Subtonsrekommendation

Repeaterstationernas CTCSS-subtonsrekommendation

\"\"/

CTCSS-subtonerna, som används för att förbättra repeatrarnas störningstålighet och användbarhet, är indelade distriktsvis enligt tabellen nedan. Användning av olika subtonsfrekvenser i olika distrikt möjliggör en flexibel frekvensplanering, samt minskar samtidig start av flera repeatrar samtidigt vid goda konditioner.

De använda subtonerna har valts så, att man använder minsta möjliga urval av dem, men ändå så, att dubbleringar inte bildas, och samma subton används igen på ett sådant avstånd, att det är osannolikt att man lyckas starta flera repeatrar som använder samma subton i olika distrikt samtidigt.

Distriktets primära subton bör användas i repeatrarna om det bara är möjligt. Den sekundära subtonen används ifall användning av den primära är omöjligt, eller så kan den användas parallellt för aktivering av olika funktioner, inkoppling av länkningar od.

Efter repeaterns CW-id bör man lägga till identifieringsbokstaven för den använda subtonen, t.ex. DE OH2RCH D

DistriktSubtons-ID och
CW-tecken
Primär subton
& PL-kod
Sekundär subton
& PL-kod
OH0-.-.114.8 Hz 2A141.3 Hz 4A
OH1.-103.5 Hz 1A127.3 Hz 3A
OH2-..118.8 Hz 2B146.2 Hz 4B
OH3.123.0 Hz 3Z151.4 Hz 5Z
OH4-.103.5 Hz 1A127.3 Hz 3A
OH5-.-.114.8 Hz 2A141.3 Hz 4A
OH6-…110.9 Hz 2Z136.5 Hz 4Z
OH7-..118.8 Hz 2B146.2 Hz 4B
OH8-.-.114.8 Hz 2A141.3 Hz 4A
OH9.-103.5 Hz 1A127.3 Hz 3A
Tilfälliga repeatrar-..-67.0 Hz XZ77.0 Hz XB
Roaming.-.88.5 Hz YB
Subtons-ID och CW-teckenSubtons-ID och
CW-tecken
Primär subton
& PL-kod
Distrikt
.-103.5 Hz 1A127.3 Hz 3AOH1, OH4, OH9
-…110.9 Hz 2Z136.5 Hz 4ZOH6
-.-.114.8 Hz 2A141.3 Hz 4AOH5, OH8
-..118.8 Hz 2B146.2 Hz 4BOH2, OH7
.123.0 Hz 3Z151.4 Hz 5ZOH3
-..-67.0 Hz XZ77.0 Hz XBTilfälliga repeatrar
.-.88.5 Hz YBRoaming

Tillfälliga repeatrar är sådan som används vid olika evenemang, och inte har bestående allokering. Dessa kan även använda sig av den subton som definierats för distriktet.

Roaming-subtonen är en allmän subton som kan tas i bruk förutom den primära subtonen hos repeatrar där man vill betjäna tillfälliga resenärer som inte känner till distriktets egen subton. När Roaming-suntonen är i bruk bör dess ID också fogas till repeaterns CW-id, t.ex. DE OH2RCH D R.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media