Tjänster

Kansliet och rådgivning

SRAL:s kansli hjälper och ger gärna råd. Från kansliet får du mallar för antennavtal och anhållan samt ett utlåtande som du kan bifoga din anhållan till bostadsbolaget. Du kan vända dig till förbundets nätverk av handledare med frågor då du har problem.

Webbshopen

Förbundet har en Webbshop från vilken du kan beställa tillbehör samt saker och litteratur som det annars kan vara svårt att få tag på.

Radioamatööri-tidningen

Radioamatööri-tidningen är Finlands Radioamatörförbunds medlemstidning, som skickas till alla medlemmar (exklusive familjemedlemmar). Tidningen kan även beställas separat. Läs mer om tidningen Radioamatööri.

Den digitala versionen av Radioamatööri kan laddas ner av SRAL:s medlemmar som PDF-filer i medlemswebbplatsens tidningsarkiv på: https://members.sral.fi/

Behörighetsexamen

SRAL anordnar behörighetsexamina för radioamatör. Läs närmare om  behörighetsexamen för radioamatör.

Egetanropstjänsten för e-post

Egetanropstjänsten är en sk. alias- eller adressomvändningstjänst, som låter dig få ditt eget radioamatör- eller lyssnaranrop som din e-postadress, och post som skickas till denna adress vidarebefordras till din egen e-postadress. Den personliga egetanropsadressen är i formen anrop@nullsral.fi, till exempel oh2ubm@nullsral.fi.

Du kan aktivera tjänsten eller meddela en ändring av din e-postadress genom att skicka ett e-postmeddelande till omakutsu@nullsral.fi. I ditt meddelande anger du ditt namn och ditt radioamatör- eller lyssnaranrop samt den e-postadress som du vill att posten ska vidarebefordras till. Du kommer att få en bekräftelse från administratören av systemet när hen har aktiverat ditt egenanrop.

QSL-service

QSL- eller bekräftelsekort är bevis över kontakter i båda riktningarna. SRAL:s QSL-byrå förmedlar medlemmarnas utgående QSL-kort till andra länders QSL-byråer och till OH-distriktsmanagers samt inkommande kort till OH-distriktsmanagers.

Läs närmare om QSL-servicen

Medlemsportalen members.sral.fi

SRAL:s medlemmar kan från medlemsportalens tidningsarkiv ladda ner Radioamatööri-tidningen och de andra nordiska amatörradioförbundens publikationer. Gå till medlemsportalen members.sral.fi. Välj svenska.

Automatiserade stationer automatic.sral.fi

På sidan automatic.sral.fi hittar man information om finländska automatiserade amatörradiostationer (repeatrar, fyrar, datanätverkens knutpunkter mm.). Ifall du upprätthåller en sådan automatiserad station, ta kontkat med koordinatorn för nätverket för att få uppdateringsrätt till informationen på automatic.sral.fi.

Amatörradiowiki

Finlands Radioamatörförbund har en radioamatörwiki på finska som är öppen för allahttps://wiki.sral.fi/. Syftet med amatörradiowikin är att dokumentera och hålla uppdaterad allmän information relaterad till amatörradiohobbyn så enkelt som möjligt för dem som är intresserade av amatörradioaktiviteter.

Ändringar av Radioamatörwikin kan för närvarande endast göras med ett användarnamn. Du kan begära ett användarnamn för wikin med hjälp av onlineformuläret.

Fjärrstyrd station

SRAL har en fjärrstyrd amatörradiostation med anropet OH3N som endast används av SRAL-medlemmar.

Användningen av en fjärrstyrd station lämpar sig till exempel för situationer där det inte är möjligt att hålla kontakter på grund av hög störningsnivå eller i bostadsmiljöer där det inte är möjligt att installera antenner för en egen radiostation. Fjärrstationen kan användas helt utan egen stationsutrustning, vilket är särskilt användbart för operatören som startar amatörradiohobbyn!

Läs mer om fjärrstationer, deras användarvillkor och hur du kan komma åt fjärrstationen (på finska).

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media