Det är till exempel möjligt att hålla kontakter via den närmaste repeatern över hela regionen, när räckvidden utan repeater skulle vara bara några kilometer beroende på terränghinder. Det samma gäller för bärbara radioapparater.

Då man kör via en repeaterstation ska användarens apparat vara inställd på olikafrekvenser för sändning och mottagning.

Repeaterstationen använder nämligen alltid två frekvenser: repeaterns ingångskanal, dvs. den frekvens repeatern lyssnar på, och repeaterns utgångskanal, dvs. den frekvens på vilken den sänder.

Repeaterstationer i Finland

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media