Informationsverksamhet

Mera traditionella medier

Förbundet publicerar tidningen Radioamatööri. I tidningen behandlas aktuella teman, ges råd och vinkar och berättas om nytt från utlandet. Tidningen hör till medlemsförmånerna.

SRAL:s kanslibulletin

Bulletinen läses på finska lördagar kl. 15.00 finsk tid från Grankulla, Lappo, Åbo och emellanåt från andra orter.

Frekvenserna är 3685 kHz LSB ja 7070 kHz LSB +/- QRM.

Om lördagen eller föregående fredag är en helgdag läses bulletinen inte.

Den svenska bulletinen läses på söndagar kl. 15.00 finsk tid från Vasa på frekvensen 3720 kHz +/- QRM.

Alla bulletiner

Styrelsens frågetimme

Styrelsens frågetimme hålls i regel den första lördagen i månaden kl. 14.00 finsk tid, men om tidpunkten meddelas alltid särskilt. Frekvensen är 3685 kHz.

Radioamatörerna i Text-TV (YLE sida 590)

Kan också ses på webben: https://yle.fi/aihe/tekstitv?P=590

590/1
Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media