Svenska utskottet

SRAL:s svenska utskott verkar för att utveckla förbundets service på svenska och öka samhörigheten mellan de svenskspråkiga radioamatörerna i Finland. En viktig uppgift är att översätta undervisningsmaterial för avläggande av radioamatörexamen och att upprätthålla förbundets webbsidor på svenska.

Om du har önskemål eller förslag gällande svenskspråkig service och verksamhet är du välkommen att kontakta Svenska utskottet! Också du som inte ännu är radioamatör men vill veta mera om hobbyn och hur man blir radioamatör får gärna ta kontakt! Utskottets medlemmar år 2021 är:

  • Ordförande Jan Jylhä OH1NDA (oh1nda ät sral.fi, tfn o4o 5o6313o)
  • Kee Eriksson OH0NA (oh0na ät aland.net)
  • Maria Kaunismaa OH0FM (oh0fm ät sral.fi)
  • Kurt Ekman OH2NJN (oh2njn ät sral.fi,  tfn o4oo 4121o5)
  • Patrik Willför OH6GDX (oh6gdx ät sral.fi)
Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media