QSL-service

QSL-byrån förmedlar medlemmarnas utgående QSL-kort till andra länders QSL-byråer och till OH-distriktsmanagers samt inkommande kort till OH-distriktsmanagers.

OH2A:n QSL-kortti.
OH2A:s QSL-kort.

QSL-manager

Piiri DistriktManageri ManagerOsoite Adress Address in Finland
OH0 (OH0AA)Ålands RadioamatörerBOX 1
22100 MARIEHAMN
OH1vakant
OH2 (OH2TI)Kati Peippo, OH2FKX@
+358 50 5634862
Polyteknikkojen Radiokerho
PL 69, 02151 ESPOO
OH3 (OH3NE)Jari Myllymäki, OH3CC@
+358 40 70 45 398
Mekaniikanpolku 8 A 13
33720 TAMPERE
OH4 (OH4AB)Markku Säämänen, OH4RW
+358 15 614 860
Pienolantie 20
76150 PIEKSÄMÄKI
OH5 (OH5AB)Heikki Launis, OH5XO@
+358 44 232 1597
Kirvunkuja 3
53550 LAPPEENRANTA
OH6 (OH6AD)Tapio Kotimäki, OH6MSZ@
+358 40 539 2073
Keski-Suomen Radioamatöörit ry
Rautpohjankatu 6, 40700 JYVÄSKYLÄ
OH7 (OH7AB)Panu Vallius, OH7CW@
+358 50 347 5511
Alatie 2b C8
80400 YLÄMYLLY
OH8 (OH8AA)Mika Siira, OH8MBN, oh8mbn ät gmail (.) com
+358 40 504 0273
Postimestarintie 11 A 9
90150 OULU
OH9 (OH9AA)Olavi Savilampi, OH9HCW
+358 40 566 4897
Luikontie 14
94450 KEMINMAA

Vad ska du göra när du fått ett eget anrop?

  1. Kontakta den QSL-distriktsmanager som motsvarar siffran i ditt anrop. Om du har t.ex. ett OH2-anrop kontaktar du managern för OH2-distriktet
  2. Din boningsort inverkar inte på vilket distrikts QSL-manager du bör kontakta. Även om du skulle bo i OH6-distriktet ska du kontakta managern för OH1-distriktet ifall du har ett OH1-anrop.
  3. Du kan be att få kortet till den klubb du är medlem i eller till SRAL:s byrå. Du kan också be om att mot avgift få korten hemsända via posten.

Avgående kort

Medlem i SRAL levererar de avgående korten till QSL-byrån, adress: SRAL QSL Bureau, PL 73, 11111 RIIHIMÄKI. (Från utlandet: P.O.Box 73, FIN 11111 RIIHIMÄKI, Finland).

En medlem har fyra olika sätt att leverera korten till QSL-byrån:
1) skicka dem själv,
2) föra dem till den egna klubben, som skickar dem till QSL-byrån,
3) hämta dem till SRAL:s byrå,
4) hämta dem till höst- eller vårmötet eller till förbundets sommardagar.

Sortering av korten

Korten som sänds till QSL-byrån bör sorteras i alfabetisk ordning enligt prefixen (DXCC-landförteckningen). I en del länder används flera olika prefix (t.ex. G, M, 2E och UA, RA, RX och så vidare). I dessa fall samlas alla ifrågavarande lands kort i en bunt som placeras enligt mest an­vända prefix.

Vid sorteringen bör följande specialkrav iakttagas:

  • Lär dig vilka prefix Ryssland och Ukraina använder så att du säkert sätter korten i rätt lands bunt.
  • Korten till USA sorteras enligt distriktsnummer i egna buntar: t.ex. AA1, KB1, N1, WA1, W1 är distrikt 1, AA2, KB2, N2, WA2, W2 är di­strikt 2 och så vidare. I distrikt 4 sorteras korten i två buntar, prefixen med en bokstav K4, N4 ja W4 skilt från korten med prefix med två bokstäver (AA4, KB4, NW4, WA4, WB4 osv.). Korten till USA kan placeras t.ex. under bokstaven K.
  • OH-korten sorteras enligt distrikt.
  • OH2-distriktet sorteras en- och tvåbokstavssuffixen i en bunt, trebok­stavssuffixen som börjar med A eller B i en annan bunt och övriga med trebokstavssuffix i en tredje bunt.
  • Om stationen har en QSL-manager sorteras kortet enligt QSL-mana­gerns anropssignal. Om du har haft kontakt med /-anrop sorteras kortet enligt hemanropssignal, t.ex. OH0/SM0YZX läggs bland SM-korten och K6SS/VE3 i bunten för USA:s 6-distrikt.

Alla länder har inte en fungerande QSL-byrå. Om SRAL:s QSL-byrå inte kan leverera kort till dessa länder via någon QSL-manager kan man bli tvungen att returnera korten till avsändaren. Om du vet vem som är QSL-manager bör du för säkerhets skull skriva det på kortet.

Om du får ett kort från en station som du inte haft kontakt med och vill returnera kortet bör du skriva RETURN på kortet, märka det med en ring och dra en pil till avsändarens anropssignal. Dessutom bör man skriva tydligt NOT IN LOG.

Sändningar som är osorterade och sändningar som är mycket felsorte­rade returneras till medlemmen.

Inkommande QSL-kort

Inkommande QSL-kort sorteras på SRAL:s QSL-byrå enligt distrikt och sänds till distriktsmanagern som distribuerar korten till mottagarna. De skickar inte automatiskt korten hem utan var och en bör komma överens med distriktsmanagern hur korten ska handhas. Vanligt är att man tillhör någon lokal klubb vars QSL-ansvariga meddelar distriktsmanagern medlemmarnas anropssignaler. Om någon vill ha korten hemskickade bör man särskilt komma överens om saken med distriktsmanagern. Om en medlem inte meddelar hur han vill ha korten levererade till sig har di­striktsmanagern rätt att förstöra korten efter ett års förvaring.

OBS! Inkommande QSL-kort sorteras enligt prefixnummer. Om du alltså bor i kommun 306 och använder anropssignalen OH4LGZ/3 skickas korten till OH4-distriktets manager. Man kan inte kräva att SRAL:s QSL-byrå skilt sorterar t.ex. en sådan OH-radioamatörs kort som har anrops­signalen OH0ZYZ, men bor i Lehtimäki och har därifrån kontakter med anropssignalen OH0ZYZ/6 samt är medlem i en klubb från Tammerfors. I det fallet skickas korten till Ålands distriktmanager som bör instrueras hur korten ska vidarebefordras. Om du använder ”sommarstugeanrop” bör du komma överens med områdets QSL-manager om hur dina kort ska vidarebefordras.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media