Tjänster

Rådgivning

SRAL:s kansli hjälper och ger gärna råd. Från kansliet får du mallar för antennavtal och anhållan samt ett utlåtande som du kan bifoga din anhållan till bostadsbolaget. Du kan vända dig till förbundets nätverk av handledare med frågor då du har problem.

Webbshopen

Förbundet har en Webbshop från vilken du kan beställa tillbehör samt saker och litteratur som det annars kan vara svårt att få tag på.

Behörighetsexamen

SRAL anordnar behörighetsexamina för radioamatör. Läs närmare om  behörighetsexamen för radioamatör.

QSL-service

QSL- eller bekräftelsekort är bevis över kontakter i båda riktningarna. SRAL:s QSL-byrå förmedlar medlemmarnas utgående QSL-kort till andra länders QSL-byråer och till OH-distriktsmanagers samt inkommande kort till OH-distriktsmanagers.

Läs närmare om QSL-servicen

Medlemsportalen members.sral.fi

SRAL:s medlemmar kan från medlemsportalens tidningsarkiv ladda ner Radioamatööri-tidningen och de andra nordiska amatörradioförbundens publikationer. Gå till medlemsportalen members.sral.fi. Välj svenska.

Automatiserade stationer automatic.sral.fi

På sidan automatic.sral.fi hittar man information om finländska automatiserade amatörradiostationer (repeatrar, fyrar, datanätverkens knutpunkter mm.). Ifall du upprätthåller en sådan automatiserad station, ta kontkat med koordinatorn för nätverket för att få uppdateringsrätt till informationen på automatic.sral.fi.

SRAL:s wiki

SRAL:s wiki är under planering. Webbutskottet informerar noggrannare då projektet framskrider.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media