Bestämmelser

Regleringen av amatörradioverksamheten i Finland grundar sig på Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation. Den närmare regleringen handhas av Transport- och kommunikationsverket Traficom.

Lagar och bestämmelser som gäller amatörradio i Finland:

Internationella bestämmelser och avtal

Användningen av amatörradioutrustning utomlands med ett finländskt tillstånd grundar sig på iakttagandet av internationella rekommendationer och reciproka avtal . En relativt allmänt omfattad gemensam rekommendation är den Europeiska post- och teleunionens samarbetsorgan CEPT:s dokument Recommendation T/R 61-01, enligt vilket det är tillåtet att utöva amatörradioverksamhet under begränsad tid i ett annat land med ett tillstånd som beviljats i det första landet. Ifall ett land inte har ratificerat CEPT-rekommendationen är utövandet av amatörradioverksamhet beroende av ifall länderna har slutit ett reciprokt avtal.

Se också sammanställningen av CEPT-länder och anvisningar för amatörradio utomlands på sidan CEPT-länder och anvisningar.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media